Szkatułka

        Działania edukacyjne dla warszawskich dzieci

WspółdziałanieBranżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji  

To zespół o charakterze doradczo-inicjatywnym, złożony z przedstawicieli Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Komisja spotyka się regularnie raz w miesiącu w trakcie roku szkolnego. Działa niezwykle prężnie i jest dobrym przykładem konstruktywnej współpracy dwusektorowej (Biura Edukacji m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych). Ukoronowaniem tej współpracy są dwa nasze wspólne przedsięwzięcia prowadzone pod tym samym szyldem - Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny (WKE)
Na wiosnę odbywa się Piknik Edukacyjny a jesienią Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny. 
Podczas Pikniku około
dwadziestu kilku organizacji, w jednym miejscu, prezentuje swoje wybrane działania. W trakcie Tygodnia Edukacyjego, na przestrzeni całego tygodnia i w różnych miejscach Warszawy, około pięćdziesiąt organizacji prowadzi ponad 100 wydarzeń o charakterze edukacyjnym.

Czytaj więcej o współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na stronie Urzędu Miasta

Tu znajdziesz  podstawę prawnę powoływania i tworzenia KDS-ów.

Tutaj więcej o samej Komisji, a tutaj aktualny  Regulamin organizacyjny Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji. 

Fundacja Szkatułka jest operatorem II Warszawskiego Pozarządowego Tygodnia Edukacyjnego, który odbędzie się na jesieni 2018.

I Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny

Fundacja Szkatułka była również operatorem pierwszej edycji WPTE, które odbyło się jesienią 2017 roku. Program finansowany był przez m.st. Warszawę, a partnerem była właśnie Komisja. Kilkanaście fundacji i stowarzyszeń przygotowało 116 wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Były to warsztaty naukowe, wykłady z różnych dziedzin wiedzy, spotkania z interesującymi ludźmi, wystawy, pokazy filmowe i teatralne, edukacyjne gry miejskie i wycieczki.


 Tu znajdziesz folder z wykazem organizacji oraz imprez I WPTE. 

 Tu znajdziesz podsumowanie I WPTE

Logo Kalejdoskop edukacyjny

Partnerzy w działaniach

Jeśli dla Państwa placówki / przedsiębiorstwa / instytucji / grupy nieformalnej, z którą działacie, nasze założenia dotyczące edukacji dzieci i młodzieży są interesujące lub zbieżne z Waszymi i macie propozycję podjęcia wspólnego działania chętnie spotkamy się i porozmawiamy o tym. Nie jesteśmy raczej zainteresowani działaniami akcyjnymi, jednorazowymi, chyba że są to kampanie społeczne dotyczące tego czym zajmuje się Szkatułka. Obce idei naszej Fundacji jest uczestniczenie w imprezach masowych.

Najlepiej skontaktować się z nami mailowo: info@szkatulka.org

Sponsorzy i patronat

Działania Szkatułki dofinansowywane są przez: Miasto Stołeczne Warszawę oraz darczyńców indywidualnych.