Realizacja III edycji programu w roku szkolnym 2022/2023 (opis dotyczy przedszkoli).

Na czym będzie polegała realizacja programu:
dla każdej grupy wiekowej z danego przedszkola przeprowadzimy, rozplanowany na cały rok, cykl 10 warsztatów;
najstarsze grupy wezmą udział w plenerze artystycznym nad Stawem Belwederskim (na na wiosnę 2023).

Zakresy tematyczne warsztatów:
Dla grup zaawansowanych (dotyczy grup, które brały udział w poprzedniej edycji / w poprzednich edycjach WMC): rzeźba – odlewy i materiały nietypowe; architektura – mosty, wieże, architektura krajobrazu; fotografia; plakat; przenikanie się sztuk – muzyka, taniec, teatr, malarstwo, formy przestrzenne; kopie.
Dla grup początkujących (które dopiero wezmą udział w WMC): malarstwo – martwa natura, portret, witraż; rzeźba i architektura, w tym etniczna; przenikanie się sztuk – malarstwo w muzyce muzyka w malarstwie; narzędzia i sprzęty malarskie i rzeźbiarskie.

Kto może wziąć udział w programie:
publiczne przedszkola m.st. Warszawy, które zgłoszą wszystkie grupy z placówki i zakwalifikują się do III edycji programu.

Zasady udziału w programie:
Z placówkami zakwalifikowanymi do programu zostanie podpisane porozumienie o współpracy w roku szkolnym 2022/2023 (szczegółowy opis programu oraz zasady jego realizacji będą opisane w załącznikach do porozumienia).
Placówki przekażą Fundacji Szkatułka, na zasadach określonych poniżej, świadczenia od odbiorów.

Świadczenia od odbiorców.
Za udział każdego dziecka pobrane zostanie jednorazowe świadczenie w wysokości – 40 zł, w ramach prowadzonej przez Fundację Szkatułka działalności odpłatnej pożytku publicznego.
Świadczenia zostaną przekazane zbiorczo (za wszystkie dzieci) przez radę rodziców przedszkola lub nauczycieli na rachunek bankowy Fundacji Szkatułka.
Termin przekazania świadczeń to wrzesień-październik 2022 r.
W uzasadnionych przypadkach placówki będą mogły zwrócić się z wnioskiem do Fundacji o:
akceptację dwóch terminów przekazania świadczeń (I rata wrzesień-październik 2022 r., II rata marzec 2023 r.) lub niepobieranie świadczenia za dziecko uczęszczające do placówki i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (Fundacji nie będą podawane przez placówkę dane, ani żadne informacje o dziecku). Decyzję w sprawie pozytywnego/negatywnego rozpatrzenia wniosku zainteresowanej placówki podejmie Zarząd Fundacji Szkatułka.  

Dla przedszkoli będziemy prowadzili równolegle nasz drugi stały program – Drzewo w mieście.
Wielki mały człowiek realizowany będzie też w szkołach publicznych z terenu Warszawy.

Uprzejmie informujemy, że nabór na rok szkolny 2022/2023 został zakończony.