Szkatułka

      Działania edukacyjne dla przedszkoli i szkół

Fundacja Szkatułka wspiera rozwój i edukację młodych osób we współpracy z przedszkolami, szkołami i samorządem. Angażuje się w ochronę i tworzenie praw dla zwierząt oraz dbanie i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego. Prowadzi przedsięwzięcia ułatwiające korzystanie z dorobku kultury i sztuki.

Cykl wideo Natura w ruchu.
Lot ptaków.
dla dzieci 3-6 lat 

Rozwińcie skrzydła i spróbujcie polecieć jak mewa, gołąb, sroka, wróbel, krzyżówka, jerzyk. A gdy wylądujecie, posłuchajcie o każdym z ptaków.

W cyklu ponadto: 
Pełzania węża. 
Skoki i poruszanie się żaby.

Cykl wideo powstał w ramach czwartej edycji programu Drzewo w mieście realizowanej w roku szkolnym 2020/2021.

Więcej: Dla przedszkoli/Drzewo w mieście 

Wyobraźnia do potęgi n-tej

rezydencje w szkołach 
spacery w terenie 

dla klas I-VIII szkoły podstawowej

 (wszystkie terminy w edycji jesiennej 2021/2022 są już zajęte, zapisy na edycję wiosenną od grudnia br.)

Literatura, nauka, muzyka, filozofia, malarstwo, film
w ujęciu interdyscyplinarnym i uczącym jak twórczo wykorzystywać zdobytą wiedzę.

O czym marzy...

miejsce, w którym żyjemy?  

O równowadze ekologicznej, wysokiej jakości środowiska naturalnego, włączeniu młodych osób
i całej społeczności w działania dla przyrody i klimatu.

Jest to nowy program Szkatułki dla uczniów
klas VI-VIII szkoły podstawowej i klas I-III szkół ponadpodstawowych.

Więcej: O czym marzy...          Cykl wideo Jak żyje drzewo       
                         dla dzieci 3-6 lat

Odcinek I - Korona i liście.
Odcinek II - Pień, kora i dziuple.
Odcinek III - Korzenie.

Cykl wideo powstał w ramach trzeciej edycji programu Drzewo w mieście realizowanej w roku szkolnym 2019/2020.

Więcej: Dla przedszkoli/Drzewo w mieście 

Wyobraźnia do potęgi n-tej
nauka zdalna
literatura, nauka, muzyka, filozofia, malarstwo, film

Dla klas IV-VIII lekcje internetowe niezależnie od trybu nauki.
Uczniowie pracują indywidualnie lub uczestniączą w wybranej lekcji z nauczycielem.
Więcej: Lekcje internetowe
Rejestracja
Wyobraźnia do potęgi n-tej

       Wielki mały człowiek - II edycja
        program edukacji kulturalnej i artystycznej
                             dla przedszkolaków

          (przyjmujemy zgłoszenia placówek 
                  na 
rok szkolny 2022/2023 )

Rozmowy z dziećmi o oglądanych dziełach sztuki, fragmentach spektakli teatralnych, słuchanie utworów muzycznych. Próbowanie jak posługiwać się narzędziami, materiałami malarskimi i rzeźbiarskimi. Taniec i inne formy ruchowe, proste techniki teatralne, kino nieme.

Program realizowany we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie.

Więcej: Wielki mały człowiek 

Drzewo w mieście - V edycja

program edukacji przyrodniczej i naukowej
dla przedszkoli

(przyjmujemy zgłoszenia placówek 
  na rok szkolny 2022/2023)

Rozwijanie w małych dzieciach wrażliwości i empatii  w stosunku do innych - zwierząt i  ludzi, podtrzymywanie w dzieciach ciekawości, potrzeby odkrywania, eksperymentowania, zadawania pytań - nad tym pracujemy podczas warsztatów.

Co zrobić, żeby nauka była FAJNA!

Filmik intruktażowy, o tym jak się uczyć samemu, co zrobić, żeby nauka była przyjemna i z jakich źródeł korzystać.
Nakręcony do programu dla szkół podstawowych Wyobraźnia do potęgi n-tej.

Więcej:


Miasto dla zwierząt i ludzi

Cykl szkoleniowy i praktyki dla ok. 120 nauczycieli publicznych przedszkoli, dotyczący zwierząt dzikich i bezdomnych, żyjących na terenie Warszawy, znaczenia i sposobów pracy z dziećmi w tym zakresie, praw zwierząt w Polsce i możliwości podejmowania różnych działań służących zwierzętom.

Więcej: Dla przedszkoli/Miasto dla zwierząt i ludzi 

Nasze działania dla dzieci i młodzieży

Dla przedszkoli programy wspierające edukację przedszkolną
  • o ekologii i bioróżnorodności wielkiego miasta, odkrywaniu właściwości wody, powietrza, dźwięku, światła
  • sztuki wizualne, architektura i historia sztuki
  • o teatrze i prostych technikach teatralnych

Dla szkół programy realizujące podstawę programową i ją uzupełniające

  • klasyka literatury dla dzieci i dorosłych
  • łączące historię, nauki przyrodnicze, filozofię, sztuki wizualne, architekturę i literaturę
  • o prawach i ochronie zwierząt

Działania na Poddaszu
  • spotkania dla nauczycieli przygotowujące do pracy z dziećmi metodami Szkatułki
  • do marca 2020 roku prowadzone tu były działania oparte na wybranych dziełach literatury dla szkół podstawowych w ciągu roku szkolnego i w ramach Lata/Zimy w Mieście