Całoroczny program edukacji kulturalno-artystycznej prowadzony w przedszkolach publicznych (dla wszystkich grup wiekowych).

Realizowany jako cykl warsztatów, rozplanowanych – od września do czerwca, w którym uczestniczą wszystkie dzieci i grupy wiekowe z danej placówki.

W pracy z maluszkami skupiamy się na ćwiczeniu – uważnego oglądania przedstawianych slajdów, narzędzi, rekwizytów, koncentracji na przedmiocie rozmowy; wsłuchiwania się w utwory muzyczne i słuchowiska; umiejętności opowiadania, wysławiania się; operowania narzędziami, materiałami malarskimi i rzeźbiarskimi, świadomemu z nich korzystaniu; uczeniu się jak uzyskać porządane kolory, kształty, formy; rozwojowi małej motoryki, utrzymywania równowagi i umiejętności przyjmowania wygodnej postawy do pracy.

Z dziećmi starszymi ćwiczymy – umiejętność wypowiadania się i zadawania pytań na temat, słuchania innych – dorosłych i dzieci, korzystania z pomysłów innych i dzielenia się pomysłami z innymi; współpracę w grupie, w przebiegu całego warsztatu, przy wykonaniu prac zbiorowych i indywidualnych; rozwiajamy w dzieciach – potrzebę i zdolność dokładnej obserwacji oglądanych dzieł sztuki, fragmentów spektakli, filmów; zdolność skupienia się przy słuchaniu utworów muzycznych, wyrażania we własny sposób tego co w dziecku powodują; koordynację ruchową i świadomość możliwości własnego ciała, zarówno podczas tańca, ćwiczeń ruchowych jak i wykonywania prac plastycznych; pomagamy dzieciom – w pokonywaniu różnych oporów (często wyrobionych przez dorosłych) związanych z dotykaniem i korzystaniem w pracy twórczej z różnych materiałów; wzmacniamy w dzieciach – ich własny potencjał, pasje, możliwości tworzenia.

Pracujemy z grupami początkującymi i zaawansowanymi, odpowiednio dobierając zakresy tematyczne i formy pracy.

Szczegóły dotyczące zapisów do programu na kolejny rok szkolny umieszczamy na stronie w okresie naboru.
Ogólne zasady zapisów do naszych programów opisane są w Weź udział

W dwóch edycjach, realizowanych od 2020 roku, uczestniczyły tylko przedszkola. W roku szkolnym 2022/2023 programem objęliśmy klasy I-III szkoły podstawowe.

Autorzy programu: Daria Schmidt, Herbert Raniszewski.
Scenariusze, projekt i wykonanie rekwizytów, masek, pomocy edukacyjnych: Daria Schmidt, Herbert Raniszewski, Nadia Schmidt.

Nabór na rok szkolny 2022/2023 został zakończony.


Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawę