W celu zgłoszenia wypełnij formularz.


Uprzejmie informujemy, że:
wysłanie zgłoszenia nie jest tożsame z przyjęciem placówki do programu; przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń i limit placówek możliwych do przyjęcia w roku szkolnym 2022/2023;
w przypadku przedszkoli rozpatrywane będą formularze wyłącznie tych przedszkoli, które zgłoszą wszystkie grupy z placówki / w przypadku szkół podstawowych rozpatrywane będą formularze wyłącznie tych szkół, które zgłoszą przynajmniej trzy klasy.
decyzję o przyjęciu / nieprzyjęciu placówki do programu wyślemy na podany w formularzu adres mailowy do 2 września 2022 r.