Realizacja VII edycji programu w roku szkolnym 2022/2023 (opis dotyczy przedszkoli).

Na czym będzie polegała realizacja programu:
dla każdej grupy wiekowej z danego przedszkola przeprowadzimy, rozplanowany na cały rok, cykl 10 warsztatów Przestrzeń do życia w mieście – dla wszystkich;
najstarsze grupy wezmą udział w spacerach przyrodniczych w Parku Skaryszewskim (po 1 spacerze dla każdej grupy; na wiosnę 2023);
z całymi społecznościami przedszkolnymi (dziećmi, ich rodzicami/opiekunami, nauczycielami i innymi pracownikami placówki) przeprowadzimy
działania dla zwierząt, podczas których wykonamy i zainstalujemy proste rozwiązania służące wybranym gatunkom zwierząt żyjącym/przebywającymw ogrodach przedszkolnych (po 2 działania dla każdej z placówek; jesienią 2022 i na wiosnę 2023).

Zakresy tematyczne warsztatów:
biologia i zwyczaje wybranych gatunków zwierząt (zwierząt aktywnych nocą i w dzień, owadów społecznych, ptaków śpiewających, ptaków krukowatych; migracje ptaków);
funkcjonowanie i znaczenie drzew w mieście;
rośliny samosiewne, “chwasty”;

zwierzęta, rośliny, grzyby w miejscach na pozór nieatrakcyjnych biologicznie;
zwierzęta towarzyszące człowiekowi –  ich udomowienie, adopcje:
inne zwierzęta żyjące z nami w domach – jak się nimi zajmować;
dokarmianie i pojenie zwierząt dzikich.

Kto może wziąć udział w programie:
publiczne przedszkola m.st. Warszawy, które zgłoszą wszystkie grupy z placówki i zakwalifikują się do VII edycji programu.

Zasady udziału w programie:
Z placówkami zakwalifikowanymi do programu zostanie podpisane porozumienie o współpracy w roku szkolnym 2022/2023 (szczegółowy opis programu oraz zasady jego realizacji będą opisane w załącznikach do porozumienia).
Placówki przekażą Fundacji Szkatułka, na zasadach określonych poniżej, świadczenia od odbiorów.

Świadczenia od odbiorców.
Za udział każdego dziecka pobrane zostanie jednorazowe świadczenie w wysokości – 40 zł, w ramach prowadzonej przez Fundację Szkatułka działalności odpłatnej pożytku publicznego.
Świadczenia zostaną przekazane zbiorczo (za wszystkie dzieci) przez radę rodziców przedszkola lub nauczycieli na rachunek bankowy Fundacji Szkatułka.
Termin przekazania świadczeń to wrzesień-październik 2022 r.
W uzasadnionych przypadkach placówki będą mogły zwrócić się z wnioskiem do Fundacji o:
akceptację dwóch terminów przekazania świadczeń (I rata wrzesień-październik 2022 r., II rata marzec 2023 r.) lub niepobieranie świadczenia za dziecko uczęszczające do placówki i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (Fundacji nie będą podawane przez placówkę dane, ani żadne informacje o dziecku). Decyzję w sprawie pozytywnego/negatywnego rozpatrzenia wniosku zainteresowanej placówki podejmie Zarząd Fundacji Szkatułka.  

Dla przedszkoli będziemy prowadzili równolegle nasz drugi stały program – Wielki mały człowiek.
Drzewo w mieście realizowane będzie też w szkołach publicznych z terenu Warszawy.

Uprzejmie informujemy, że nabór na rok szkolny 2022/2023 został zakończony.