Koalicja Niech żyją!

Koalicja ponad czterdziestu organizacji ekologicznych i edukacyjnych, przyrodników, naukowców, artystów i dziennikarzy funkcjonująca pod auspicjami Fundacji Niech Żyją!.

Fundacja i koalicjanci dążą do:

  • wprowadzenia zupełnego zakazu polowania na ptaki w naszym kraju,
  • do respektowania społecznej kontroli polowań,
  • zmniejszenia uprzywilejowania myśliwych,
  • niedopuszczenia do przywrócenia przepisów pozwalających na uczestniczenie dzieci w polowaniach.

Szkatułka dołączyła do Koalicji w 2020 roku.
O działaniach Fundacja Niech Żyją! i Koalicji przeczytają Państwo na stronach:
niechzyja.pl.
https://www.facebook.com/niech.zyja/


Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji  

Szkatułka uczestniczy w pracach Branżowej Komisji ds. Edukacji – prężnie działającym zespole doradczo-inicjatywnym, złożonym z przedstawicieli Biura Edukacji m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych. Komisja jest dobrym przykładem konstruktywnej współpracy dwusektorowej.

W latach 2013-2019 realizowaliśmy dwa przedsięwzięcia prowadzone pod tym samym szyldem – Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny (WKE) Piknik Edukacyjny i Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny. Podczas Pikniku około dwudziestu kilku organizacji, w jednym miejscu, prezentowała swoje wybrane działania – głównie te, realizowane są we współpracy i dzięki dofinansowaniu stołecznego Biura Edukacji.

Szkatułka była operatorem I i II edycji Warszawskiego Pozarządowego Tygodnia Edukacyjnego (WPTE). W pierszej edycji w 2017 roku w ciągu tygodnia około trzydziestu fundacji i stowarzyszeń poprowadziło 116 wydarzeń na terenie całego miasta. A w drugiej w 2018 roku, 47 organizacji odbyły się 123 wydarzenia. W obu edycjach były to warsztaty naukowe i artystyczne, wykłady z różnych dziedzin, wystawy, pokazy filmowe i teatralne, edukacyjne gry miejskie i wycieczki.

Tu znajdziesz folder z wykazem organizacji oraz imprez I WPTE. 

Tu znajdziesz podsumowanie I WPTE.

Tu znajdziesz folder z wykazem organizacji i imprez II WPTE.

Tu znajdziesz podsumowanie II WPTE.

Siedem edycji Pikniku Edukacyjnego oraz I i II Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny zostały sfinansowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.  

Więcej:

o współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na stronie Urzędu Miasta,

Podstawa prawna powoływania i tworzenia KDS-ów,

Regulamin organizacyjny Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji.