Uczymy młode osoby korzystać z kultury, sztuki i nauki,dbać o środowisko naturalne, zwierzęta i ludzi.

Programy edukacyjne

Wielki mały człowiek

Sztuki plastyczne, architektura, muzyka, teatr, nieme kino

Wyobraźnia do potęgi n-tej

Kilkanaście działań łączących różne dziedziny - literaturę, naukę, muzykę, kino i historię

Drzewo w mieście

Dlaczego jesteśmy sobie potrzebni - zwierzęta, ludzie, rośliny, grzyby, i w jakim środowisku chcemy żyć

O czym marzy…

O równowadze ekologicznej, wysokiej jakości środowiska, włączeniu młodych osób i całej społeczności w działania dla przyrody i klimatu

Pozostańmy w kontakcie