Co należy zrobić, żeby wziąć udział w programach edukacyjnych dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

  1. Przeczytać opisy programów na stronach: Przedszkola, Szkoły, Programy.
  2. Sprawdzić, czy jest prowadzony aktualnie nabór do programu, którym są Państwo zainteresowani.
  3. Jeśli nabór jest prowadzony, proszę wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, który znajdą Państwo stronie danego programu. 
  4. Jeśli nabór nie jest prowadzony, mogą Państwo wysłać wypełniony formularz – deklaracja współpracy. Po otrzymaniu formularza wpiszemy placówkę na listę zainteresowanych konkretnym programem/konkretnymi programami i w momencie otwarcia kolejnego naboru odezwiemy się do Państwa. 
  5. Zawsze można zwrócić się do nas z dodatkowymi pytaniami telefonicznie pod numerem 696 295 370; 22 646 21 91 od 12.00 do 16.00, w dni powszednie lub zadać pytanie drogą mailową info@szkatulka.org.

Uprzejmie informujemy, że samo wysłanie formularza – zgłoszenie do programu/formularza – deklaracja współpracy nie jest jeszcze tożsame z zapisaniem placówki do udziału w wybranym programie/w wybranych programach.
Na stronie każdego programu opisane są dokładne zasady zgłaszania i przyjmowania placówek do programu.

Nauczyciele różnych poziomów nauczania mogą korzystać z materiałów do pracy z uczniami udostępnianych na stronach wybranych programów (Internetowe lekcje klikane, Wyspy z sześciu stron świata).