Fundacja Szkatułka


Fundacja Szkatułka wspiera edukację dzieci i młodzieży wszystkich poziomów nauczania. W poszczególnych programach
łączymy wiele dziedzin – literaturę, naukę, sztuki wizualne, film, muzykę, kwestie klimatu, środowiska przyrodniczego, praw i ochrony zwierząt, gospodarki. Pracujemy z młodymi osobami w przedszkolach i szkołach publicznych, pomagamy nauczycielom w podnoszeniu jakości i skuteczności nauczania.

Tworzymy programy, które ułatwiają poznanie i wykorzystywanie własnych możliwości i talentów, rozwijają samodzielne, krytyczne i niezależne od stereotypów myślenie, otwartość, umiejętność odkrywania i doceniania odrębności innych ludzi, angażują w sprawy miejsca zamieszkania, i szerzej, w problemy współczesnego świata.

Idea naszych działań edukacyjnych i wychowawczych kształtowała się przez dwadzieścia pięć lat, podczas których osoby z zespołu Szkatułki pracowały i zajmowały się młodymi osobami, znajdującymi się w różnej sytuacji społecznej, ekonomicznej i kulturowej.

Fundacja została zarejestrowana w 2004 roku, ale działalność rozpoczęła w 2015 roku.