Całoroczny program o przyrodzie, klimacie i wpływie człowieka na zmiany środowiska w mieście.

Program jest przeznaczony dla wszystkich grup przedszkolnych i klas I-III szkoły podstwowej publicznych placówek oświatowych.

W zależności od poziomu nauczania różne są założenia i efekty, które ma przynieść dzieciom udział w programie. Adekwatnie do wieku dobieramy inne tematy i formy pracy.

W pracy z maluszkami (3-4 latkami) dążymy do tego, żeby dzieci zrozumiały, że po za ulicami pełnymi samochodów, budynkami wznoszonymi dla potrzeb człowieka, rosną w mieście drzewa, śpiewają ptaki, pod krzakami w dzień chronią się różne ssaki, że człowiek, nawet taki zupełnie mały, może pomagać zwierzętom, dbać o owady, ptaki, jeże.
Starszym dzieciom (5-6 latkom) pokazujemy, że miasto to miejsce życia nie tylko ludzi, ale też ogromnej ilości zwierząt, które tak samo jak my ludzie, potrzebują odpowiednich przestrzeni do życia, dostępu do wody i zdrowego pokarmu, jakie znaczenie dla życia w wielkim mieście mają drzewa i inne rośliny, jakie działania człowieka wpływają niekorzystnie na środowisko naturalne i zmiany klimatu, na czym polegają wybrane zjawiska przyrodnicze.
Dzieci z klas I-III (7-10 latki) uwrażliwiamy na kwestie środowiska naturalnego i zmian klimatu, uświadomiając dzieciom, że nasze miasto jest miejscem dużej wciąż bioróżnorodności,  wyrabiamy w młodziutkich osobach nawyki służące ochronie przyrody, przeciwdziałaniu zmianom klimatu, utrzymaniu równowagi ekosystemu w okolicy szkoły, pobudzeniu u dzieci potrzeby poznawania zjawisk naturalnych, dowiadywania się jakie mają właściwości fizyko-chemiczne woda, powietrze, światło i jak warunkują funkcjonowanie organizmów.

Tytułowe drzewo stało się stałym elementem i osnową tematyczną naszych programów z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Wybraliśmy drzewo ze względu na symbolikę, znaczenie w kulturze, ale przede wszystkim fascynującą biologię, ekologię i znaczenie drzew oraz możliwości inspiracji do pracy z dziećmi.

Szczegółowe informacje o założeniach do programu dla poszczególnych poziomów nauczania: Drzewo w mieście (przedszkola) i Drzewo w mieście (szkoły). 

Autorka programu: Daria Schmidt.
Projekt pomocy dydaktycznych, ilustracji, rekwizytów: Daria Schmidt, Magdalena Dukaczewska.

Edycje I-VIII zrealizowane w ramach zadań publicznych współfinansowanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. W danym roku szkolnym programem objętych jest od 1000 do 2500 dzieci w wieku od 3 do 10 lat.

Nabór na rok szkolny 2024/2025 zostanie ogłoszony na stronie na przełomie sierpnia i września 2024 r.

Opis edycji VIII realizowanej w 2023/2024.