Informujemy, że ruszył nabór do III edycji programu Wielki mały człowiek – w roku szkolnym 2022/2023.

Kto może wziąć udział w programie:
Publiczne przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych z terenu m.st. Warszawy.
W przypadku przedszkoli należy zgłosić wszystkie grupy z placówki, a ze szkół podstawowych przynajmniej trzy klasy I-III.

Zasady naboru i  kwalifikacji do programu.
Nabór trwa do 31 sierpnia 2022 r.
Wysłanie formularza nie jest jeszcze tożsame z przyjęciem placówki do udziału w programie.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, limit grup i klas możliwych do przyjęcia w roku szkolnym 2022/2023.
Informację o przyjęciu / nieprzyjęciu placówki do programu wyślemy na podany przez Państwa w formularzu adres mailowy do 2 września 2022 r.

Opis założeń do programu: Wielki mały człowiek.
Opisy realizacji programu w roku szkolnym 2022/2023: dla przedszkoli i dla szkół.

W celu przesłania zgłoszenia prosimy kliknąć przycisk poniżej i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawę