Szekspir w kosmosie

Podczas działania młode osoby dowiadują się, co to jest dramat, jaką odgrywa rolę w kulturze, jakie są gatunki dramatu i przede wszystkim - w jaki sposób można twórczo korzystać z utworów…

Don Kichot – wystawa interaktywna

Działanie polega na przeprowadzeniu zajęć artystycznych dla dzieci inspirowanych utworem Miquela de Cervantesa "Don Kichot z La Manchy".  Sięgnęliśmy po tekst literatury dla dorosłych, jednak taki,…

Odyseja – niezwykła podróż

W działaniu przeplatają się różne aktywności - rozmowy, pokazy interaktywne dotyczące Odysei i konstelacji, krótkie inscenizacje, wspólne czytanie fragmentów poematu Homera, zajęcia…

O!wady i zalety

Założenie warsztatów to przybliżenie fascynującego, widocznego i niewidocznego, świata owadów, ich roli, pozytywnej i negatywnej, w naszym życiu i gospodarce, znaczenia w kulturze, możliwości…

Jaka książka

Prowadząc program chcieliśmy rozmiłować dzieci w czytaniu książek, nauczyć je samodzielnego poszukiwania i wybierania odpowiedniej do swoich potrzeb literatury,  zainteresować historią własnego…

Miasto dla zwierząt i ludzi

Celem  programu jest przygotowanie nauczycieli przedszkolnych do prowadzenia, samodzielnie kilku zajęć dotyczących zwierząt dzikich i bezdomnych żyjących w Warszawie. Edukatorzy Szkatułki pokazują…

Feniks, dywan i amulet

To cykl 5-dniowych działań twórczych inspirowanych trylogią Edith Nesbit. Podczas kolejnych spotkań dzieci wcielają się w różne postaci z cyklu „Pięcioro dzieci i coś”, mają do wykonania zadania…

Stare zabawki z kufra

Cykl działań teatralnych prowadzonych dla społeczności przedszkolnych, na który składają się: warsztaty podczas, których przygotowujemy małych aktorów do odegrania mechanicznych zabawek, a dorosłych…

Maski

Warsztaty prowadzimy na początku roku, nawiązując do okresu karnawału i zapustów. Opowiadamy młodzieży o tym, jakie maski wykonuje się na zapusty w Polsce, skąd wzięły się zwyczaje karnawałowe w…