Założenia. Metody pracy


Cechy naszych programów.

Interdyscyplinarność – w jednym programie odnosimy się do różnych dziedzin. W zależności od tematu programu są to – literatura, filozofia, historia, biologia, fizyka, geografia, matematyka, sztuki wizulane, muzyk i teatr.

Działania, w obrębie danego programu, trwają od 2 do 4 h (lekcyjnych lub zegarowych). 

Do programów projektujemy i wykonujemy (szyjemy, malujemy, rysujemy, wycinamy, rzeźbimy) zestawy pomocy edukacyjnych, rekwizyty, kostiumy, maski. 

Wykorzystujemy w pracy z młodymi osobami techniki teatralne i plastyczne, pokazy i wykonywanie obserwacji i eksperymentów, tworzenie prostych form literackich.

W naszych programach dążymy do:

 • Rozbudzenia w dzieciach i młodzieży chęci do uczenia się, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, ale też zdolności do wykorzystywania wiedzy, którą już posiadają, w tym tej zdobytej w szkole.
 • Przekonania uczniów do wartości pracy zespołowej, dzielenia się wiedzą i korzystania z wiedzy rówieśników.
 • Stwarzania młodym osobom warunków do uczenia się korzystania z dorobku kultury materialnej i umysłowej.
 • Zainteresowania młodych osób sprawami środowiska przyrodniczego, prawami i sytuacją zwierząt, zachowaniem bioróżnorodności, dbaniem o zasoby naturalne i warunki życia na Ziemi.
 • Wyzwalania w młodych osobach potrzeby poznawania złożoności i różnorodności świata.
 • Wspierania młodych osób w rozwijaniu, adekwatnie do wieku, zainteresowania problemami społeczności w której dorastają, ale też w podejmowaniu własnych działań przydatnych tej społeczności czy grupie rówieśniczej.

Co bierzemy pod uwagę tworząc programy:

 • Wypowiedzi, reakcje, zaangażowanie młodych osób uczestniczących w naszych programach dla szkół.
 • Doświadczenia, wiedzę i spojrzenie na świat autorów poszczególnych programów.
 • Rozmowy z nauczycielami, różnych poziomów nauczania, z warszawskich szkół publicznych i niepublicznych.
 • Podstawę programową dla poszczególnych poziomów nauczania i programy realizowane w szkołach.
 • Zmieniającą się sytuację oświaty w naszym kraju.
 • Perspektywę tego z czym będą musiały sobie poradzić młode osoby w przyszłości, jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną, gospodarczą, społeczną, kulturową i stan środowiska naturalnego.

Zobacz realizowane programy edukacyjne:

Wyobraźnia do potęgi n-tej

Kilkanaście działań łączących różne dziedziny - literaturę, naukę, muzykę, kino i historię

O czym marzy…

O równowadze ekologicznej, wysokiej jakości środowiska, włączeniu młodych osób i całej społeczności w działania dla przyrody i klimatu