Co charakteryzuje nasze programy dla szkół


Interdyscyplinarność – w jednym programie odnosimy się do różnych dziedzin. W zależności od tematu programu są to – literatura, filozofia, historia, biologia, ekologia, fizyka, geografia, matematyka, sztuki wizulane, muzyka, teatr, kino.
Sami projektujemy i wykonujemy ręcznie – rekwizyty, kostiumy, maski, ilustracje, pomoce edukacyjne.
Tworząc programy bierzemy pod uwagę perspektywę tego z czym będzie musiała poradzić sobie młodzież w przyszłości, jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną, gospodarczą, społeczną, kulturową i stan środowiska naturalnego.
W programach dążymy do tego, żeby młode osoby:
uczyły się korzystania z dorobku kultury materialnej i umysłowej;
zainteresowały się sprawami środowiska przyrodniczego, prawami i sytuacją zwierząt, zachowaniem bioróżnorodności, dbaniem o zasoby naturalne i warunki życia na Ziemi;
czuły potrzebę poznawania złożoności i różnorodności świata;
rozwijały w sobie zainteresowanie problemami społeczności, w której dorastają, i podejmowały własne działania przydatne tej społeczności czy grupie rówieśniczej.
Przygotowujemy programy dla szkół podstawowych, branżowych, techników i liceów.

Zobacz realizowane programy edukacyjne

Wielki mały człowiek (szkoły)

Twórcze myślenie, swobodne tworzenie. Rozmowy o sztuce. Muzyka, teatr, nieme kino, plastyka, architektura.

Drzewo w mieście (szkoły)

Troska o środowisko naturalne i klimat. Co można zrobić, żeby zadbać o naszą Ziemię.

Klimatyczne formy uliczne

Aktywizm klimatyczny i ekologiczny, sztuka zaangażowana - w działaniach z młodzieżą.

Wyobraźnia do potęgi n-tej

Kilkanaście działań łączących różne dziedziny - literaturę, naukę, muzykę, kino i historię.

O czym marzy…

O równowadze ekologicznej, wysokiej jakości środowiska, włączeniu młodych osób i całej społeczności w działania dla przyrody i klimatu.