Realizacja II edycji programu Wyobraźnia do potęgi n-tej w roku szkolnym 2021/2022.

Przebieg i zgłoszenia szkół na rezydencje i spacery:
Każde działanie podczas rezydencji / spacer trwają 3 h zegarowe.
Na rezydencje szkoły zgłaszają po kilka klas (nauczyciele poszczególnych klas, wybierają odpowiadające klasie działanie / działania; w trakcie rezydencji konkretna klasa może wziąć udział w więcej niż jednym tematycznie działaniu; rozplanowanie rezydencji ustalamy z każdą ze szkół, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem prowadzenia rezydencji).

Na spacery szkoły mogą zgłaszać pojedyncze klasy (nauczyciele poszczególnych klas, wybierają odpowiadający klasie spacer).

Łączna pula działań / spacerów: 50.

Dostęp do internetowych lekcji „klikanych” nauczyciel uzyskuje wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy Interaktywne lekcje „klikane”.

Grafik dostępnych terminów rezydencji i spacerów udostępniamy szkołom, po wysłaniu nam karty zgłoszenia.

Z wybranymi klasami V-VIII przygotujemy wspólnie scenariusze zajęć o różnych miejscach na świecie. Zajęcia będą przeznaczone dla młodszych dzieci z klas I-IV. Nauczyciele będą mogli przeprowadzić w oparciu o te scenariusze zajęcia o wybranym miejscu na świecie. 

Program prowadzony w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy, trwającego od września 2021 r. do sierpnia 2022 r.

 


Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawę