W celu zgłoszenia wypełnij formularz.


Uprzejmie informujemy, że:
Wysłanie zgłoszenia nie jest tożsame z przyjęciem placówki do programu.
W przypadku przedszkoli rozpatrywane będą formularze wyłącznie tych przedszkoli, które zgłoszą wszystkie grupy z placówki (minimalna liczba - 3 grupy). W przypadku szkół podstawowych rozpatrywane będą formularze wyłącznie tych szkół, które zgłoszą 4 lub 8 klas I-III.
Wyboru placówek dokona Zarząd Fundacji Szkatułka biorąc pod uwagę:
uzasadnienie zawarte w formularzu;
dotychczasową współpracę z placówką (dotyczy placówek, które brały udział w programie/programach Szkatułki przy najmniej w jednym roku szkolnym);
kolejność zgłoszeń;
łączną liczbę zgłoszonych przez placówkę grup przedszkolnych/klas I-III i liczbę dzieci;
limit możliwych do przyjęcia grup i klas na rok szkolny 2023/2024.
Decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu placówki do programu wyślemy na podany w formularzu adres mailowy do 18 września 2023 r.