Szkatułka

      Działania edukacyjne dla przedszkoli i szkół

Założenia programowe w pracy ze szkołami

Cechy naszych programów.
Interdyscyplinarność - w jednym programie odnosimy się do różnych dziedzin. W zależności od tematu programu są to - literatura, filozofia, historia, biologia, fizyka, geografia, matematyka, sztuki wizulane, muzyk i teatr.
Działania, w obrębie danego programu, trwają od 3 do 4 h zegarowych. 
Do programów projektujemy i wykonujemy (szyjemy, malujemy, rysujemy, wycinamy, rzeźbimy) zestawy pomocy edukacyjnych, rekwizyty, kostiumy, maski. 
Wykorzystujemy w pracy z młodymi osobami techniki teatralne i plastyczne, pokazy i wykonywanie obserwacji i eksperymentów, tworzenie prostych form literackich.

W naszych programach dążymy do:
Rozbudzenia w dzieciach i młodzieży chęci do uczenia się, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, ale też zdolności do wykorzystywania wiedzy, którą już posiadają, w tym tej zdobytej w szkole. 
Przekonania młodzieży do wartości pracy zespołowej, dzielenia się wiedzą i korzystania z wiedzy rówieśników.
Stwarzania młodym osobom warunków do uczenia się korzystania z dorobku kultury materialnej i umysłowej.
Zainteresowania młodych osób sprawami środowiska przyrodniczego, prawami i sytuacją zwierząt, zachowaniem bioróżnorodności, dbaniem o zasoby naturalne i warunki życia na Ziemi.
Wyzwalania w młodych osobach potrzeby poznawania złożoności i różnorodności świata.
Wspierania młodych osób w rozwijaniu, adekwatnie do wieku, zainteresowania problemami społeczności w której dorastają, ale też w podejmowaniu własnych działań przydatnych tej społeczności czy grupie rówieśniczej.

Co bierzemy pod uwagę tworząc programy:
Wypowiedzi, reakcje, zaangażowanie młodych osób uczestniczących w naszych programach dla szkół.
Doświadczenia, wiedzę i spojrzenie na świat osób z zespołu Szkatułki.
Rozmowy z nauczycielami, różnych poziomów nauczania, z warszawskich szkół publicznych i niepublicznych.
Podstawę programową dla poszczególnych poziomów nauczania i programy realizowane w szkołach.
Zmieniającą się sytuację oświaty w naszym kraju.
Perspektywę tego z czym będą musiały sobie poradzić młode osoby w przyszłości, jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną, gospodarczą,  społeczną, kulturową i stan środowiska naturalnego.