Szkatułka

      Działania edukacyjne dla przedszkoli i szkół

Programy łączące literaturę, historię, biologię, fizykę, geografię, muzykę, filozofię i sztuki wizualne

Wyobraźnia do potęgi n-tejProgramy literackie

Jaka książka

Programy o prawach i ochronie zwierząt

Zwierzęta w wielkim mieście

Wyobraźnia do potęgi n-tej - I, II edycja

Program dotyczy wybranych zakresów z podstawy programowej dla klas I-VIII, dostosowany jest do sytuacji epidemicznej i w roku szkolnym 2021/2022 prowadzony w formach: 

rezydencji w szkołach - na przestrzeni tygodnie- dwóch będziemy przebywali w jednej tylko szkole i dla większej liczby klas prowadzili spotkania w szkole;
spacerów w terenie miasta;
lekcji internetowych niezależnie od trybu nauczania; indywidulanie wykonywane przez uczniów po zgłoszeniu klasy przez nauczyciela;
spotkań online - dla całej klasy; zarówno w trybie nauki hybrydowej jak i zdalnej;

Z wybranymi klasami, z których każda weźmie udział w przynajmniej dwóch spotkaniach/spacerach na żywo opracujemy wspólnie scenariusze kolejnych spacerów Herodot (historyczno-geograficzno-kulturowego) lub Owidiusz (ekologiczno-przyrodniczo-kulturowego).

Klasy będą  wziąć udział w jednych wybranych spotkaniach na lekcjach internetowych / spotkaniach on-line / spotkaniach na żywo lub w kilku. 

Lekcje internetowe (dla klas IV-VIII):
już dostępne:
ARYSTOTELES - MOTYW WŁADZY W KULTURZE: o demokracji; motywach w literaturze; znaczeniu filozofii greckiej dla rozwoju kultury i nauki.
KATULLUS - KOSMOS.MITOLOGIA GRECKA: o budowie Układu Słonecznego i ciał niebieskich; rodzaju galaktyk; wybranych mitach greckich i tekstach autorów starożytnych.
TALES - PORY ROKU. MIT O DEMETER: o strefach oświetlenia i powstawania pór roku na Ziemi; fazach Księżyca; zjawisku zaćmienia Słońca i Księżyca; micie o Heliosie i Faetonie oraz micie o Demeter i Persefonie.
HERODOT - PAŁAC KULTURY: historia i architektura Pałacu Kultury i jego okolic; Getto Warszawskie; Dom Kereta; Synagoga im. Nożyków; słynne koncerty i ich wykonawcy w Sali Kongresowej. 
HERODOT - KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE: dwudziestolecie międzywojenne; odbudowa stolicy; rzemieślnicy warszawscy. SAFONA - POEZJA I KOBIETY W KULTURZE: kim była Safona; o trzech rodzajach literackich; o poezji starożytnej; o poezji dla dorosłych i dla dzieci; o kobietach w kulturze w kiedyś i dziś. 

w przygotowaniu:
PITAGORAS - O MATEMATYCE, WEGETERIANIŹMIE I NIEJEDZENIU BOBU
: Twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowanie; o geometrii w przyrodzie; o harmonii sfer; o wegeterianiźmie w starożytności i obecnie.
MAREK AURELIUSZ - O FILOZOFII I CIUT O CESARSTWIE RZYMSKIM: o cesarstwie rzymskim i cesarzach; o wybranych kierunkach w filozofii starożytnej i nowożytnej; o "Rozmyślaniach" Marka Aureliusza.
ARYSTOFANES - DRAMAT, ŻABY, CHMURY I KOMIZM: o dramacie w kulturze; o komedii i tragedii starożytnej; o komiźmie i komedii w historii. 
OWIDIUSZ - METAMORFOZY: bioróżnorodność stolicy; wybrane mity z "Metamorfoz" Owidiusza. 

Nauczyciel zgłasza swoją klasę (rejestracjaotrzymuje od edukatora informację o pracy poszczególnych uczniów. Lekcje każdy uczeń wykonuje indywidualnie, w dogodnym dla siebie czasie.    

Spotkania on-line (dla klas I-VIII) podczas nauki zdalnej i hybrydowej. Do wyboru:
HERODOT - PAŁAC KULTURY: historia i architektura Pałacu Kultury i jego okolic; słynne koncerty i ich wykonawcy w Sali Kongresowej; Osiedle za Żelazną Bramą; Synagoga im. Nożyków. HERODOT - KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE: dwudziestolecie międzywojenne; odbudowa stolicy; rzemieślnicy warszawscy. 
ARYSTOFANES. DRAMAT, ŻABY, CHMURY I KOMIZM:
o dramacie w kulturze; o komedii starożytnej; o komiźmie i komedii w historii.

