Wielki mały człowiek (szkoły)

Twórcze myślenie, swobodne tworzenie. Rozmowy o sztuce. Muzyka, teatr, nieme kino, plastyka, architektura.

Wielki mały człowiek

Malarstwo, rzeźba, architektura, muzyka, teatr, nieme kino. Przenikanie się różnych dziedzin. Dzieci w świecie kultury i sztuki.

Drzewo w mieście (przedszkola)

Małe dzieci wrażliwe na otaczającą nas przyrodę. Jak dbać o zwierzęta dzikie, bezdomne, domowe.

Drzewo w mieście (szkoły)

Troska o środowisko naturalne i klimat. Co można zrobić, żeby zadbać o naszą Ziemię.

Klimatyczne formy uliczne

Aktywizm klimatyczny i ekologiczny, sztuka zaangażowana - w działaniach z młodzieżą.

Wielki mały człowiek (przedszkola)

Zachwycić małe dzieci - plastyką, muzyką, teatrem lalkowym, operą, niemym kinem.
Rozbudzić pasję tworzenia.

Wyobraźnia do potęgi n-tej

Kilkanaście działań łączących różne dziedziny - literaturę, naukę, muzykę, kino i historię.

Drzewo w mieście

Dlaczego jesteśmy sobie potrzebni - zwierzęta, ludzie, rośliny, grzyby, i w jakim środowisku chcemy żyć.

O czym marzy…

O równowadze ekologicznej, wysokiej jakości środowiska, włączeniu młodych osób i całej społeczności w działania dla przyrody i klimatu.

Szekspir w kosmosie

Dramaty Szekspira w różnych konwencjach, nauka gry z maską, techniki teatru cieni, inscenizacja fragmentów komiedii.

Don Kichot – wystawa interaktywna

Zajęcia artystyczne dla dzieci inspirowane utworem Miquela de Cervantesa "Don Kichot z La Manchy".

Odyseja – niezwykła podróż

Dziesięcioletnia tułaczka Odyseusza w działaniu interaktywnym dla dzieci.

O!wady i zalety

Fascynujący, widoczny i niewidoczny, świat owadów, ich rola w środowisku.

Jaka książka

Dlaczego lubimy i nie lubimy czytać? Czy książki dla dzieci mogą dotyczyć poważnych tematów?

Miasto dla zwierząt i ludzi

Cykl szkoleniowy dla nauczycieli przedszkolnych dotyczący zwierząt dzikich i bezdomnych żyjących w Warszawie.

Feniks, dywan i amulet

Cykl 5-dniowych działań twórczych inspirowanych trylogią Edith Nesbit.

Stare zabawki z kufra

Widowisko o pewnym starym człowieku i jego zabawkach z dzieciństwa, wspólnie zaprezentowane przez dzieci i dorosłych.

Maski

Warsztaty o znaczeniu, tworzeniu i wykorzystaniu masek w różnych tradycjach kulturowych.