Szkatułka

      Działania edukacyjne dla przedszkoli i szkół

Lekcje internetowe

Szkatułka przygotowuje na bieżąco interaktywne wersje swoich programów do pracy indywidualnej dla uczniów klas zgłoszonych przez nauczycieli.
Jak zarejestrować się na lekcje online
Falowanie i...
Interaktywny program o falach - dźwiękowych, czyli nieco o muzyce, ale nie tylko.

Wyobraźnia do potęgi n-tej

Arystoteles. Władza.

Pierwsza lekcja z cyklu Wyobraźnia do potęgi n-tej, przeznaczona dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej (dla klas zgłoszonych przez nauczycieli i osób indywidualnych).

Lekcja dotyczy kilku zakresów tematycznych:  rodzajów literackich, szczegółowo dramatu, motywów w kulturze, motywu władzy i wolności, systemów władzy i ustrojów politycznych. 
Wspomaga realizację podstawy programowej z języka polskiego (Kl. VII - VIII I 1.1; I 1.3; I 2.7; Kl. IV - VI I 1.8; I 1.17; I 2.3; I 2.8), WOS-u (Kl. IV - VIII XI 1;  XI 5: XI 6) i sztuki.  

Wprowadza młode osoby w szeroki kontekst kulturowy.   
Forma interaktywna - zabawy i zadania do wykonania, wideo z prowadzącymi, teksty do czytania przeplatane pokazami slajdów i fragmentami filmów. 

Rola nauczycieli

1.
Nauczyciel zgłasza klasę na adres enauka@szkatulka.org wraz z podaniem następujących informacji:
- numeru szkoły
- klasy z oznakowaniem literowym
- imienia i nazwiska nauczyciela + telefonu kontaktowego
- terminu wyznaczonego uczniom danej klasy przez nauczyciela na wykonanie lekcji (np. cztery dni na lekcję Arsytoteles).

2.
Nauczyciel tworzy adres mailowy dla klasy na gmail.com, wysyła adres do wszystkich uczniów i zachęca ich do wykonania lekcji.

3.
Po wykonaniu lekcji, przez uczniów danej klasy, nauczyciel otrzymuje od edukatorów Szkatułki podsumowanie o pracy każdego ucznia i przytoczenie interesujących wypowiedzi uczniów.

Każdy nauczyciel określa czas wykonania lekcji dla swojej klasy (sugerujemy, żeby nie przekraczał on trzech dni).

Sposób rejestracji opisany jest na oddzielnej stronie.


Wyobraźnia do potęgi n-tej

Katullus. Układ Słoneczny.

Kolejna lekcja z cyklu Wyobraźnia do potęgi n-tej, przeznaczona  dla uczniów klas IV-VIII (dla klas zgłoszonych przez nauczycieli i osób indywidualnych).

Lekcja dotyczy kilku zakresów tematycznych:  budowy Układu Słonecznego, rodzajów galaktyk, grawitacji i ogólnej teorii względności, wybranych mitów greckich i tekstów starożytnych autorów.

Wspomaga realizację podstawy programowej z  z fizyki (KL IV-VIII: II.13), języka polskiego (KL IV-VI: I.1.3; I.1.7; I.1.17), z muzyki (KL IV-VIII: I.4.3), i znacznie wykracza poza nią, np. z fizyki.

Forma interaktywna - gry i zadania do wykonania, wideo z prowadzącymi, pokazy slajdów z komentarzami. Sporo muzyki i sztuki.

Rola nauczycieli

1.
Nauczyciel zgłasza klasę na adres enauka@szkatulka.org wraz z podaniem następujących informacji:
- numeru szkoły
- klasy z oznakowaniem literowym
- imienia i nazwiska nauczyciela + telefonu kontaktowego
- terminu wyznaczonego uczniom danej klasy przez nauczyciela na wykonanie lekcji (np. cztery dni na zajęcia Katullus).

2.
Nauczyciel tworzy adres mailowy dla klasy na gmail.com, wysła adres do wszystkich uczniów i zachęca ich do wykonania lekcji.

3.
Po wykonaniu lekcji, przez uczniów danej klasy, nauczyciel otrzymuje od edukatorów Szkatułki podsumowanie o pracy każdego ucznia i przytoczenie interesujących wypowiedzi uczniów.

Każdy nauczyciel określa czas wykonania lekcji dla swojej klasy (sugerujemy, żeby nie przekraczał on trzech dni).

Sposób rejestracji opisany jest na oddzielnej stronie.


Wyobraźnia do potęgi n-tej

Tales. Pory roku.

Trzecia lekcja z cyklu Wyobraźnia do potęgi n-tej, dla uczniów klas IV-VIII (dla klas zgłoszonych przez nauczycieli). Lekcja łączy różne dziedziny, dotyczą: pór roku, faz Księżyca, zaćmienia Słońca i Księżyca, twierdzenia Talesa, mitu o Faetonie, mitu o Demeter.
Wspomaga realizację podstawy programowej z geografii (KL IV-VIII III.1; V.2.; V.3.; V.4.), języka polskiego (KL IV-VI: I.1.3; I.1.17; V.14.; IV.9; KL VII-VIII: I.2.3; IV.1) i wykraczają poza nią (matematyka dla KL VII-VIII). 

Urozmaicona jest wybranymi dziełami malarskimi i fragmentami utworów muzycznych.
Forma interaktywna - gry i zadania do wykonania, wideo z prowadzącymi, pokazy slajdów z komentarzami. 

Rola nauczycieli

1.
Nauczyciel zgłasza klasę na adres enauka@szkatulka.org wraz z podaniem następujących informacji:
- numeru szkoły
- klasy z oznakowaniem literowym
- imienia i nazwiska nauczyciela + telefonu kontaktowego
- terminu wyznaczonego uczniom danej klasy przez nauczyciela na wykonanie lekcji (np. cztery dni na zajęcia Tales).

2.
Nauczyciel tworzy adres mailowy dla klasy na gmail.com, wysyła adres do wszystkich uczniów i zachęca ich do wykonania lekcji.

3.
Po wykonaniu zajęć, przez uczniów danej klasy, nauczyciel otrzymuje od edukatorów Szkatułki podsumowanie o pracy każdego ucznia i przytoczenie interesujących wypowiedzi uczniów.

Każdy nauczyciel określa czas wykonania lekcji dla swojej klasy (sugerujemy, żeby nie przekraczał on trzech dni).

Sposób rejestracji opisany jest na oddzielnej stronie.


Wyobraźnia do potęgi n-tej

Herodot. Pałac Kultury. Getto warszawskie.

Kolejna lekcja z cyklu Wyobraźnia do potęgi n-tej, dla uczniów klas IV-VIII (dla klas zgłoszonych przez nauczycieli). Nasza lekcja łączą kilka dziedzin, dotyczą: architektury i historii różnych budowli, postaci Janusza Korczaka, języka jidysz. 
Wspomaga realizację podstawy programowej z historii (KL IV: I.2; III.4;  IV.12; KL V-VIII XXXII.3;  XXXIII.2; XXXIII.5; XXXIV.2; XXXIX.2), języka polskiego (KL IV ; I.1.3; I.1.17; V.14.; IV.9; KL VII-VIII: I.2.3; IV.1), z muzyki (KL IV-VIII: I.4.1).B; II.4.2)), z plastyki (KL IV-VIII: III.4).

Urozmaicona jest fragmentami utworów muzycznych, literackich i filmów.
Forma interaktywna - gry i zadania do wykonania, wideo z prowadzącymi, pokazy slajdów z komentarzami. 

Wyobraźnia do potęgi n-tej

Herodot. Krakowskie Przedmieście.

Lekcja z cyklu Wyobraźnia do potęgi n-tej, dla uczniów klas IV-VIII (dla klas zgłoszonych przez nauczycieli). Zakresy tematyczne: Pod Pikadorem, Dom Bez Kantów, złodzieje dwudziestolecia, odbudowa stolicy - Trasa W-Z, Starówka - nadanie kobietom praw wyborczych, rzemieślnicy warszawscy, Warszawa wielu kultur.
Udział w lekcji wspomaga realizację podstawy programowej z historii (KL IV: I.2; III.4;  KL V-VIII XXX.1.; XXX.4.), języka polskiego (KL. IV-VI: I.V; IV.1.5.,6.;  III.2.1), 8);  KL.VIII-VIII: I.2.3); III.1.7); IV.2., 8.), z muzyki ( IV.I)., A), B), D), z plastyki (KL IV-VIII: II.1.,2.).

Urozmaicona jest fragmentami utworów muzycznych, literackich i filmów.
Forma interaktywna - gry i zadania do wykonania, wideo z prowadzącymi, pokazy slajdów z komentarzami. 

Wyobraźnia do potęgi n-tej

Safona. Poezja i kobiety w kulturze

Lekcja z cyklu Wyobraźnia do potęgi n-tej, dla uczniów klas IV-VIII (dla klas zgłoszonych przez nauczycieli). Zakresy tematyczne: poezja i życie Safony; trzy rodzaje literackie; poezja starożytna; poezja dla dzieci i dla dorosłych; kobiety w kulturze - kiedyś i dziś.
Udział w lekcji wspomaga realizację podstawy programowej z języka polskiego (KL. IV-VIII: I.1., 2., 4.; III.7.; KL. IV-VI: I.1.1), 8), 9); KL. VII-VIII: I.1.1), 8); I.2.3); IV.8.), z muzyki ( IV.I)., A), B), D), z plastyki (KL IV-VIII: II.1.,2.).

Urozmaicona jest fragmentami utworów muzycznych, literackich i filmów.
Forma interaktywna - gry i zadania do wykonania, wideo z prowadzącymi, pokazy slajdów z komentarzami. 

Rola nauczycieli

1.
Nauczyciel zgłasza klasę na adres enauka@szkatulka.org wraz z podaniem następujących informacji:
- numeru szkoły
- klasy z oznakowaniem literowym
- imienia i nazwiska nauczyciela + telefonu kontaktowego
- terminu wyznaczonego uczniom danej klasy przez nauczyciela na wykonanie lekcji (np. cztery dni na lekcję Tales).

2.
Nauczyciel tworzy adres mailowy dla klasy na gmail.com, wysyła adres do wszystkich uczniów i zachęca ich do wykonania lekcji  (lub korzysta z istniejącej klasowej skrzynki mailowej).
3.
Po wykonaniu lekcji, przez uczniów danej klasy, nauczyciel otrzymuje od edukatorów Szkatułki podsumowanie o pracy każdego ucznia i przytoczenie interesujących wypowiedzi uczniów.

Każdy nauczyciel określa czas wykonania lekcji dla swojej klasy (sugerujemy, żeby nie przekraczał on trzech dni).

Sposób rejestracji opisany jest na oddzielnej stronie.


Falowanie i...

Lekcja odnosi się do muzyki (w tym dźwięku w filmie), sztuk plastycznych i  wybranych elementów fizyki (fal akustycznych, elektromagnetycznych, głównie światła widzialnego).

Urozmaicona jest wybranymi fragmentami filmów i utworów różnych gatunków muzycznych.

Forma interaktywna - gry i zadania do wykonania, pokazy prostych eksperymentów naukowych w wykonaniu prowadzących, pokazy slajdów z komentarzami.
 

Rola nauczycieli

1.
Nauczyciel zgłasza klasę na adres enauka@szkatulka.org wraz z podaniem następujących informacji:
- numeru szkoły
- klasy z oznakowaniem literowym
- imienia i nazwiska nauczyciela + telefonu kontaktowego
- terminu wyznaczonego uczniom danej klasy przez nauczyciela na wykonanie lekcji (np. trzy dni).

2.
Nauczyciel tworzy adres mailowy dla klasy na gmail.com, wysyła adres do wszystkich uczniów i zachęca ich do wykonania lekcji (lub korzysta z  już istniejącej klasową skrzynki mailowej).

3.
Po wykonaniu lekcji, przez uczniów danej klasy, nauczyciel otrzymuje od edukatorów Szkatułki podsumowanie o pracy każdego ucznia i przytoczenie interesujących wypowiedzi uczniów.

Każdy nauczyciel określa czas wykonania lekcji dla swojej klasy (sugerujemy, żeby nie przekraczał on trzech dni).

Sposób rejestracji opisany jest na oddzielnej stronie.