Szkatułka

      Działania edukacyjne dla przedszkoli i szkół

Fundacja Szkatułka wspiera rozwój i edukację dzieci i młodzieży we współpracy z przedszkolami, szkołami, samorządem terytorialnym oraz instytucjami kultury. Organizuje wydarzenia kulturalne i promujące działalność organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją. Inicjuje i prowadzi przedsięwzięcia dotyczące dbania o środowisko, ochrony i przestrzegania praw zwierząt.

Aktualności

W czasie epidemii COVID-19 Szkatułka wprowadza nową formę pracy z uczniami i nauczycielami - zajęcia internetowe.

Drzewo w mieście

do 31 maja 2020 r. przyjmujemy zgłoszenia warszawskich przedszkoli i szkół publicznych
do udziału w IV edycji programu przyrodniczo-ekologicznego w roku szkolnym 2020/2021

Poznajemy różnice i podobieństwa w funkcjonowaniu ludzi, zwierząt i roślin, zależności ekologiczne pomiędzy nami, potrzebne nam przestrzenie życiowe i wpływ zmian pór roku. Badamy właściwości wody, powietrza, dźwięku, światła i gleby. 

 Więcej: Dla przedszkoli/Drzewo w mieście 

4 x wyobraźnia
#zostanwdomu

zajęcia internetowe 
dla klas IV-VIII z wybranych zagadnień 
z języka polskiego, WOS-u, historii, astrofizyki i sztuk wizualnych  

Zajęcia dla klas i dla osób indywidualnych.
Nauczyciele, którzy zgłoszą swoją klasę, otrzymają informację zwrotną od edukatorów obsługujących zajęcia o pracy poszczególnych uczniów.

Pierwsze zajęcia z cyklu to Artystoteles - władza. 
Kolejne (Katullus - układ słoneczny, Katullus - pory roku i klimat, Arystoteles - muzyka) uruchomimy wkrótce.

Więcej: Zajęcia internetowe

Trzy sztuki

do 31 maja 2020 r. przyjmujemy zgłoszenia warszawskich przedszkoli i szkół publicznych do udziału w III edycji programu dotyczącego malarstwa, rzeźby i architektury  w roku szkolnym 2020/2021

Dzieci mają do dyspozycji "przenośną pracownię" z materiałami i narzędziami malarskimi i rzeźbiarskimi. Oglądamy i rozmawiamy o wybranych dziełach artystów, przygotowujemy dzieci do wizyt w muzeach sztuki. Uczymy się stosowania materiałów i technik. Pracujemy w pomieszczeniach i w plenerze.  

Więcej:
Dla przedszkoli/Trzy sztuki

Nasze działania dla dzieci i młodzieży

Dla przedszkoli programy wspierające edukację przedszkolną
  • o ekologii i bioróżnorodności wielkiego miasta, odkrywaniu właściwości wody, powietrza, dźwięku, światła
  • sztuki wizualne, architektura i historia sztuki
  • o teatrze i prostych technikach teatralnych

Dla szkół programy realizujące podstawę programową i ją uzupełniające

  • klasyka literatury dla dzieci i dorosłych
  • łączące historię, nauki przyrodnicze, sztuki wizualne, architekturę i literaturę
  • o prawach i ochronie zwierząt

Działania na Poddaszu
  • w ramach Lata/Zimy w Mieście, dla uczniów i nauczycieli w trakcie roku szkolnego, włączające rodziców i opiekunów dzieci
  • oparte na wybranych dziełach literatury od starożytności do czasów współczesnych

Maski

Kilka fotek masek wykonanych przez nas do programów teatralnych i literackich. Do wszystkich działań sami projektujemy i wykonujemy kostiumy, maski, dekoracje, pomoce edukacyjne. Pokazujemy je na naszym Facebooku.