W celu zgłoszenia wypełnij formularz.

Uprzejmie informujemy, że:
Przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń (nie wprowadzamy limitu możliwych do zgłoszenia przez jedną placówkę grup).
Informację o zakwalifikowaniu placówki/nie zakwalifikowaniu/wpisaniu na listę rezerwową wyślemy Państwu mailem.
Zakwalifikowane placówki otrzymają mailem: opis programu i listę ekwipunku na warsztaty, numer telefonu koordynatorki, informację o miejscu zbiórki, w zależności od wybranego przez placówkę kompleksu leśnego. Koordynatorka ze Szkatułki skontaktuje się telefonicznie z koordynatorką/em z danej placówki w celu ustalenia szczegółów dotyczących warsztatów.