Całoroczny program edukacji przyrodniczo-naukowej prowadzony w przedszkolach publicznych (dla wszystkich grup wiekowych).

Program wspiera:
poznawanie i zrozumienie przez dzieci różnic i podobieństw w funkcjonowaniu ludzi, zwierząt i roślin, ale też zależności ekologicznych między nami;
kształtowanie od najmłodszych lat odruchów służących racjonalnemu gospodarowaniu zasobami – wodą, powietrzem, glebą;
rozwijanie w dzieciach wrażliwości na otaczającą przyrodę, również tę mniej atrakcyjną, miejską;
pokazanie dzieciom bogactwa przyrodniczego wielkiego miasta i wynikających z tego korzyści dla ludzi i zwierząt;
uczenie dzieci sposobów dbania przez mieszkańców miasta o środowisko i żyjące w nim dziko i wolno zwierzęta oraz o rośliny,

Tytułowe drzewo stało się stałym elementem i osnową tematyczną naszych programów z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Wybraliśmy drzewo ze względu na symbolikę, znaczenie w kulturze, ale przede wszystkim fascynującą biologię, ekologię i znaczenie drzew oraz możliwości inspiracji do pracy z dziećmi.

Z najmłodszymi dziećmi (3-4 lata) w zabawach podczas warsztatów wcielamy się w różne gatunki zwierząt i roślin, żeby lepiej zrozumieć ich naturę i potrzeby. Prowadzimy z dziećmi rozmowy, obserwacje w terenie, prace ogrodowe. Dzieci, z pomocą prowadzących, wykonują prace plastyczne.

Z dziećmi starszymi (5-6 lat) prowadzimy obserwacje i proste eksperymenty i dochodzimy do tego, jakie mają właściwości i znaczenie dla życia na Ziemi – woda, powietrze, światło, gleba i skały; jak sensownie gospodarować bogactwami naturalnymi; poznajemy biologię, zachowania, sposoby komunikowania się wybranych gatunków, żeby lepiej zrozumieć ich potrzeby i możliwości; odwzorowujemy funkcjonowanie drzew, żeby pojąć, dzięki czemu i dlaczego są niezastąpione i jak je chronić; dowiadujemy się, jakie korzyści ze wspólnego życia w mieście mają ludzie, zwierzęta i rośliny.
Uczymy dzieci dzielenia się swoimi przemyśleniami, słuchania innych, zarówno dorosłych, jak i dzieci. W miarę możliwości prowadzimy warsztaty w ogrodzie, pokazy i doświadczenia przeplatamy zabawami ruchowymi i zajęciami plastyczno-technicznymi.
Program odpowiada na wybrane elementy z podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego. Każdego roku dodajemy nowe tematy i zmieniamy ukierunkowanie programu dla dzieci starszych.

Autorka programu: Daria Schmidt.
Współautorki scenariuszy i pokazów: Daria Schmidt Gabriela Peda, Magdalena Dukaczewska, Barbara Sulecka.
Projekt pomocy dydaktycznych, ilustracji, rekwizytów: Daria Schmidt, Magdalena Dukaczewska.


Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawę