Polityka prywatności Fundacji Szkatułka na stronie internetowej

 1. Informacje wstępne. Definicje.

Fundacja Szkatułka, mając na względzie cele statutowe i prowadzoną działalność, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową. Niniejsza polityka prywatności określa cele, zakres i zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Państwa z naszej strony. Korzystanie ze strony Fundacji Szkatułka jest równoznaczne ze zrozumieniem i akceptacją naszej polityki prywatności.

Administrator danych osobowych Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52a, 02-517 Warszawa; KRS: 0000192884, NIP: 5213689962, REGON: 360813342; e-mail: info@szkatulka.org

Użytkownik – każdy kto odwiedza stronę, korzysta z jednej lub kilku funkcjonalności dostępnych na stronie.

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Polityka – niniejsza polityka prywatności Fundacji Szkatułka stosowana na stronie internetowej.

Strona – strona internetowa Fundacji Szkatułka: https://szkatulka.org/ 

Dane Użytkownika automatycznie zbierane podczas wizyty na Stronie to: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na Stronę, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

2. Cele gromadzenia danych osobowych na Stronie.

Korzystanie ze Strony
Administrator gromadzi dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania Stroną i wykorzystuje je tylko i wyłącznie w tym celu. Wykorzystuje je do generowania statystyk odwiedzin Strony (za pomocą Google Analytics), co pomaga sprawnie administrować Stroną, zapewniać jej wysoką jakość merytoryczną, analizować czy struktura Strony nie zawiera błędów, itd. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę. Użytkownicy mogą korzystać ze Strony anonimowo, nie zabiegamy o ich identyfikację, nie wymagamy rejestracji.

Korzystanie z formularzy kontaktowych
Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych udostępnionych na Stronie w celu  identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz (dotyczy wysłania maila ze Strony, formularza – zgłoszenie do programu, formularza – deklaracja współpracy). Skorzystanie z wybranego formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

Publiczne profile internetowe
Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych i serwisów internetowych – Facebook, YouTube, Instagram, do których wtyczki znajdują się na Stronie. W związku z tym przetwarza Dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (takie jak np. komentarze, polubienia).
Dane osobowe takich osób są przetwarzane, w celach:
–  prowadzenia profili, poprzez przedstawienie użytkownikom profili informacji o programach edukacyjnych oraz aktywnościach Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń zbieżnych z celami statutowymi Administratora;
– statystycznych i analitycznych;
– ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

Wtyczki pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych na Stronie w wybranym portalu społecznościowym lub/i serwisie internetowym. Stosowanie na Stronie wtyczek powoduje, że dany portal społecznościowy i serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu ze Strony przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym / serwisie internetowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe i serwisy internetowe.

3. Stosowanie na Stronie plików cookies.

Na Stronie są wykorzystywane pliki tekstowe potocznie zwane cookies („ciasteczka”), które służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z naszej Strony. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosować Stronę do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników, dają możliwość opracowania ogólnych statystyk korzystania ze Strony.
Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.
Użytkownik może, w ustawieniach przeglądarki, ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies.

4. Zakres i zasady Polityki. Uprawnienia Użytkownika. 

 1. Zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie Strony Fundacji Szkatułka.
 2. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności portali społecznościowych i serwisów internetowych, stron internetowych, innych podmiotów, do których linki znajdują się na naszej Stronie.
 3. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko
  na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięcia.
 7. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które dotyczą Użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

5. Zmiana Polityki.

Polityka w obecnym brzmieniu została przyjęta w dniu 29 grudnia 2021 r. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej Stronie. O zmianach będziemy informowali naszych użytkowników w widoczny sposób.
Korzystanie przez Użytkownika ze Strony po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

6. Podstawa prawna Polityki.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.