Szkatułka

      Działania edukacyjne dla przedszkoli i szkół

Nauka przez internet - nasze programy online

Szkatułka przygotowuje na bieżąco interaktywne wersje swoich programów, poniżej prezentujemy pierwsze z nich - z cyklu 4 x wyobraźnia.


4 x wyobraźnia

Arystoteles. Władza.

Pierwsze zajęcia z cyklu 4 x wyobraźnia, przeznaczone dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej (dla klas zgłoszonych przez nauczycieli i osób indywidualnych).

Zajęcia dotyczą kilku zakresów tematycznych:  rodzajów literackich, szczegółowo dramatu, motywów w kulturze, motywu władzy i wolności, systemów władzy i ustrojów politycznych. 
Wprowadzają młode osoby w szeroki kontekst kulturowy. 
Wspomagają realizację podstawy programowej z języka polskiego (Kl. VII - VIII I 1.1; I 1.3; I 2.7; Kl. IV - VI I 1.8; I 1.17; I 2.3; I 2.8), WOS-u (Kl. IV - VIII XI 1;  XI 5: XI 6) i sztuki.  

Forma interaktywna - zabawy i zadania do wykonania, teksty do czytania przeplatane pokazami slajdów i fragmentami filmów. 

Rola nauczycieli

1.
Nauczyciel zgłasza klasę na adres enauka@szkatulka.org wraz z podaniem następujących informacji:
- numeru szkoły
- klasy z oznakowaniem literowym
- imienia i nazwiska nauczyciela + telefonu kontaktowego
- terminu wyznaczonego uczniom danej klasy przez nauczyciela na wykonanie zajęć (np. cztery dni na zajęcia Katullus).

2.
Nauczycieli tworzy adres mailowy dla klasy na gmail.com, wysłaniu adresu do wszystkich uczniów i zachęceniu ich do wykonania zajęć.

3.
Po wykonaniu zajęć, przez uczniów danej klasy, nauczyciel otrzymuje od edukatorów Szkatułki podsumowanie o pracy każdego ucznia i przytoczenie interesujących wypowiedzi uczniów.

Każdy nauczyciel określa czas wykonania zajęć dla swojej klasy (sugerujemy, żeby nie przekraczał on trzech dni).

Sposób rejestracji opisany jest na oddzielnej stronie.


4 x wyobraźnia

Katullus

Kolejne zajęcia z cyklu 4 x wyobraźnia, przeznaczone  dla uczniów klas IV-VIII (dla klas zgłoszonych przez nauczycieli i osób indywidualnych).

Zajęcia dotyczą kilku zakresów tematycznych:  budowy Układu Słonecznego, rodzajów galaktyk, grawitacji i ogólnej teorii względności, wybranych mitów greckich i tekstów starożytnych autorów.

Forma interaktywna - gry i zadania do wykonania, filmiki video z prowadzącymi, pokazy slajdów z komentarzami. Sporo muzyki i sztuki.

Rola nauczycieli

1.
Nauczyciel zgłasza klasę na adres enauka@szkatulka.org wraz z podaniem następujących informacji:
- numeru szkoły
- klasy z oznakowaniem literowym
- imienia i nazwiska nauczyciela + telefonu kontaktowego
- terminu wyznaczonego uczniom danej klasy przez nauczyciela na wykonanie zajęć (np. cztery dni na zajęcia Katullus).

2.
Nauczycieli tworzy adres mailowy dla klasy na gmail.com, wysłaniu adresu do wszystkich uczniów i zachęceniu ich do wykonania zajęć.

3.
Po wykonaniu zajęć, przez uczniów danej klasy, nauczyciel otrzymuje od edukatorów Szkatułki podsumowanie o pracy każdego ucznia i przytoczenie interesujących wypowiedzi uczniów.

Każdy nauczyciel określa czas wykonania zajęć dla swojej klasy (sugerujemy, żeby nie przekraczał on trzech dni).

Sposób rejestracji opisany jest na oddzielnej stronie.