Serdecznie zapraszamy do zgłaszania klas I-III szkoły ponadpodstawowej (branżowej, technikum, liceum) do nowego programu Szkatułki z zakresu edukacji klimatycznej, artystycznej i obywatelskiej realizowanego w roku szkolnym 2022/2023 w Warszawie.
Z jednej szkoły może wziąć udział w programie jedna klasa.

Opis programu:  Klimatyczne formy uliczne.

Przebieg pracy z każdą z klas:
I warsztat stacjonarny w szkole (październik-grudzień 2022).
II warsztat stacjonarny w szkole (listopad-grudzień 2022).
III i IV warsztat stacjonarny w szkole (styczeń-maj 2023).
Działanie w przestrzeni publicznej, w okolicy szkoły (maj-czerwiec 2023).
V warsztat stacjonarny w szkole (maj- czerwiec 2023).
Szkoły zainteresowane zgłoszeniem do programu (jednej wybranej klasy I-III) prosimy o wysłanie zgłoszenia poprzez formularz – zgłoszenie do programu Klimatyczne formy uliczne najpóźniej do 14 października 2022 r.
Uprzejmie informujemy, że wysłanie formularza nie jest jeszcze tożsame z przyjęciem klasy do udziału w programie w roku szkolnym 2022/2023. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, limit klas możliwych do przyjęcia w roku szkolnym 2022/2023. Informację o przyjęciu / nieprzyjęciu klasy do programu wyślemy Państwu na podane w formularzu adresy mailowe do 17 października 2022 r.

Program prowadzony jest w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy, trwającego od września 2022 r. do sierpnia 2023 r.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawę