Szkatułka

        Działania edukacyjne dla warszawskich dzieci

Logo Fundacji Szkatułka

Fundacja Szkatułka


Fundacja Szkatułka tworzy i realizuje autorskie programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej, które mają na celu wspieranie ich rozwoju intelektualnego, psychicznego i społecznego. Programy dotyczą różnych dziedzin – sztuki, przyrody, ekologii, kwestii społecznych, gospodarki i pracy. Warsztaty i zajęcia fundacja prowadzi w przedszkolach i szkołach, a także na Poddaszu - prywatnej przestrzeni udostępnianej zarówno dzieciom, jak i ich opiekunom.

Nowoczesna i przydatna młodym osobom edukacja jest dla nas jedną z najważniejszych spraw, którą my dorośli winni jesteśmy dzieciom. W naszym rozumieniu jest to edukacja służąca przede wszystkim:

  • zdobywaniu przez dzieci i młodzież różnych umiejętności praktycznych, w tym nauczeniu się jak samodzielnie uczyć się, jak selekcjonować i wybierać dostępną powszechnie wiedzę, jak wykorzystywać własne możliwości i talenty, jak radzić sobie ze swoimi ograniczeniami;
  • zrozumieniu i zdolności młodych osób do korzystania z rozmaitości świata, odkrywania jej i doceniania;

  • uczeniu się słuchania innych, wypowiadania własnych opinii, odważnego i niezależnego od stereotypów myślenia.


Idea naszych działań edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci kształtowała się przez dwadzieścia lat, podczas których animatorzy Szkatułki pracowali i zajmowali się młodymi osobami, znajdującymi się w różne sytuacji społecznej, ekonomicznej i kulturowej.

Fundacja została zarejestrowana w 2004 roku, ale działalność rozpoczęła w połowie 2015 roku.

Zarząd Fundacji


Daria Schmidt – prezes

Nadia Schmidt – wiceprezes

Aldona Święcicka – wiceprezes


Rada Fundacji

Jan Herczyński, Piotr Pastuła, Piotr Tomczyk  Więcej o zespole