Szkatułka

        Działania edukacyjne dla przedszkoli i szkół

Fundacja Szkatułka prowadzi programy wspierające edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży we współpracy z przedszkolami i szkołami publicznymi, samorządem terytorialnym oraz instytucjami kultury. Organizuje również wydarzenia kulturalne oraz promujące działalność organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją. Inicjuje i prowadzi przedsięwzięcia dotyczące dbania o jakość środowiska, ochrony zwierząt i przestrzegania praw zwierząt.

Aktualności

Odyseja - niezwykła podróż

W ramach Lata w Mieście 2019 prowadziliśmy nasze nowe działanie kulturalno-twórcze oparte na poemacie Homera.

581 dzieci, w wieku od 7 do 12 lat, odgrywając wybrane przygody Odyseusza poznało poemat, jakie ma znaczenie dla kręgu kultury europejskiej i światowej, jak różne są jego aspekty i dlaczego powtarza się w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków.


Działanie było prowadzone w formie zajęć teatralnych, literackich, plastyczno-technicznych.

Więcej: Działania na Poddaszu/Odyseja - niezwykła podróż  

Drzewo w mieście

III edycja w roku szkolnym 2019/2020

Nasz modelowy program edukacji przyrodniczo-ekologicznej dla przedszkoli i klas zerowych szkół podstawowych, prowadzony przez cały rok szkolny.


Podczas warsztatów koncentrujemy się na poznawaniu i zrozumieniu różnic i podobieństw w funkcjonowaniu ludzi, zwierząt i roślin, ale też zależności ekologicznych pomiędzy nami, potrzebnych nam przestrzeni życiowych i wpływu zmian pór roku. Poznajemy właściwości wody, powietrza, dźwięku, światła i gleby. Tytułowe "drzewo" stało się stałym elementem i osnową tematyczną naszych programów z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Wybraliśmy "drzewo" ze względu na symbolikę, znaczenie w kulturze, ale przede wszystkim fascynującą biologię, ekologię i znaczenie drzew oraz możliwości inspiracji do pracy z dziećmi. 

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do programu została zakończona.
W III edycji programu weźmie udział 80 grup/klas z 20 przedszkoli i szkół publicznych stolicy.

Zadanie współfinansowane jest przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.    

 Więcej: Dla przedszkoli/Drzewo w mieście 

4 x wyobraźnia

II edycja w roku szkolnym 2019/2020

Program dla uczniów klas IV-VIII pokazujący jak łączyć różne dziedziny - biologię, astronomię, historię, sztuki plastyczne, architekturę z literaturą, a ucząc się, poznając i tworząc wykorzystywać swoją wyobraźnię.  

Program zgodny jest z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, podstawą programową dla uczniów klas IV-VIII, zwłaszcza z pkt. 3, 4, 5, 10 celów nauczania i wykracza poza tę podstawę.  

Każda szkoła może zgłosić do programu kilka klas. Łącznie pracować będziemy z 50 klasami.  

Zasady zgłaszania placówek do udziału w programie opisane są w zakładce Weź udział.

Zadanie współfinansowane jest przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.     

Więcej: Dla szkół/4 x wyobraźnia
Działania na poddaszu/4 x wyobraźnia

Do 30 marca 2020 r. przyjmujemy zgłoszenia warszawskich 
przedszkoli i szkół publicznych 
do udziału w III edycji programu Trzy sztuki
w roki szkolnym 2020/2021

- naszego modelowego programu z zakresu malarstwa, rzeźby, architektury i historii sztuki dla przedszkoli 
i klas I-III szkół podstawowych, prowadzonego przez cały rok szkolny.
 

W szykowanej trzeciej edycji programu chcielibyśmy przyjąć nowe placówki, które nie brały jeszcze udziału w tym programie.

Wniosek o dofinansowanie programu złożony zostanie na wiosnę 2020 r. Informacji o możliwości realizacji programu należy spodziewać się  na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku.

Więcej: Dla przedszkoli/Trzy sztuki

Szekspir w kosmosie

Letnia edycja

W ramach Lata w Mieście 2018 Szkatułka poprowadziła już III edycję Szekspira w kosmosie.

654 dzieci w wieku od 7 do 12 lat dowiedziało się czym jest dramat, komedia i tragedia, jak ważną rolę pełnią w kulturze. Młode osoby poznały różne techniki teatralne (cieni, kukiełkowy), dowiedziały się  czym jest inscenizacja oraz ekranizacja, w jak różny sposób, i w różnych konwencjach można przedstawić ten sam tekst dramatu.

Zadanie współfinansowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Więcej: Działania na Poddaszu/Szekspir w kosmosie

Stare Zabawki z kufra

Widowisko interaktywne

Trzy "trupy teatralne" w mieszanym składzie - dzieci, animatorzy, rodzice odegrały krótką opowieść o pewnym starym człowieku i jego zabawkach z dzieciństwa.

Widowisko przygotowane i zaprezentowane we współpracy z trzema śródmiejskimi przedszkolami publicznymi. Dzieci wcieliły się w role tytułowych Starych Zabawek, a dorośli animowali teatr cieni, zajmowali się obsługą światła i dźwięku, prowadzeniem interaktywnego widowiska.

Zadanie współfinansowane przez Wydział Kultury i Promocji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Nasze działania dla dzieci i młodzieży

Dla przedszkoli

 Programy wspierające edukację przedszkolną

  • Programy o ekologii i bioróżnorodności wielkiego miasta, odkrywaniu właściwości wody, powietrza, dźwięku, światła.
  • Sztuki piękne, architektura i historia sztuki.
  • Programy teatralne.

Dla szkół

  • Działania twórcze dotyczące utworów klasyki literatury dla dzieci i dorosłych. 

  • Programy łączące historię, nauki przyrodnicze, sztuki piękne, architekturę i literaturę.

  • Programy o prawach i ochronie zwierząt.

Działania na Poddaszu

Działania na Poddaszu w ramach Lata/Zimy w Mieście oraz dla szkół w trakcie roku szkolnego, włączające rodziców i opiekunów dzieci.

Oparte na wybranych dziełach literatury od starożytności do czasów współczesnych. 

Maski

Kilka fotek masek wykonanych przez nas do programów teatralnych i literackich. Do wszystkich działań sami projektujemy i wykonujemy kostiumy, maski, dekoracje, pomoce edukacyjne. Pokazujemy je na naszym Facebooku.