Realizacja V edycji programu, w roku szkolnym 2021/2022.

Liczba warsztatów:
8 warsztatów w placówce (w sytuacji braku wstępu do placówki lub zupełnej izolacji udostępniamy wideo warsztaty, dostarczamy materiały do wykonania prac przez dzieci);
1 warsztat nad Stawem Belwederskim (dla najstarszych grup).

Odbiorcy: 68 grup przedszkolnych, z szesnastu warszawskich przedszkoli publicznych. 

Dla dzieci młodszych (3-4 lata) prowadzimy cykl 8 warsztatów JA, ZWIERZĘTA, DRZEWA I PORY ROKU.
Dla dzieci starszych (5-7 lat) cykl 8 warsztatów MOJE MIASTO, A W NIM – dotyczących ekosystemu naszego miasta, wszystkich organizmów, które go tworzą – ludzi, zwierząt, drzew i innych roślin, grzybów oraz dbania o czystość powietrza, wody, gleby.

Program prowadzony jest w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy, trwającego od września 2021 r. do sierpnia 2022 r.
______________________

Przyjmujemy zapisy na rok szkolny 2022/2023. Decyzja, o kwalifikacji do programu, zostanie przekazana zainteresowanym placówkom do 30 kwietnia 2022 r.


Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawę