Szkatułka

        Działania edukacyjne dla warszawskich dzieci

Fundacja Szkatułka prowadzi programy wspierające edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży we współpracy z przedszkolami i szkołami publicznymi, samorządem terytorialnym, instytucjami kultury oraz placówkami pomocy społecznej. Organizuje również wydarzenia kulturalne oraz promujące działalność organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją. Inicjuje i prowadzi przedsięwzięcia dotyczące dbania o jakość środowiska, ochrony zwierząt, ustanawiania i przestrzegania praw zwierząt.

Programy bieżące i planowane  Aktualności

Drzewo w mieście

II edycja w roku szkolnym 2018/2019

Nasz modelowy program edukacji przyrodniczo-ekologicznej dla przedszkoli i szkół podstawowych, prowadzony przez cały rok szkolny dla 1347 dzieci i 120 nauczycieli.

Podczas warsztatów koncentrujemy się na poznawaniu i zrozumieniu różnic i podobieństw w funkcjonowaniu ludzi, zwierząt i roślin, ale też zależności ekologicznych pomiędzy nami, potrzebnych nam przestrzeni życiowych i wpływu zmian pór roku. Tytułowe "drzewo" stało się stałym elementem i osnową tematyczną naszych programów z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Wybraliśmy "drzewo" ze względu na symbolikę, znaczenie w kulturze, ale przede wszystkim fascynującą biologię, ekologię i znaczenie drzew oraz możliwości inspiracji do pracy z dziećmi.

Zadanie współfinansowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

4 x wyobraźnia

Edycja w roku szkolnym 2018/2019

Jak łączyć różne dziedziny - biologię, astronomię, historię z literaturą, a ucząc się, poznając i tworząc wykorzystywać swoją wyobraźnię.

Program ma na celu zachęcenie młodych osób, w wieku 10-13 lat, do obserwacji tego, co nas otacza, do czytania, wymyślania i opowiadania sobie nawzajem historii. Ale też do uporządkowania wiedzy i zdobycia nowej, odnoszącej się do podstawowych elementów kultury - jak mitologia, czy motywy w literaturze.

W programie bierze udział 385 uczniów i 36 nauczycieli szkół podstawowych.

Zadanie współfinansowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Więcej: Dla szkół/4 x wyobraźnia
Działania na poddaszu/4 x wyobraźnia

Trzy sztuki

II edycja w roku szkolnym 2018/2019

Nasz modelowy program edukacji plastycznej
i artystycznej dzieci, prowadzony przez cały rok szkolny dla 1347 dzieci i 120 nauczycieli.

Program polega na całorocznej pracy z zakresu malarstwa, rzeźby, architektury i historii sztuki z dziećmi, nauczycielami, a także rodzicami i opiekunami dzieci. Zwieńczeniem wspólnej pracy będą ekspozycje prac w każdej z placówek oraz elektroniczny katalog „Rozmowy o trzech sztukach” zawierający prace dzieci wraz z rozmowami z dziećmi, przeprowadzonymi podczas warsztatów.

Zadanie współfinansowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Więcej: Dla przedszkoli/Trzy sztuki,

Szekspir w kosmosie

Letnia edycja

W ramach Lata w Mieście 2018 Szkatułka poprowadziła już III edycję Szekspira w kosmosie.

654 dzieci w wieku od 7 do 12 lat dowiedziało się czym jest dramat, komedia i tragedia, jak ważną rolę pełnią w kulturze. Młode osoby poznały różne techniki teatralne (cieni, kukiełkowy), dowiedziały się  czym jest inscenizacja oraz ekranizacja, w jak różny sposób, i w różnych konwencjach można przedstawić ten sam tekst dramatu.

Więcej: Działania na Poddaszu/Szekspir w kosmosie

Szkatułka teatralna

III edycja

Warsztaty. Techniki teatru cieni, kukiełki, maski i rekwizyty można wykorzystać do twórczej zabawy
z tekstami literackimi.


Podczas jesiennych (2018 r.) warsztatów nauczyliśmy dzieci i nauczycieli z czterech publicznych przedszkoli jak ciekawie “bawić się” w teatr, korzystając z zestawu rzeczy zaprojektowanych i wykonanych przez osoby ze Szkatułki.


Zadanie finansowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.


Stare Zabawki z kufra

Widowisko interaktywne

Trzy "trupy teatralne" w mieszanym składzie - dzieci, animatorzy, rodzice odegrały krótką opowieść o pewnym starym człowieku i jego zabawkach z dzieciństwa.

Widowisko przygotowane i zaprezentowane we współpracy z trzema śródmiemjskimi przedszkolami publicznymi. Dzieci wcieliły się w role tytułowych Starych Zabawek, a dorośli animowali teatr cieni, zajmowali się obłsługą światła i dzwięku, prowadzeniem interaktywnego widowiska.

Zadanie współfinansowane przez Wydział Kultury i Promocji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


Nasze działania dla dzieci i młodzieży

Dla szkół

Programy wspierające i uzpełnianjące edukację

Działania na Poddaszu

Kreatywne warsztaty na Poddaszu dla warszawskich rodzin i w ramach Lata/Zimy w Mieście.

O litearaturze, zabawy teatralne, jak obserwować przyrodę i jak z nią wspóistnieć.





Maski

Kilka fotek masek wykonanych przez nas do działania pt. „Maski” na Poddaszu. Nasze działania staramy się dokumentować, a prace dzieci pokazywać na wystawach w szkołach i przedszkolach, w wirtualnych katalogach, i oczywiście wspólnie chwalić się nimi na Facebooku.