Szkatułka

      Działania edukacyjne dla przedszkoli i szkółOsoby Szkatułki

Szkatułkę tworzą osoby w dużym przedziale wieku, od lat prowadzące działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Są wśród nas artyści, rzemieślnicy, socjologowie, przyrodnicy, profesjonaliści
i pasjonaci różnych dziedzin. Każdy z nas, w różnych momentach życia pracował
z dziećmi i młodzieżą, niektórzy przez całe życie zawodowe.
Daria

Daria Schmidt – studiowała Naukę o Zwierzętach (SGGW). Od 1994 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą w różnej sytuacji społecznej i ekonomicznej. Jest od 1986 wegeterianką, a od 2012 weganką.

Animatorka ideii Szkatułki, zajmuje się w Fundacji zarządzaniem, opracowywaniem metod pracy
z przedszkolakami i uczniami, przygotowywaniem edukatorów do pracy w placówkach oświatowych
i nauczycieli do pracy metodami Szkatułki.

Tworzy programy edukacyjne dotyczące praw
i ochrony zwierząt, środowiska przyrodniczego, ekologii, ale też sztuk wizualnych i architektury. Projektuje i wykonuje kostiumy, rekwizyty i scenografię do realizacji Szkatułki.

Nadia

Nadia Schmidt - studiowała filologię klasyczną na UW, obecnie uczy się tańca współczesnego w różnych szkołach za granicą, przez kilka lat tańczyła flamenco w Polsce i Hiszpanii. Interesuje się klasyką literatury i kina, zwłaszcza Europy i Ameryki Łacińskiej. Od urodzenia jest wegeterianką, a od 2012 weganką.

W Szkatułce zajmuje się zarządzaniem, przygotowuje edukatorów do pracy w placówkach oświatowych. Tworzy programy literackie i teatralne, adaptując klasykę literatury dla dorosłych. Prowadzi zajęcia dla młodzieży z dziedziny literatury, kultury, historii, mitologii greckiej i rzymskiej.

Maciek

Maciej Sanigórski - studiował socjologię na UW. Działa w związkach zawodowych, współorganizuje kampanie społeczne o tematyce historycznej oraz koncerty muzyki alternatywnej.

W Szkatułce pracuje jako edukator w programach literackich, historycznych, plastycznych i dotyczących środowiska przyrodniczego. Interesują go różne formy współpracy między ludźmi, i w takim kontekście stara się przekazywać wiedzę dzieciom i młodzieży.

Herbi

Herbert Raniszewski – z zawodu malarz i projektant grafiki oraz psycholog. Wieloletni animator grupy samopomocowej w Stowarzyszeniu Lambda w Warszawie.

W Szkatułce przez kilka lat był edukatorem w programach z malarstwa, rzeźby, architektury, historii sztuki. Współautor koncepcji programów plastyczno-architektonicznych i scenariuszy warsztatów dla dzieci. Przygotowuje do pracy z dziećmi edukatorów Szkatułki i nauczycieli.

Jacek 

Jacek Walawender edukator, animator, trener, streetworker. Aktywnie działa na Osiedlu Jazdów wspierając je na wszelkie sposoby, na jakie tylko zdoła wpaść. Ponadto uważa, że gdyby filmu
i literatury nie było, należałoby je wymyślić.

W Szkatułce współtworzy koncepcje programów interdyscyplinarnych, scenariusze do pracy z uczniami i prowadzi warsztaty edukacyjne. Najczęściej łączy w nich nauki ścisłe, historię, literaturę i sztukę w jedną zgrabną całość.
Aldona

Aldona Święcicka - magister rachunkowości i finansów (UW). Specjalizuje się w rachunkowości organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i innych przedsiębiorstw. Prowadzi biuro rachunkowe.

W Szkatułce zajmuje się zarządzaniem, księgowością, sprawami kadrowymi i płacowymi.


Współpracują


Współpracowali lub współpracują z nami:

Grażyna Schmidt, Oskar de Sage, Małgorzata Sołtysiak, Anna Rudzińska-Kon, Longina Szczepańska, Olga Ostas, Agata Sowicka, Bożena Pysiewicz, Barbara Kaliciuk, Gabriela Peda, Agata Nocuń, Joanna Górska, Renata Markowska, Tomasz Zdrojewski.