Rezydencje w szkołach (dla klas I-VIII) spacery w terenie miasta lub spotkania w szkole podczas pobytu dwutygodniowego w danej szkole dla większej liczby klas. Do wyboru:

spotkania w szkole:
ARYSTOTELES - MOTYW WŁADZY W KULTURZE: o demokracji; władzy; o tym, czym jest wolność; o motywach w literaturze; znaczeniu filozofii greckiej dla rozwoju kultury i nauki. KATULLUS - KOSMOS.MITOLOGIA GRECKA: o budowie Układu Słonecznego i ciałach niebieskich; rodzaju galaktyk; grawitacji; wybranych mitach greckich i tekstach autorów starożytnych; o wybranych bogach mitologii greckiej. TALES - PORY ROKU. MIT O DEMETER: o twierdzeniu Talesa; strefach oświetlenia i powstawaniu pór roku na Ziemi; fazach Księżyca; zjawisku zaćmienia Słońca i Księżyca; micie o Heliosie i Faetonie oraz micie o Demeter i Persefonie. SAFONA - POEZJA I KOBIETY W KULTURZE: o Safonie i jej poezji; o trzech rodzajach literackich; poezji starożytnej; poezji dla dorosłych i dla dzieci; kobietach w kulturze kiedyś i dziś; tekstach starożytnych i kopistach. PITAGORAS - O MATEMATYCE, WEGETERIANIŹMIE I NIEJEDZENIU BOBU: o Pitagorasie, jego twierdzeniu i jego zastosowaniu; o geometrii w przyrodzie; o harmonii sfer; o wegetarianizmie w starożytności i obecnie. MAREK AURELIUSZ - O FILOZOFII I CIUT O CESARSTWIE RZYMSKIM: o cesarstwie rzymskim i cesarzach; o wybranych kierunkach w filozofii starożytnej i nowożytnej; o "Rozmyślaniach" Marka Aureliusza. ARYSTOFANES - DRAMAT, ŻABY, CHMURY I KOMIZM: o Arystofanesie i jego komediach; o dramacie w kulturze; komedii i tragedii starożytnej; komizmie i komedii w historii.  

spacery w terenie miasta: HERODOT - PAŁAC KULTURY: o historii i architekturze Pałacu Kultury i jego okolic; o Getcie Warszawskim; Domu Kereta; Synagodze im. Nożyków; słynnych koncerty i ich wykonawcy w Sali Kongresowej; filmach, muzyce, literaturze związanej ze stolicą. HERODOT - KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE: o dwudziestoleciu międzywojennym; odbudowie stolicy; rzemieślnikach warszawskich; cenzurze w kulturze w PRL-u; wielokulturowej Warszawie. OWIDIUSZ - METAMORFOZY: o bioróżnorodności stolicy; wybranych mitach z "Metamorfoz" Owidiusza.

Poza zakresami, wspólne jest to we wszystkich formach, że istotna jest w nich rozmowa z uczniami. Nawet lekcje internetowe dają taką możliwość - uczniowe wpisują swoje przemyślenia, zadają pytania, edukatorzy wysyłają komentarz i odpowiedzi (odbywa się to anonimowo).

Zapisy na lekcje internetowe: enauka@szkatulka.org .    

Zapisy na spotkania on-line/rezydencje w szkołach: info@szkatulka.org .

Szczegółowe informacje: telefony: 696 295 370; 22 646 21 91.

______________________________________________

Opis programu
Jest to kontynuacja dwóch edycji programu 4 x wyobraźnia. Koncepcja programu "poszerzyła się", przyszły nam do głowy nowe pomysły działań odpowiednio dostosowane do potrzeb uczniów i nauczycieli, inspirowane rozmowami z nimi. I tak powstał ten program. 
Tytuł programu zawiera słowo „wyobraźnia”, ponieważ brak swobody w korzystaniu z wyobraźni, uleganie schematom i stereotypom, zawężenie w myśleniu, dotyczy niestety sporej części uczniów, z którymi mamy do czynienia. I dlatego nad jej rozwijaniem i wykorzystaniem pracujemy z uczniami. 
Każde poszczególne zajęcia łączą różne dziedziny nauki i sztuki.

Autorzy programu: Nadia Schmidt.
Scenariusze spotkań: Nadia Schmidt, Maciej Sanigórski, Jacek Walawender, Tomek Zdrojewski.
Pomoce edukacyjne i rekwizyty: Daria Schmidt, Nadia Schmidt, Agata Nocuń.  

Program współfinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy, realizowany od września 2021 r. do sierpienia 2022 r.

Więcej: Lekcje internetowe 
Działania na poddaszu/4 x wyobraźnia

O czym marzy...

Co robić żeby utrzymać wysoką jakość środowiska przyrodniczego i zadbać o wszystkie jego elementy - zwierzęta, ludzi, rośliny, grzyby, klimat, krajobraz. Jak gospodarować rozsądnie zasobami naturalnymi, tak żeby nie zniszczyć naszej Ziemi.

O tym dyskutujemy z młodymi osobami, staramy się zachęcić ich do podejmowania własnych działań -
w wioskach, miastach, miasteczkach, w których żyją.

W pierwszej edycji programu pracujemy z uczniami klas VI-VIII i nauczycielami dziesięciu szkół podstawowych
z Mazowsza, Podlasia, Lubelszczyzny i Dolnego Śląska. Formy pracy: spotkania online, badania terenowe, wywiady z mieszkańcami, osobami z samorządu i lokalnych ngo-sów, projektowanie makiet ekosystemów najblizszej okolicy.


Termin realizacji: lipiec - grudzień 2021.
Współautorzy programu: Daria Schmidt, Herbert Raniszewski, Tomasz Zdrojewski, Nadia Schmidt.
Projekt i wykonanie zestawów dla uczniów: Herbert Raniszewski, Zuzanna Młotek, Magdalena Dukaczewska, Agata Nocuń.

Program dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności w ramach programu NOWEFIO.


Szkatułka teatralna dla szkół


Podczas warsztatów teatralnych uczniowie i nauczyciele uczyli się jak z pomocą wykonanych przez nas zestawów Szkatułka teatralna prowadzić zajęcia teatralno-literackie. Uczestnicy warsztatów poznali różne tradycje teatralne i możliwości, nawet w warunkach szkolnych, korzystania z nich jako inspiracji do własnej pracy. Prowadząc warsztaty pokazywaliśmy dorosłym jak można zachęcać dzieci do chodzenia do teatru, jak z nimi rozmawiać o obejrzanych spektaklach, o grze aktorów, scenografii, kostiumach, rekwizytach, oprawie muzycznej, oświetleniu i wszystkim co jest istotne w spektaklu. Jak pracować z dziećmi nad interpretacją i odgrywaniem wybranych tekstów literackich, wspólnie z dziećmi uczyć się posługiwania się różnymi technikami teatru. 

W programie wzięło udział dwadzieścia klas/grup świetlicowych z dzielnic - Wola, Włochy, Mokotów, Bielany. 

Autorka programu: Nadia Schmidt.
Projekt i wykonanie zestawów Szkatułka: Daria Schmidt, Oskar de Sage, Nadia Schmidt.

Program finansowany przez Biuro Kultury m.st. Warszawy, realizowany od sierpnia do października 2017 r. 

Jaka książka


Program służący zachęceniu uczniów IV klas szkoły podstawowej do czytania, rozmiłowanie w czytaniu i przekonanie dzieci, jaką frajdą i korzyścią może być czytanie.
Dodatkowo celem było wsparcie sześciu publicznych placówek oświatowych w rozwoju czytelnictwa wśród uczniów.Pokazanie dzieciom i przekonanie ich do tego, że świat opisywany w literaturze nie musi być im obcy, że problemy, które przedstawiają pisarze, nieraz są ich problemami, i wreszcie, uczenie dzieci, że  literaturę wybiera się samemu. To dzieci same, poza narzuconym kanonem, powinny wybierać, co chcą czytać, jakie tematy je interesują. Z doświadczenia z pracy z dziećmi, ale także z własnych wspomnień szkolnych, wiemy, że literatura dla dzieci i młodzieży często zupełnie nie opisuje ich życia. Albo nie porusza tematów interesujących dla młodego czytelnika. Trudno więc dziwić się niechęci dzieci do czytania.

Formy realizacji programu: spacery literackie, rozmowy o wybranych książkach, o tym czym jest czytanie dla dzieci, spotkania w księgarniach, podczas których poznawaliśmy ofertę z różnych działów i dzieci same wybrały po kilka pozycji do bibliotek szkolnych. Część spotkań miała miejsce również na Poddaszu.

Autorka programu: Nadia Schmidt.  
Scenariusze warsztatów: Nadia Schmidt, Daria Schmidt.
Projekt i wykonanie rekwizytów: Daria Schmidt, Nadia Schmidt, Oskar de Sage.

Program współfinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy, realizowany od września 2017 r. do czerwca 2018 r. 

Zwierzęta w wielkim mieście


Program o prawach i ochronie zwierząt służący uwrażliwieniu dzieci i dorosłych na los zwierząt żyjących / przebywających z nami
w Warszawie, zwłaszcza zwierząt dzikich i wolno żyjących, oraz na konieczność i sposoby umiejętnego pomagania im, wtedy, gdy tego potrzebują.

Podczas warsztatów uczyliśmy się wykonywać oraz instalować proste poidła dla zwierząt, jak i kiedy dzikie zwierzęta dokarmiać, jak wpływa na nie hałas i zanieczyszczenia i co możemy zrobić, żeby nie działa im się krzywda, jakie są zalety, dla ludzi i zwierząt z dzielenia razem przestrzeni życiowej w mieście. 
Programem objętych zostało 10 szkół i 11 przedszkoli publicznych dzielnic – Wola, Śródmieście, Mokotów, Bielany, Targówek i Włochy.   

Podsumowanie programu (pdf).

Autorka programu: Daria Schmidt.  

Program współfinansowany przez Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, realizowany od marca do listopada 2017 r.