Szkatułka

      Działania edukacyjne dla przedszkoli i szkół

Współdziałanie

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji  

Szkatułka uczestniczy w pracach Branżowej Komisji ds. Edukacji - prężnie działającym zespole doradczo-inicjatywnym, złożonym z przedstawicieli Biura Edukacji m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych. Komisja jest dobrym przykładem konstruktywnej współpracy dwusektorowej.
W latach 2013-2019 realizowaliśmy dwa przedsięwzięcia prowadzone pod tym samym szyldem - Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny (WKE) - Piknik Edukacyjny i Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny. Podczas Pikniku około dwudziestu kilku organizacji, w jednym miejscu, prezentowała swoje wybrane działania - głównie te, realizowane są we współpracy i dzięki dofinansowaniu stołecznego Biura Edukacji.

Szkatułka była operatorem I i II edycji Warszawskiego Pozarządowego Tygodnia Edukacyjnego (WPTE). W pierszej edycji w 2017 roku w ciągu tygodnia około trzydziestu fundacji i stowarzyszeń poprowadziło 116 wydarzeń na terenie całego miasta. A w drugiej w 2018 roku, 47 organizacji odbyły się 123 wydarzenia. W obu edycjach były to warsztaty naukowe i artystyczne, wykłady z różnych dziedzin, wystawy, pokazy filmowe i teatralne, edukacyjne gry miejskie i wycieczki.


 Tu znajdziesz folder z wykazem organizacji oraz imprez I WPTE. 

 Tu znajdziesz podsumowanie I WPTE.

Siedem edycji Pikniku Edukacyjnego oraz I i II Warszawski Pozarządowy Tygodzień Edukacyjny zostały sfinansowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.  

Więcej:
o współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na stronie Urzędu Miasta,
podstawa prawna powoływania i tworzenia KDS-ów,
Regulamin organizacyjny Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji.

W 2018 roku Biuro Edukacji wydało publikację "Pozarządowo dla Samorządowych" o kilkunastoletniej współpracy organizacji pozarządowych i samorządu w zakresie edukacji w stolicy. Zostało w niej opisanych 41 projektów edukacyjnych, w tym programy Szkatułki (rozdział Lato w Mieście, str. 175-178).

Logo Kalejdoskop edukacyjny

Koalicja Niech żyją!

Koalicja ponad czterdziestu organizacji ekologicznych i edukacyjnych, przyrodników, naukowców, artystów i dziennikarzy. Dążymy do:
  • wprowadzenia zupełnego zakazu polowania na ptaki w naszym kraju,
  • do respektowania społecznej kontroli polowań,
  • zmniejszenia uprzywilejowania myśliwych,
  • niedopuszczenia do przywrócenia przepisów pozwalających na uczestniczenie dzieci w polowaniach.
Szkatułka dołączyła do Koalicji w 2020 roku. O osiągnięciach Koalicji i prowadzonych działaniach przeczytają Państwo na stronie koalicji niechzyja.pl

Sponsorzy

Działania Szkatułki dofinansowywane są przez: Miasto Stołeczne Warszawę, darczyńców indywidualnych oraz w ramach prowadzonej przez organizację działalności odpłatnej pożytku publicznego.