Szkatułka

      Działania edukacyjne dla przedszkoli i szkółOsoby Szkatułki

Szkatułkę tworzą osoby w dużym przedziale wieku, od lat prowadzące działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Są wśród nas artyści, rzemieślnicy, filologowie, przyrodnicy, profesjonaliści
i pasjonaci różnych dziedzin. Każdy z nas, w różnych momentach życia pracował
z dziećmi i młodzieżą, niektórzy przez całe życie zawodowe.
Daria

Daria Schmidt – studiowała Naukę o Zwierzętach (SGGW). Od 1994 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą w różnej sytuacji społecznej i ekonomicznej. Jest od 1986 wegeterianką, a od 2012 weganką.

Animatorka ideii Szkatułki, zajmuje się w Fundacji zarządzaniem, opracowywaniem metod pracy
z przedszkolakami i uczniami, przygotowywaniem edukatorów do pracy w placówkach oświatowych
i nauczycieli do pracy metodami Szkatułki.

Tworzy programy edukacyjne dotyczące praw
i ochrony zwierząt, środowiska przyrodniczego, ekologii, ale też sztuk wizualnych i architektury. Projektuje i wykonuje kostiumy, rekwizyty i scenografię do realizacji Szkatułki.

Nadia

Nadia Schmidt - studiowała filologię klasyczną na UW, obecnie uczy się tańca współczesnego w różnych szkołach za granicą, przez kilka lat tańczyła flamenco w Polsce i Hiszpanii. Interesuje się klasyką literatury i kina, zwłaszcza Europy i Ameryki Łacińskiej. Od urodzenia jest wegeterianką, a od 2012 weganką.

W Szkatułce zajmuje się zarządzaniem, przygotowuje edukatorów do pracy w placówkach oświatowych. Tworzy programy literackie i teatralne, adaptując klasykę literatury dla dorosłych. Prowadzi zajęcia dla młodzieży z dziedziny literatury, kultury, historii, mitologii greckiej i rzymskiej.

Herbi

Herbert Raniszewski – z zawodu malarz i projektant grafiki oraz psycholog. Wieloletni animator grupy samopomocowej w Stowarzyszeniu Lambda w Warszawie.

W Szkatułce jest współautorem koncepcji programów i scenariuszy działań dotyczących sztuk wizualnych i architektury. Przez kilka lat był edukatorem w programach z malarstwa, rzeźby, architektury i historii sztuki. Przygotowuje do pracy z dziećmi edukatorów i nauczycieli. Projektuje i wykonuje pomoce edukacyjne do naszych działań.

Jacek

Jacek Walawender - edukator, animator, trener, streetworker. Aktywnie działa na Osiedlu Jazdów wspierając je na wszelkie sposoby, na jakie tylko zdoła wpaść. Ponadto uważa, że gdyby filmu i literatury nie było, należałoby je wymyślić.

W Szkatułce współtworzy koncepcje programów interdyscyplinarnych, scenariusze do pracy z uczniami i prowadzi warsztaty edukacyjne. Najczęściej łączy w nich nauki ścisłe, historię, literaturę i sztukę w jedną zgrabną całość.


Agata

Agata Nocuń - z zawodu korektorka, bliskie są jej zagadnienia poprawności i kultury języka. Przez kilka lat jako wolontariuszka wspierała osoby, w tym młode, głuchoniewidome, zarówno w codziennym życiu, jak i na warsztatach rozwojowych, psychoedukacyjnych i arteterapeutycznych. Interesuje się biologią i literaturą, psychologią, współczesnymi kierunkami pedagogiki.

W Szkatułce zajmuje się organizacją i logistyką
we wszystkich programach dla szkół i 
przedszkoli. Projektuje i wykonuje dekoracje i pomoce edukacyjne, redaguje teksty i prowadzi warsztaty i spacery.

Asia

Joanna Górska - studiuje antropologię kultury
i socjologię rozwoju. Gra na gitarze i śpiewa, próbuje
i uczy się różnych technik plastycznych. Występowała w teatrze muzycznym, a już jako mała dziewczynka, w spektaklu interaktywnym "Alicja w Krainie Czarów".

W Szkatułce pracuje jako edukatorka w programach literackich i plastycznych, wykonuje dekoracje 
i występuje w klipach do naszych działań.

Aldona

Aldona Święcicka - magister rachunkowości
i finansów (UW). Specjalizuje się w rachunkowości organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych
i innych przedsiębiorstw. Prowadzi biuro rachunkowe.

W Szkatułce zajmuje się zarządzaniem, księgowością, sprawami kadrowymi i płacowymi.


Współpracują


Współpracują lub współpracowali z nami:

Grażyna Schmidt, Oskar de Sage, Agata Sowicka, Bożena Pysiewicz, Barbara Kaliciuk, Gabriela Peda, Renata Markowska, Tomasz Zdrojewski, Anna Rudzińska-Kon, Longina Szczepańska, Olga Ostas, Maciej Sanigórski, Barbara Sulecka, Magdalena Dukaczewska, Julia Żardecka, Małgorzata Karkosz, Liwia Konarzewska.