Językiem sztuki o zagrożeniach dla klimatu i środowiska

Klimatyczne formy uliczne to realizacja z grupami młodzieży z 6 warszawskich publicznych szkół ponadpodstawowych (klasy II-III) 6 różnych działań w przestrzeni miasta, w nurcie sztuki zaangażowanej w kwestie dotyczące wpływu człowieka na degradację środowiska przyrodniczego i zmiany klimatyczne.

Działania zostaną przygotowane, przeprowadzone i udokumentowane wspólnie z młodzieżą. Odbiorcami działań będzie społeczność szkolna, mieszkańcy i osoby pracujące w okolicy szkoły i przechodnie, których włączymy w działanie prowadząc z nimi wywiady uliczne o odczuwalnych w naszym mieście zmianach klimatu, co można zrobić oddolnie, poprzez rzecznictwo i na poziomie decyzyjnym, żeby przeciwdziałać wspólnymi siłami zmianom klimatycznym. 
Przekaz każdego działania i dokładny temat dotyczący kwestii klimatu, wyniknie w trakcie pracy z klasami.

Każda z sześciu klas weźmie udział w 5 warsztatach Sztuka klimatu dotyczących zmian klimatycznych w skali makro i mikro, z odniesieniem do naszego miasta, reagowania na istotne problemy dotyczące środowiska poprzez sztukę i różnych form artystycznych działań w przestrzeni publicznej.
Pracy z młodzieżą będzie towarzyszyła refleksja nad tym jak łatwo artyście zatracić granicę pomiędzy propagowaniem poprzez sztukę ekologii, powstrzymania zmian klimatycznych a równoczesnym wykorzystaniu materiałów szkodliwych dla środowiska, plastiku, marnowania materiałów i przyczyniania się do zanieczyszczenia środowiska, wbrew propagowanej idei nieingerowania w naturę.

Współautorki projektu: Nadia Schmidt, Daria Schmidt.
Projekty graficzne, konstrukcyjne, materiały dydaktyczne: Nadia Schmidt, Magdalena Dukaczewska, Herbert Raniszewski, Małgorzata Gurowska, Katarzyna Udrycka, Daria Schmidt.

Termin realizacji: wrzesień 2022 – sierpień 2023.

Projekt współfinansuje Biuro Edukacji m.st. Warszawy.