W celu zgłoszenia wypełnij formularz.


Uprzejmie informujemy, że:
do programu możemy przyjąć wyłącznie te przedszkola, które zgłoszą wszystkie grupy w placówce; możliwość realizacji programu w roku szkolnym 2022/2023 uzależniona jest od decyzji o przyznaniu / nieprzyznaniu Szkatułce dotacji na realizację zadania publicznego Drzewo w mieście; wysłanie zgłoszenia nie jest tożsame z przyjęciem placówki do programu; przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń i limit placówek możliwych do przyjęcia w roku szkolnym 2022/2023; decyzję o przyjęciu / nieprzyjęciu placówki wyślemy na podany w formularzu adres mailowy najpóźniej do 10 sierpnia 2022 r.