Zakresy tematyczne:

Działania (w ramach rezydencji w szkołach):

ARYSTOTELES – MOTYW WŁADZY W KULTURZE: o demokracji; władzy; o tym, czym jest wolność; o motywach w literaturze; znaczeniu filozofii greckiej dla rozwoju kultury i nauki.

KATULLUS – KOSMOS.MITOLOGIA GRECKA: o budowie Układu Słonecznego i ciałach niebieskich; rodzaju galaktyk; grawitacji; wybranych mitach greckich i tekstach autorów starożytnych; o wybranych bogach mitologii greckiej.

TALES – PORY ROKU. MIT O DEMETER: o twierdzeniu Talesa; strefach oświetlenia i powstawaniu pór roku na Ziemi; fazach Księżyca; zjawisku zaćmienia Słońca i Księżyca; micie o Heliosie i Faetonie oraz micie o Demeter i Persefonie.

SAFONA – POEZJA I KOBIETY W KULTURZE: o Safonie i jej poezji; o trzech rodzajach literackich; poezji starożytnej; poezji dla dorosłych i dla dzieci; kobietach w kulturze kiedyś i dziś; tekstach starożytnych i kopistach.

PITAGORAS – O MATEMATYCE, WEGETARIANIZMIE I NIEJEDZENIU BOBU: o Pitagorasie, jego twierdzeniu i jego zastosowaniu; o geometrii w przyrodzie; o harmonii sfer; o wegetarianizmie w starożytności i obecnie.

MAREK AURELIUSZ – O FILOZOFII I CIUT O CESARSTWIE RZYMSKIM: o cesarstwie rzymskim i cesarzach; o wybranych kierunkach w filozofii starożytnej i nowożytnej; o „Rozmyślaniach” Marka Aureliusza.

ARYSTOFANES – DRAMAT, ŻABY, CHMURY I KOMIZM: o Arystofanesie i jego komediach; o dramacie w kulturze; komedii i tragedii starożytnej; komizmie i komedii w historii.

nowe działania, przygotowane w całości w ramach zadania:


Spacery:

HERODOT – PAŁAC KULTURY: o historii i architekturze Pałacu Kultury i jego okolic; ; Synagodze im. Nożyków; słynnych koncerty i ich wykonawcy w Sali Kongresowej; filmach, muzyce, literaturze związanej ze stolicą.

HERODOT – KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE: o dwudziestoleciu międzywojennym; odbudowie stolicy; rzemieślnikach warszawskich; cenzurze w kulturze w PRL-u; wielokulturowej Warszawie.

OWIDIUSZ – METAMORFOZY: o bioróżnorodności stolicy; wybranych mitach z „Metamorfoz” Owidiusza.

nowe działania, przygotowane w całości w ramach zadania:

HERODOT – GETTO, DOM KERETA, OSIEDLE ZA ŻELAZNĄ BRAMĄ, PLANOWANIE MIASTA: o Osiedlu za Żelazną Bramą, o Getcie Warszawskim; Domu Kereta; warszawskim ciastku.


Lekcje internetowe “klikane”:


ARYSTOTELES – MOTYW WŁADZY W KULTURZE: o demokracji; motywach w literaturze; znaczeniu filozofii greckiej dla rozwoju kultury i nauki.
KATULLUS – KOSMOS.MITOLOGIA GRECKA: o budowie Układu Słonecznego i ciał niebieskich; rodzaju galaktyk; wybranych mitach greckich i tekstach autorów starożytnych.
TALES – PORY ROKU. MIT O DEMETER: o strefach oświetlenia i powstawania pór roku na Ziemi; fazach Księżyca; zjawisku zaćmienia Słońca i Księżyca; micie o Heliosie i Faetonie oraz micie o Demeter i Persefonie.
HERODOT – PAŁAC KULTURY: historia i architektura Pałacu Kultury i jego okolic; Getto Warszawskie; Dom Kereta; Synagoga im. Nożyków; słynne koncerty i ich wykonawcy w Sali Kongresowej.
HERODOT – KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE: dwudziestolecie międzywojenne; odbudowa stolicy; rzemieślnicy warszawscy.
SAFONA – POEZJA I KOBIETY W KULTURZE: kim była Safona; o trzech rodzajach literackich; o poezji starożytnej; o poezji dla dorosłych i dla dzieci; o kobietach w kulturze w kiedyś i dziś.
PITAGORAS – O MATEMATYCE, WEGETARIANIZMIE I NIEJEDZENIU BOBU: Twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowanie; o geometrii w przyrodzie; o harmonii sfer; o wegetarianizmie w starożytności i obecnie.
MAREK AURELIUSZ – O FILOZOFII I CIUT O CESARSTWIE RZYMSKIM: o cesarstwie rzymskim i cesarzach; o wybranych kierunkach w filozofii starożytnej i nowożytnej; o „Rozmyślaniach” Marka Aureliusza.
ARYSTOFANES – DRAMAT, ŻABY, CHMURY I KOMIZM: o dramacie w kulturze; o komedii i tragedii starożytnej; o komizmie i komedii w historii.
OWIDIUSZ – METAMORFOZY: bioróżnorodność stolicy; wybrane mity z „Metamorfoz” Owidiusza. Z wybranymi klasami, z których każda weźmie udział w przynajmniej w jednym spacerze opracujemy wspólnie scenariusze kolejnych spacerów Herodot (historyczno-geograficzno-kulturowego) lub Owidiusz (ekologiczno-przyrodniczo-kulturowego).

Łączna liczba działań / spacerów: 50 (wszystkie są już zarezerwowane).
Program prowadzony jest w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy, trwającego od września 2021 r. do sierpnia 2022 r.


Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawę