Szkatułka

        Działania edukacyjne dla warszawskich dzieci

Stare zabawki z kufra


Cykl działań prowadzonych dla społeczności przedszkolnych trzech śródmiejskich placówek, na które złożą się warsztaty dla dzieci i dorosłych oraz widowisko interaktywne.

W widowisku starsze rodzeństwo przedszkolaków wspólnie z animatorem oraz rodzicami/opiekunami odegrają krótką opowieść o pewnym starym człowieku i jego zabawkach z dzieciństwa. Warsztaty odbędą się w październiku, a widowisko w listopadzie br.

Scenariusz: Nadia Schmidt Kostiumy i rekwizyty: Daria Schmidt, Nadia Schmidt, Oskar de Saga

Zadanie współfinansowane przez Wydział Kultury i Promocji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


Obrazy – warsztaty dla przedszkolaków


Pierwszy program Fundacji z zakresu sztuk plastycznych zrealizowany w pięciu śródmiejskich przedszkolach publicznych, który zainaugurował naszą współpracę z przedszkolami. 

Najpierw odbyły się cztery warsztaty w przedszkolu, każdy poświęcony innemu malarzowi oraz namalowanym przez niego obrazom. Elementem łączącym wspólne działania twórcze był specjalnie przygotowany rekwizyt – duży blejtram. Dzieci poznawały różne techniki malarskie i następne wykorzystywały je do tworzenia, pod okiem prowadzących, własnych prac. Mogły pozować “malarzom”, którymi były inne dzieci z grupy, w kostiumach wykonanych przez nasz zespół. W kulminacji każda grupa wzięła udział w spotkaniu warsztatowym w Muzeum Narodowym – oglądając, rozmawiając i pracując ponownie nad obrazami, które wcześniej dzieci poznały podczas warsztatów w przedszkolach.

W programie wzięło udział około 250 dzieci, w wieku od 4 do 6 lat. 

Autorka programu: Daria Schmidt.
Scenariusze warsztatów: Małgorzata Sołtysiak, Daria Schmidt, Herbert Raniszewski.

Zadanie realizowane w grudniu 2015 r. współfinansowane przez Wydział Kultury i Promocji Dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy.

Obrazy i rzeźby


Pierwszy program plastyczny Obrazy – warsztaty dla przedszkolaków został poszerzony o część dotyczącą rzeźby i tak powstał program cyklu trzynastu warsztatów prowadzonych w przedszkolach i w galeriach malarstwa Muzeum Narodowego oraz
w Muzeum Rzeźby w Królikarni.

Prowadząc warsztaty w przedszkolach aranżowaliśmy dzieciom przestrzeń wyposażoną w różne materiały, sprzęty i narzędzia malarskie i rzeźbiarskie, rekwizyty, obrazy, odlewy, płaskorzeźby, drzeworyty. Pracując nad kolejnymi obiektami, obrazami i rzeźbami oglądanymi na slajdach, dzieci szlifowały, lepiły w glinie i plastelinie, wykonywały konstrukcje z drewna, rzeźby z materiałów mniej typowych, porównywały różne rodzaje farb i podkładów, mieszały farby, malowały, brudziły się, oglądały slajdy oraz reprodukcje obrazów. Naszym zadaniem nie było ukierunkowanie dzieci, lecz pokazanie im jak można wykorzystać materiały i narzędzia malarskie oraz rzeźbiarskie, w jaki sposób powstaje obraz, a w jaki rzeźba. Przestrzeń działania twórczego dzieci „wypełniały” według własnej potrzeby, fantazji, umiejętności, same decydowały co chcą namalować, ulepić czy skonstruować. Przygotowując dzieci do wizyt w Muzeum  Narodowym i w Muzeum Rzeźby tłumaczyliśmy dzieciom jaką rolę pełnią muzea i galerie. W wybranych kolekcjach muzealnych dzieci ponownie pracowały nad obiektami poznanymi podczas warsztatów w przedszkolu.

W programie wzięło udział około 850 dzieci, w wieku od 3 do 6 lat, z dziewięciu warszawskich przedszkoli publicznych.

Autorka programu: Daria Schmidt.
Scenariusze warsztatów: Daria Schmidt, Herbert Raniszewski.

Zadanie realizowane od lutego 2016 do sierpnia 2017 r. współfinansowane przez Biuro Edukacji m.st.Warszawy.

Figury i  bryły


Program został zrealizowany w formie cykli siedmiu warsztatów architektoniczno-plastycznych dla 8 grup w przedszkolach i szkole publicznej Dzielnicy Włochy w Warszawie.  Podczas warsztatów w przedszkolu/szkole dzieci poznawały dzieła wybranych architektów, artystów i rzemieślników, przykłady ciekawych budowli w Warszawie oraz w innych miastach i miejscach na świecie i przede wszystkim same tworzyły własne konstrukcje, „projekty” budowli, makiety, doświadczały tego czym jest przestrzeń, perspektywa, czym różni się figura od bryły, poszukiwały figur i brył w najbliższym otoczeniu przedszkola. Dzięki temu programowi utwierdziliśmy się w przekonaniu, że musimy przygotować wspólny program dotyczący malarstwa, rzeźby, architektury i historii sztuki, możliwy do prowadzenia zarówno w przedszkolach jak i szkołach.

