Koalicja Niech Żyją!

Koalicja około pięćdziesięciu organizacji ekologicznych i edukacyjnych, przyrodników, naukowców, artystów i dziennikarzy
funkcjonująca pod auspicjami Fundacji Niech Żyją! 
Fundacja i koalicjanci dążą do:
wprowadzenia zupełnego zakazu polowania na ptaki w naszym kraju;
do respektowania społecznej kontroli polowań;
zmniejszenia uprzywilejowania myśliwych;
niedopuszczenia do przywrócenia przepisów pozwalających na uczestniczenie dzieci w polowaniach.

Szkatułka dołączyła do Koalicji w 2020 roku.


Koalicja Future Food 4 Climate (FF4C)

Koalicja FF4C organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, inicjatyw, która prowadzi działania rzecznicze i strażnicze dotyczące sprawiedliwej transformacji systemu żywności na poziomie unijnym, krajowym i lokalnym. Zabiega o wprowadzenie roślinnych posiłków w polskich  przedszkolach i szkołach.
Koalicja powstała z inicjatywy i kierowana jest przez Fundację Green REV Institute.

Szkatułka należy do Koalicji od początku jej zawiązania, tj. od wiosny 2022 roku.


Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji  

Szkatułka uczestniczy w pracach BKDS ds. Edukacji – zespole doradczo-inicjatywnym, złożonym z przedstawicieli Biura Edukacji m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych. Komisja zajmuje się m.in.:
tworzeniem warunków dla organizacji pozarządowych do wspierania formalnej edukacji w przedszkolach, szkołach podstawowych, technikach, liceach i szkołach branżowych;
reagowaniem na nagłe potrzeby edukacyjne, wychowawcze, psychologiczne dzieci i młodzieży w tych zakresach jakimi mogą zająć się organizacje pozarządowe;
rozwijaniem współpracy pomiędzy samorządem lokalnym i ngo-sami. 

W latach 2013-2019 realizowaliśmy przedsięwzięcia prowadzone pod tym samym szyldem – Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny – Piknik Edukacyjny i Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny (WPTE), propagujące działania ngo-sów edukacyjnych. Została też wydana publikacja o działaniach prowadzonych we współpracy z  Biurem Edukacji. (na str. 175-180 o Szkatułce).

Szkatułka była operatorem I i II edycji WPTE.

Folder z wykazem organizacji oraz imprez I WPTE (43 organizacje, 116 wydarzeń).
Tu znajdziesz podsumowanie I WPTE.
Folder z wykazem organizacji oraz imprez II WPTE (49 organizacji, 127 wydarzeń).
Tu znajdziesz podsumowanie II WPTE.

Siedem edycji Pikniku Edukacyjnego,  I i II WPTE, publikacja zostały sfinansowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

O współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na stronie
Urzędu Miasta,
Podstawa prawna powoływania i tworzenia KDS-ów,
Regulamin organizacyjny Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji.