Szkatułka

      Działania edukacyjne dla przedszkoli i szkół

Nauka przez internet - nasze programy online

Szkatułka przygotowuje na bieżąco interaktywne wersje swoich programów, poniżej prezentujemy pierwsze z nich - z cyklu 4 x wyobraźnia:4 x wyobraźnia

Arystoteles. Władza.

Pierwsze zajęcia z cyklu 4 x wyobraźnia, przeznaczone dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej (dla klas zgłoszonych przez nauczycieli i osób indywidualnych).

Zajęcia dotyczą kilku zakresów tematycznych:  rodzajów literackich, szczegółowo dramatu, motywów w kulturze, motywu władzy i wolności, systemów władzy i ustrojów politycznych. 
Wspomagają realizację podstawy programowej z języka polskiego (Kl. VII - VIII I 1.1; I 1.3; I 2.7; Kl. IV - VI I 1.8; I 1.17; I 2.3; I 2.8), WOS-u (Kl. IV - VIII XI 1;  XI 5: XI 6) i sztuki.  

Wprowadzają młode osoby w szeroki kontekst kulturowy.   
Forma interaktywna - zabawy i zadania do wykonania, teksty do czytania przeplatane pokazami slajdów i fragmentami filmów. 

Rola nauczycieli

1.
Nauczyciel zgłasza klasę na adres enauka@szkatulka.org wraz z podaniem następujących informacji:
- numeru szkoły
- klasy z oznakowaniem literowym
- imienia i nazwiska nauczyciela + telefonu kontaktowego
- terminu wyznaczonego uczniom danej klasy przez nauczyciela na wykonanie zajęć (np. cztery dni na zajęcia Katullus).

2.
Nauczycieli tworzy adres mailowy dla klasy na gmail.com, wysłaniu adresu do wszystkich uczniów i zachęceniu ich do wykonania zajęć.

3.
Po wykonaniu zajęć, przez uczniów danej klasy, nauczyciel otrzymuje od edukatorów Szkatułki podsumowanie o pracy każdego ucznia i przytoczenie interesujących wypowiedzi uczniów.

Każdy nauczyciel określa czas wykonania zajęć dla swojej klasy (sugerujemy, żeby nie przekraczał on trzech dni).

Sposób rejestracji opisany jest na oddzielnej stronie.


4 x wyobraźnia

Katullus. Układ Słoneczny.

Kolejne zajęcia z cyklu 4 x wyobraźnia, przeznaczone  dla uczniów klas IV-VIII (dla klas zgłoszonych przez nauczycieli i osób indywidualnych).

Zajęcia dotyczą kilku zakresów tematycznych:  budowy Układu Słonecznego, rodzajów galaktyk, grawitacji i ogólnej teorii względności, wybranych mitów greckich i tekstów starożytnych autorów.

Wspomagają realizację podstawy programowej z  z fizyki (KL IV-VIII: II.13), języka polskiego (KL IV-VI: I.1.3; I.1.7; I.1.17), z muzyki (KL IV-VIII: I.4.3),  i znacznie wykraczają poza nią, np. z fizyki.

Forma interaktywna - gry i zadania do wykonania, filmiki wideo z prowadzącymi, pokazy slajdów z komentarzami. Sporo muzyki i sztuki.

Rola nauczycieli

1.
Nauczyciel zgłasza klasę na adres enauka@szkatulka.org wraz z podaniem następujących informacji:
- numeru szkoły
- klasy z oznakowaniem literowym
- imienia i nazwiska nauczyciela + telefonu kontaktowego
- terminu wyznaczonego uczniom danej klasy przez nauczyciela na wykonanie zajęć (np. cztery dni na zajęcia Katullus).

2.
Nauczycieli tworzy adres mailowy dla klasy na gmail.com, wysłaniu adresu do wszystkich uczniów i zachęceniu ich do wykonania zajęć.

3.
Po wykonaniu zajęć, przez uczniów danej klasy, nauczyciel otrzymuje od edukatorów Szkatułki podsumowanie o pracy każdego ucznia i przytoczenie interesujących wypowiedzi uczniów.

Każdy nauczyciel określa czas wykonania zajęć dla swojej klasy (sugerujemy, żeby nie przekraczał on trzech dni).

Sposób rejestracji opisany jest na oddzielnej stronie.


4 x wyobraźnia

Tales. Pory roku.

Trzecie zajęcia z cyklu 4 x wyobraźnia, dla uczniów klas IV-VIII (dla klas zgłoszonych przez nauczycieli). Zajęcia łączące różne dziedziny, dotyczą: pór roku, faz Księżyca, zaćmienia Słońca i Księżyca, twierdzenia Talesa, mitu o Faetonie, mitu o Demeter.
Wspomagają realizację podstawy programowej z geografii (KL IV-VIII III.1; V.2.; V.3.; V.4.), języka polskiego (KL IV-VI: I.1.3; I.1.17; V.14.; IV.9; KL VII-VIII: I.2.3; IV.1) i wykraczają poza nią (matematyka dla KL VII-VIII). 

Urozmaicone są wybranymi dziełami malarskimi i fragmentami utworów muzycznych.
Forma interaktywna - gry i zadania do wykonania, filmiki video z prowadzącymi, pokazy slajdów z komentarzami. 

Rola nauczycieli

1.
Nauczyciel zgłasza klasę na adres enauka@szkatulka.org wraz z podaniem następujących informacji:
- numeru szkoły
- klasy z oznakowaniem literowym
- imienia i nazwiska nauczyciela + telefonu kontaktowego
- terminu wyznaczonego uczniom danej klasy przez nauczyciela na wykonanie zajęć (np. cztery dni na zajęcia Katullus).

2.
Nauczycieli tworzy adres mailowy dla klasy na gmail.com, wysłaniu adresu do wszystkich uczniów i zachęceniu ich do wykonania zajęć.

3.
Po wykonaniu zajęć, przez uczniów danej klasy, nauczyciel otrzymuje od edukatorów Szkatułki podsumowanie o pracy każdego ucznia i przytoczenie interesujących wypowiedzi uczniów.

Każdy nauczyciel określa czas wykonania zajęć dla swojej klasy (sugerujemy, żeby nie przekraczał on trzech dni).

Sposób rejestracji opisany jest na oddzielnej stronie.


4 x wyobraźnia

Herodot. Pałac Kultury. Getto warszawskie.

Kolejne zajęcia z cyklu 4 x wyobraźnia, dla uczniów klas IV-VIII (dla klas zgłoszonych przez nauczycieli). Nasze zajęcia łączą kilka dziedzin, dotyczą: architektury i historii różnych budowli, postaci Janusza Korczaka, języka jidysz. 
Wspomagają realizację podstawy programowej z historii (KL IV: I.2; III.4;  IV.12; KL V-VIII XXXII.3;  XXXIII.2; XXXIII.5; XXXIV.2; XXXIX.2), języka polskiego (KL IV ; I.1.3; I.1.17; V.14.; IV.9; KL VII-VIII: I.2.3; IV.1), z muzyki (KL IV-VIII: I.4.1).B; II.4.2)), z plastyki (KL IV-VIII: III.4).

Urozmaicone są fragmentami utworów muzycznych, literackich i filmów.
Forma interaktywna - gry i zadania do wykonania, filmiki video z prowadzącymi, pokazy slajdów z komentarzami. 

Rola nauczycieli

1.
Nauczyciel zgłasza klasę na adres enauka@szkatulka.org wraz z podaniem następujących informacji:
- numeru szkoły
- klasy z oznakowaniem literowym
- imienia i nazwiska nauczyciela + telefonu kontaktowego
- terminu wyznaczonego uczniom danej klasy przez nauczyciela na wykonanie zajęć (np. cztery dni na zajęcia Katullus).

2.
Nauczycieli tworzy adres mailowy dla klasy na gmail.com, wysłaniu adresu do wszystkich uczniów i zachęceniu ich do wykonania zajęć.

3.
Po wykonaniu zajęć, przez uczniów danej klasy, nauczyciel otrzymuje od edukatorów Szkatułki podsumowanie o pracy każdego ucznia i przytoczenie interesujących wypowiedzi uczniów.

Każdy nauczyciel określa czas wykonania zajęć dla swojej klasy (sugerujemy, żeby nie przekraczał on trzech dni).

Sposób rejestracji opisany jest na oddzielnej stronie.