W programie wzięło udział 205 dzieci i 16 nauczycielek.

Autorka programu: Daria Schmidt, Herbert Raniszewski.
Scenariusze warsztatów: Daria Schmidt, Herbert Raniszewski.  

Zadanie realizowane od września do grudnia 2016 r. współfinansowane przez Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Trzy sztuki - II edycja


Całoroczny program edukacji plastycznej realizowany w stołecznych publicznych placówkach oświatowych we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie. 
Warsztaty w przedszkolach (od 12 do 14) będą prowadzone według wypróbowanych schematów. Dla przykładu opis zajęć
"W pracowni rzeźbiarskiej" z poprzedniej edycji. Na podłodze rozkładamy ogromną płachtę malarską i na płótnie układamy materiały wykorzystywane przez rzeźbiarzy - kamienie, glinę, gips, kawałki drewna twardego i miękkiego, narzędzia i niewielkie rzeźbki. Robimy pokaz slajdów anagażując dzieci do rozmowy. Następnie przechodzimy wszyscy przez blejtram - magiczne "drzwi" do naszej wspólnej pracowni. Prezentujemy dzieciom, jak używa się poszczególnych narzędzi. Dzieci mogą uderzać kamieniem
o kamień czy drewienkiem i drewienko, żeby usłyszeć różnicę wydobywanego dźwięku, w zależności od twardości materiału. Dzieci mogą powąchać różne gatunki drewna i glinę, dowiedzieć się na czym polega wykonanie odlewu z gipsu i metali, szlifować piaskowiec i na zakończenie wykonać własną glinianą figurkę. 
W warsztach w Muzeum Narodowym, w których wezmą udział tylko 5-6 latki, dzieci poznają na żywo wybrane obrazy i rzeźby, znane już im z warsztatów w przedszkolu. Ponownie wykonają inspirowane nimi prace plastyczne, dowiedzą się jeszcze innych rzeczy niż te opowiedziane w placówkach. Młodsze dzieci (3-4 latki) będą miały o dwa warsztaty więcej w przedszkolu.


Odbiorcy: ok. 1000 przedszkolaków i 96 nauczycieli z trzynastu publicznych przedszkoli Dzielnic Mokotów, Śródmieście, Praga Południe, Włochy. Ten sam program realizowany jest w trzech warszawskich szkołach

Okres realizacji: 16 sierpnia 2018 r. – 31 lipca 2019 r.

Autorka programu: Daria Schmidt.

 

Zadanie współfinansowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

W roku szkolnym 2018/2019 sześćdziesiąt grup/klas weźmie udział w dwóch, równolegle realizowanych programach – "Trzy sztuki" 
i "Drzewo w mieście". 


Szkatułka teatralna - III edycja


Program służy zainspirowaniu dzieci i nauczycieli do wymyślania własnych zabaw teatralnych i pokazaniu nauczycielom jakie teksty literatury dziecięcej są naprawdę interesujące dla dzieci i odpowiednie do odgrywania różnymi technikami (cieni, kukiełkami, maskami, z charakteryzacją).


Podczas warsztatów:
- opowiemy dzieciom, wykorzystując do tego wykonane przez nas maski, rekwizyty, kostiumy oraz ilustracje i slajdy, m.in. o teatrze greckim i rzymskim, japońskim, tajlandzkim, o technikach teatru cieni, pantomimy, marionetkowym, o komedii dell’arte i klownach, o teatrze operowym i baletowym, o musicalu,
- porozmawiamy z dziećmi o tym czym jest dla nich teatr, czy lubią chodzić do teatru, czy lubią żeby im czytać, czy i jak bawią się w teatr,
- nauczymy dzieci i nauczycieli jakie można prowadzić działania teatralne z wykorzystaniem zestawu Szkatułka teatralna.


Odbiorcy: 10 grup przedszkolnych z czterech przedszkoli publicznych m.st. Warszawy, Dzielnic - Włochy, Mokotów i Śródmieście. Okres realizacji: od 3 sierpnia do 31 października 2018 r.


Autorki programu: Nadia Schmidt, Daria Schmidt.  

Projekt i wykonanie masek i rekwizytów: Daria Schmidt, Nadia Schmidt, Oskar de Sage.


Zadanie finansowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.


