Szkatułka

      Działania edukacyjne dla przedszkoli i szkółOsoby Szkatułki

Szkatułkę tworzą osoby w dużym przedziale wieku, od lat prowadzące działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Są wśród nas artyści, rzemieślnicy, socjologowie, przyrodnicy, profesjonaliści i pasjonaci różnych dziedzin. Każdy z nas, w różnych momentach życia pracował z dziećmi i młodzieżą, niektórzy przez całe życie zawodowe.
Daria

Daria Schmidt – ukończyła Naukę o Zwierzętach (SGGW). Od 1994 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą w różnej sytuacji społecznej i ekonomicznej. Jest od 1986 wegeterianką, a od 2012 weganką.

Animatorka ideii Szkatułki, zajmuje się w Fundacji zarządzaniem, opracowywaniem metod pracy z przedszkolakami i uczniami, przygotowywaniem edukatorów do pracy w placówkach oświatowych.

Tworzy programy edukacyjne dotyczące praw i ochrony zwierząt, środowiska przyrodniczego, ekologii, ale też sztuk wizualnych i architektury. Projektuje i wykonuje kostiumy, rekwizyty i scenografię do realizacji Szkatułki.

Nadia

Nadia Schmidt - studiowała filologię klasyczną na UW, obecnie uczy się tańca współczesnego w różnych szkołach za granicą, przez kilka lat tańczyła flamenco w Polsce i Hiszpanii. Interesuje się klasyką literatury i kina, zwłaszcza Europy i Ameryki Łacińskiej. Od urodzenia jest wegeterianką, a od 2012 weganką.

W Szkatułce zajmuje się zarządzaniem, przygotowuje edukatorów do pracy w placówkach oświatowych. Tworzy programy literackie i teatralne, adaptując klasykę literatury dla dorosłych. Prowadzi zajęcia dla młodzieży z dziedziny literatury, kultury, historii, mitologii greckiej i rzymskiej.

Maciek

Maciej Sanigórski - studiował socjologię na UW. Działa w związkach zawodowych, współorganizuje kampanie społeczne o tematyce historycznej oraz koncerty muzyki alternatywnej.

W Szkatułce pracuje jako edukator w programach literackich, historycznych, plastycznych i dotyczących środowiska przyrodniczego. Interesują go różne formy współpracy między ludźmi, i w takim kontekście stara się przekazywać wiedzę dzieciom i młodzieży.

Herbi

Herbert Raniszewski – z zawodu malarz i projektant grafiki oraz psycholog. Wieloletni animator grupy samopomocowej w Stowarzyszeniu Lambda w Warszawie.

W Szkatułce przez kilka lat był edukatorem w programach z malarstwa, rzeźby, architektury, historii sztuki. Współautor scenariuszy warsztatów w programach plastyczno-architektonicznych Fundacji.

Olga

Olga Ostas – ukończyła profilaktykę społeczną i resocjalizację, studiowała socjologię stosowaną i antropologię społeczną na UW. Uczestniczyła w zakładaniu Lokalnego Centrum Wolontariatu w Tłuszczu i prowadziła w nim warsztaty dla seniorów. Brała udzial w Szkole Trenerów Edukacji Globalnej dla Najmłodszych Ośrodka Działań Ekologicznych "Zródła".

W Szkatułce pracuje jako edukatorka w programach dotyczących praw i ochrony zwierząt, środowiska przyrodniczego i w plastycznych.


Aldona

Aldona Święcicka - magister rachunkowości i finansów (UW). Specjalizuje się w rachunkowości organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i innych przedsiębiorstw. Prowadzi biuro rachunkowe.

W Szkatułce zajmuje się zarządzaniem, księgowością, sprawami kadrowymi i płacowymi.


Współpracują


Współpracują lub współpracowali z nami:

Grażyna Schmidt, Oskar de Sage, Agata Sowicka, Małgorzata Sołtysiak, Agata Nocuń, Anna Rudzińska-Kon, Bożena Pysiewicz, Barbara Kaliciuk, Longina Szczepańska, Gabriela Peda, Jacek Walawender, Renata Markowska, Tomasz Zdrojewski.