Celem  programu jest przygotowanie nauczycieli przedszkolnych do prowadzenia, samodzielnie kilku zajęć dotyczących zwierząt dzikich i bezdomnych żyjących w Warszawie. Edukatorzy Szkatułki pokazują jak pracować naszymi metodami pracy z wykorzystaniem zestawu pomocy edukacyjnych zaprojektowanych i wykonanych ręcznie przez zespół (każda placówka otrzymuje taki zestaw).

Nauczyciele dowiadują się: o biologii, behawiorze i zwyczajach wybranych gatunków zwierząt;

które zwierzęta są gatunkami łownymi w Polsce;

dlaczego zwierzęta dzikie żyją w mieście i jak człowiek może im sensownie pomagać; 

dlaczego trzeba adoptować koty i psy ze schronisk;

jak uwrażliwiać dzieci na sprawy zwierząt; czemu służą działania ekologów;

jakie są podstawy prawne dotyczące zwierząt dzikich i bezdomnych i jak z nich korzystać w interesie zwierząt;

co może każdy obywatel i każda obywatelka robić w sprawie praw i ochrony zwierząt.


Formy realizacji: 

cykl szkoleniowy dla nauczycieli

warsztaty-praktyki w placówkach.

 

Autorka programu: Daria Schmidt.

Scenariusze spotkań i warsztatów: Renata Markowska, Tomasz Zdrojewski, Daria Schmidt, Gabriela Peda.

Projekt i wykonanie zestawów pomocy edukacyjnych: Daria Schmidt, Agata Nocuń, Olga Ostas.

W edycji realizowanej w 2020 r., współfinansowanej przez Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, wzięło udział 116 nauczycieli z piętnastu przedszkoli publicznych.

Obecnie nie prowadzimy naboru.