                                                                                                                                                   Czytaj też: Dla szkół/Szkatułka teatralna dla szkół 

Młodzi i zdolni obywatele zmieniający Warszawę


Program przyrodniczo-ekologiczny prowadzony w jedenastu przedszkolach publicznych m.st. Warszawy.  W trakcie cykli warsztatów dzieci dowiadywały się jakie korzyści, ze wspólnego życia w mieście, mają ludzie, zwierzęta i rośliny; jak my ludzie, również ci najmłodsi, możemy dbać o żyjące razem z nami w mieście zwierzęta i rośliny; jak wpływa na zwierzęta i ludzi hałas w mieście, jak detergenty niszczą pióra ptaków, w czym się może zablokować jeż; jak drzewa dbają o siebie wzajemnie, dlaczego są tak ważne dla środowiska miejskiego, jak my możemy dbać o drzewa rosnące w mieście.

W warsztatach, na które złożyło się po dziesięć warsztatów dla dzieci starszych i po pięć dla dzieci młodszych, wzięło udział około 1100 dzieci.

Autorka programu: Daria Schmidt.

Zadanie realizowane od stycznia do sierpnia 2017 r. współfinansowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Młodzi zmieniają Warszawę

Programy o prawach i ochronie zwierząt

Zwierzęta w wielkim mieście


Program służący uwrażliwieniu dzieci i dorosłych na los zwierząt żyjących / przebywających z nami w Warszawie, zwłaszcza zwierząt dzikich i wolno żyjących, oraz na konieczność i sposoby umiejętnego pomagania im, wtedy, gdy tego potrzebują.

Programem objętych zostało 11 przedszkoli i 10 szkół publicznych dzielnic – Wola, Śródmieście, Mokotów i Włochy.
W przedszkolach program prowadzony był  w węższym zakresie niż w szkołach i sprowadzał się do poprowadzenia spotkań z rodzicami / opiekunami dzieci dotyczących wspierania dzieci we właściwym, nieszkodliwym dla zwierząt pomaganiu im oraz na przekazaniu pomocy edukacyjnych – zestawu małych banerów dotyczących ochrony i praw zwierząt w Warszawie. 

Do programu stworzyliśmy bezpłatny Informator „Prawa i ochrona zwierząt w mieście” oraz zestaw 12 scenariuszy lekcji w  placówkach oświatowych.

Podsumowanie programu (pdf).

Autorka programu: Daria Schmidt.  

Zadanie realizowane od marca do listopada 2017 r. współfinansowane przez Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy.

Czytaj też: Dla szkół / Zwierzęta w mieście

Drzewo w mieście - II edycja

Całoroczny program edukacji ekologiczno-przyrodniczej realizowany w publicznych przedszkolach służący:  
- poznawaniu i zrozumieniu przez dzieci różnic i podobieństw w funkcjonowaniu ludzi, zwierząt i roślin, ale też zależności ekologicznych między nami,
- kształtowaniu od najmłodszych lat odruchów służących racjonalnemu gospodarowaniu zasobami - wodą, powietrzem, ziemią,
- rozwiajniu w dzieciach wrażliwości na otaczającą przyrodę, również tę mniej atrakcyjną miejską,
- kształtowaniu w dzieciach świadomości bogactwa przyrodniczego naszego miasta i wynikających z tego korzyści dla ludzi i zwierząt,
- uczeniu się sposobów dbania przez mieszkańców miasta o środowisko i żyjące w nim dziko i wolno zwierzęta oraz o rośliny,
- wsparciu nauczycieli w realizowaniu programu nauczania w interesujących i angażujących dzieci formach.

Podczas warsztatów w przedszkolach będziemy z dziećmi: "wcielali się" w zabawach w różne gatunki zwierząt, żeby lepiej zrozumieć ich naturę i potrzeby; dowiadywali się czym jest światło, dzwięk, zapach; jakich zmysłów używają poszczególne gatunki, jak się komunikują i zdobywają jedzenie; dochodzili do tego jakie mają właściwości i znaczenie woda i powietrze; dowiadywali się jakie korzyści, ze wspólnego życia w mieście, mają ludzie, zwierzęta i rośliny; konstruowali modele nor, gniazd, legowisk; prowadzili eksperymenty, obserwacje i uprawy ogrodowe.  

W roku szkolnym 2017/2018 program prowadzony był wyłącznie w przedszkolach. Obecną edycją objęte zostały szkoły podstawowe, a program wzbogacony o nowe tematy i formy pracy. 

Odbiorcy: ok. 1000 przedszkolaków i 96 nauczycieli z trzynastu przedszkoli publicznych Dzielnic - Mokotów, Śródmieście, Praga Południe, Włochy. Ten sam program realizowany jest w  trzech warszawskich szkołach
Okres realizacji: 16 sierpnia 2018 r. – 31 lipca 2019 r.

Autorka programu: Daria Schmidt.  
Scenariusze warsztatów: Daria Schmidt.

Zadanie współfinansowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

W roku szkolnym 2018/2019 sześćdziesiąt grup/klas weźmie udział w dwóch, równolegle realizowanych programach – 
"Trzy sztuki" i "Drzewo w mieście".