Całoroczny program edukacji kulturalno-artystycznej prowadzony w przedszkolach publicznych (dla wszystkich grup wiekowych).

Realizowany jako cykl warsztatów, rozplanowanych – od września do czerwca.
Każdy z warsztatów odnosi się do różnych dziedzin – malarstwa, grafiki, rzeźby, architektury, fotografii, muzyki i teatru, zarówno jeśli chodzi o inspirację do pracy z dziećmi, rodzaje aktywności, jak i temat lub technikę wykonywanych przez dzieci prac.
Formy pracy z dziećmi:
pokazy slajdów i rozmowy o sztuce, muzyce, o tworzeniu, muzykach, aktorach, artystach, rzemieślnikach, o roli muzeów i teatrów;
zabawy ruchowe w pomieszczeniach i w ogrodach, nawiązujące do tematu warsztatu;
przygotowanie i wykonanie prac plastycznych – indywidualnych i grupowych.
Ideą programu jest to, że na odkrycie wielkości człowieka nie trzeba czekać aż stanie się ukształtowanym dorosłym. Zalążek wielkości tkwi w nas od najmłodszych lat. Jeśli stworzymy dzieciom odpowiednie warunki do tego by tworzyły, pokażemy im bogactwo i różnorodność sztuki, pozwolimy dzielić się tym co zaobserwowały, usłyszały, pomyślały – odkryjemy w każdym młodziutkim człowieku jego potęgę i odrębność. Obcowanie ze sztuką w naszym programie, wyzwoli wewnętrzny potencjał, rozwinie każdego dziecko – intelektualnie, psychicznie, manualnie i ruchowo.

Program odpowiada na wybrane elementy z podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego.
Autorzy programu i scenariuszy: Herbert Raniszewski, Nadia Schmidt, Daria Schmidt.
Projekt pomocy dydaktycznych, rekwizytów i masek: Herbert Raniszewski, Nadia Schmidt, Daria Schmidt.


Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawę