Założenia do pracy z przedszkolakami


W pracy z przedszkolakami skupiamy się nie tyle na przygotowaniu ich do nauki w szkole, ale na stwarzaniu małym dzieciom warunków do samodzielnego odkrywania najbliższego otoczenia, swoich talentów i zainteresowań; konstruowania i burzenia, formowania, brudzenia się, poznawania w sposób organiczny, przy użyciu wszystkich zmysłów różnych rzeczy i materiałów, eksperymentowania i próbowania; oglądania i obserwowania – zwierząt, ludzi, roślin, przedmiotów, obiektów sztuki; rozwijania umiejętności słuchania innych i dzielenia się swoimi przemyśleniami.
Sami projektujemy i wykonujemy ręcznie pomoce edukacyjne, rekwizyty, modele obiektów, maski, ilustracje, układanki.
Do wybranych działań w programach włączamy nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci.
Promujemy twórczość małych dzieci.

Zobacz realizowane programy edukacyjne

Wielki mały człowiek

Malarstwo, rzeźba, architektura, muzyka, teatr, nieme kino. Przenikanie się różnych dziedzin. Dzieci w świecie kultury i sztuki.

Drzewo w mieście (przedszkola)

Małe dzieci wrażliwe na otaczającą nas przyrodę. Jak dbać o zwierzęta dzikie, bezdomne, domowe.

Wielki mały człowiek (przedszkola)

Zachwycić małe dzieci - plastyką, muzyką, teatrem lalkowym, operą, niemym kinem.
Rozbudzić pasję tworzenia.

Drzewo w mieście

Dlaczego jesteśmy sobie potrzebni - zwierzęta, ludzie, rośliny, grzyby, i w jakim środowisku chcemy żyć.