Fundacja Szkatułka


Fundacja Szkatułka wspiera edukację formalną dzieci i młodzieży wszystkich poziomów nauczania. W poszczególnych programach łączymy kilka dziedzin, np. – literaturę z nauką, sztuki wizualne, film i muzykę, kwestie klimatu i środowiska przyrodniczego z aktywnością obywatelską i sztuką, prawa i ochronę zwierząt z gospodarką. Pracujemy z młodymi osobami w przedszkolach i szkołach publicznych, pomagamy nauczycielom w podnoszeniu jakości i skuteczności nauczania, w rozwoju własnego warsztatu pracy.

Tworzymy programy, które ułatwiają poznanie i wykorzystywanie swoich możliwości i talentów, rozwijają samodzielne, krytyczne i niezależne od stereotypów myślenie, otwartość, umiejętność odkrywania i doceniania odrębności innych ludzi, angażują w sprawy miejsca zamieszkania, i szerzej, w problemy współczesnego świata.

Uczestniczymy w działaniach rzeczniczych dotyczących transformacji rynku żywności, zachowania bioróżnorodności, tworzenia i ochrony praw zwierząt oraz w rozwój edukacji w tych zakresach.

Idea naszych działań edukacyjnych i wychowawczych kształtowała się przez dwadzieścia dziewięć lat, podczas których osoby z zespołu Szkatułki pracowały i zajmowały się młodymi osobami, znajdującymi się w różnej sytuacji społecznej, ekonomicznej i kulturowej.

Fundacja została zarejestrowana w 2004 roku, ale działalność rozpoczęła w 2015 roku.