Realizacja II edycji programu, w roku szkolnym 2021/2022.

Liczba warsztatów:
12 warsztatów w placówce (w sytuacji braku wstępu do placówki lub zupełnej izolacji udostępniamy wideo warsztaty, dostarczamy materiały do wykonania prac przez dzieci);
1 warsztat w galeriach malarstwa Muzeum Narodowego (dla najstarszych grup).
Odbiorcy: 72 grupy przedszkolne, z siedemnastu warszawskich przedszkoli publicznych.

Prowadzony w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy, trwającego od września 2021 r. do sierpnia 2022 r.
________________________

Przyjmujemy zapisy na rok szkolny 2022/2023. Decyzja, o kwalifikacji do programu, zostanie przekazana zainteresowanym placówkom do 30 kwietnia 2022 r.


Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawę