Szkatułka

        Działania edukacyjne dla warszawskich dzieci

 Programy z malarstwa, rzeźby, architektury i historii sztuki

4 x wyobraźnia

Trzy sztuki
Programy literackie

Jaka książka


Programy o prawach i ochronie zwierząt

Zwierzęta w wielkim mieście

4 x wyobraźnia


Program ma na celu pokazanie dzieciom i przekonanie ich do tego, że literatura jest bardzo różnorodna i każdy znajdzie temat dla siebie, że wszystko czego się uczymy może być ciekawe i przydatne człowiekowi, że warto obserwować, przyglądać się temu, co nas otacza i zadawać pytania, dlaczego jest tak jak jest, że podział na "wiedzę ścisłą / przyrodniczą" i "humanistyczną" nie zawsze ma uzasadnienie, że wszystkie dziedziny się ze sobą łączą, przenikają i uzupełniają. A im człowiek więcej wie z różnych dziedzin tym więcej potrafi i może zrozumieć.

Program składa się z czterech części, realizowanych podczas kolejnych spotkań. Każde z nich będzie związane z innym przedmiotem szkolnym. Dwa spotkania odbędą się na naszym poddaszu, jedno w Łazienkach Królewskich, a ostatnie będzie spacerem po Śródmieściu i plaży nad Wisłą w okolicach ogrodu zoologicznego.
Tytuły spotkań: Arystoteles, Katullus, Owidiusz, Herodot.Do ułożenia programu zostały wykorzystane doświadczenia w pracy z uczniami i nauczycielami w innych programach dotyczących literatury („Jaka książka”, „Szekspir w kosmosie”, „Don Kichot dla dzieci”) 
i obserwacja tego co pochłania i fascynuje młode osoby. Tytuł zadania zawiera słowo "wyobraźnia", ponieważ brak swobody w korzystaniu z wyobraźni, uleganie schematom i stereotypom, i "zawężenie" w myśleniu, dotyczy sporej części uczniów z którymi pracujemy. I dlatego nad jej rozwijaniem będziemy w programie m.in. pracowali z młodymi osobami. Przy tym chodzi nie tylko o wyobraźnię służącą tworzeniu w sensie artystycznym, ale też umiejętność, z pomocą własnej wyobraźni, odtwarzania zdarzeń historycznych, wczuwania się w sytuacje ludzi, którzy przed nami żyli w naszym mieście.

Odbiorcy: uczniowie i nauczyciele klas IV-VI z publicznych szkół podstawowych dzielnic: Praga Południe, Bielany, Mokotów, Włochy, Wawer, Śródmieście, Ursynów, Targówek m.st. Warszawy. (łącznie 20 klas).


Okres realizacji: od 16 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2019 r. 

Autorka programu: Nadia Schmidt.
Scenariusze spotkań: Nadia Schmidt.
Pomoce edukacyjne i rekwizyty: Daria Schmidt, Nadia Schmidt, Oskar de Saga.  

Zadanie współfinansowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Trzy sztuki - II edycja


Całoroczny program edukacji plastycznej realizowany w stołecznych publicznych placówkach oświatowych we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie.

Podczas dwunastu warsztatów w szkole dzieci:

- poznają podstawowe pojęcia z zakresu sztuk plastycznych, architektury i fotografii,

- będą uczyły się odróżniać i wykorzystywać do tworzenia własnych prac różne materiały używane w malarstwie i używane w rzeźbie, 

- rozwiną wyobraźnię, myślenie przestrzenne i abstrakcyjne, percepcję i wrażliwość estetyczną;

- będą rozwijały umiejętność rozmawiania o oglądanych dziełach sztuki, dzielenia się z innymi swoimi wrażeniami, słuchania innych zarówno dzieci jak i dorosłych,

- poznają sposoby twórczego wykorzystania multimediów.

W trakcie dwóch warsztatów w Muzeum Narodowym dzieci poznają na żywo wybrane obrazy, rzeźby, nad  którymi pracowały” podczas warsztatów w szkole,  ponownie wykonają inspirowane nimi prace plastyczne, dowiedzą się jeszcze innych rzeczy niż te opowiedziane im w placówkach.

Odbiorcy:
 ok. 400 uczniów i 24 nauczycieli z trzech publicznych szkół podstawowych Dzielnic - Mokotów, Śródmieście,
Praga Południe, Włochy. Ten sam program realizujemy jednocześnie w trzynastu warszawskich przedszkolach.

Okres realizacji: 16 sierpnia 2018 r. – 31 lipca 2019 r.

Autorka programu: Daria Schmidt.

Zadanie współfinansowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

W roku szkolnym 2018/2019 sześćdziesiąt grup/klas weźmie udział w dwóch, równolegle realizowanych programach – "Trzy sztuki" i "Drzewo w mieście". Oba programy to przedsięwzięcia duże w skali, skomplikowane logistycznie i organizacyjnie, prowadzone z dużym rozmachem. W zajęciach plastycznych nawiążemy do symboliki zwierząt i baśni. Uważamy bowiem, że zdolność i przyjemność uczenia się oraz zdobywanie konkretnych umiejętności są wtedy dla dzieci w pełni osiągalne jeśli łączy się różne dziedziny. Dorastając dzieci będą dokonywały wyborów co je bardziej interesuje a co mniej, ale najpierw muszą zorientować się jak otaczający je świat jest wieloraki, jaki ciekawy i z czego mogą wybierać.    

Szkatułka teatralna dla szkół

Podczas warsztatów teatralnych uczniowie i nauczyciele uczyli się jak z pomocą wykonanych przez nas zestawów Szkatułka teatralna prowadzić zajęcia teatralno-literackie. Uczestnicy warsztatów poznali różne tradycje teatralne i możliwości, nawet w warunkach szkolnych, korzystania z nich jako inspiracji do własnej pracy. Prowadząc warsztaty pokazywaliśmy dorosłym jak można zachęcać dzieci do chodzenia do teatru, jak z nimi rozmawiać o obejrzanych spektaklach, o grze aktorów, scenografii, kostiumach, rekwizytach, oprawie muzycznej, oświetleniu i wszystkim co jest istotne w spektaklu. Jak pracować z dziećmi nad interpretacją i odgrywaniem wybranych tekstów literackich, wspólnie z dziećmi uczyć się posługiwania się różnymi technikami teatru. 

W programie wzięło udział dwadzieścia klas/grup świetlicowych z dzielnic - Wola, Włochy, Mokotów, Bielany. 

Autorki programu: Nadia Schmidt, Daria Schmidt.

Zadanie realizowane od sierpnia do października 2017 r. finansowane przez Biuro Kultury m.st. Warszawy.

Jaka książka

Program służący zachęceniu uczniów IV klas szkoły podstawowej do czytania, rozmiłowanie w czytaniu i przekonanie dzieci, jaką frajdą i korzyścią może być czytanie.
Dodatkowo celem było wsparcie sześciu publicznych placówek oświatowych w rozwoju czytelnictwa wśród uczniów.Pokazanie dzieciom i przekonanie ich do tego, że świat opisywany w literaturze nie musi być im obcy, że problemy, które przedstawiają pisarze, nieraz są ich problemami, i wreszcie, uczenie dzieci, że  literaturę wybiera się samemu. To dzieci same, poza narzuconym kanonem, powinny wybierać, co chcą czytać, jakie tematy je interesują. Z doświadczenia z pracy z dziećmi, ale także z własnych wspomnień szkolnych, wiemy, że literatura dla dzieci i młodzieży często zupełnie nie opisuje ich życia. Albo nie porusza tematów interesujących dla młodego czytelnika. Trudno więc dziwić się niechęci dzieci do czytania.

Formy realizacji programu: spacery literackie, rozmowy o wybranych książkach, o tym czym jest czytanie dla dzieci, spotkania w księgarniach, podczas których będziemy poznawać ofertę z różnych działów i dzieci same wybiorą po kilka pozycji do biblioteki szkolnej, przygotowanie przez dzieci listów otwartych zawierających wskazówki dla pisarzy jakiej literatury dzieci potrzebują i oczekują. Część spotkań ma miejsce również na Poddaszu.

Autorki programu: Nadia Schmidt, Daria Schmidt.  
Scenariusze warsztatów: Daria Schmidt, Nadia Schmidt.
Projekt i wykonanie rekwizytów: Daria Schmidt, Nadia Schmidt, Oskar de Sage.

Zadanie realizowane od września 2017 r. do czerwca 2018 r. współfinansowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Zwierzęta w wielkim mieście

Program o prawach i ochronie zwierząt służący uwrażliwieniu dzieci i dorosłych na los zwierząt żyjących / przebywających z nami
w Warszawie, zwłaszcza zwierząt dzikich i wolno żyjących, oraz na konieczność i sposoby umiejętnego pomagania im, wtedy, gdy tego potrzebują.

Podczas warsztatów uczyliśmy się wykonywać oraz instalować proste poidła dla zwierząt, jak i kiedy dzikie zwierzęta dokarmiać, jak wpływa na nie hałas i zanieczyszczenia i co możemy zrobić, żeby nie działa im się krzywda, jakie są zalety, dla ludzi i zwierząt z dzielenia razem przestrzeni życiowej w mieście. 
Programem objętych zostało 10 szkół i 11 przedszkoli publicznych dzielnic – Wola, Śródmieście, Mokotów, Bielany, Targówek i Włochy.   
Do programu stworzyliśmy bezpłatny Informator „Prawa i ochrona zwierząt w mieście” oraz zestaw 12 scenariuszy lekcji 
w  placówkach oświatowych. 

Podsumowanie programu (pdf).

Autorka programu: Daria Schmidt.  

Zadanie realizowane od marca do listopada 2017 r. współfinansowane przez Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy.