Drzewo w mieście w roku szkolnym 2023/2024 

Na czym polega realizacja programu.
Program prowadzimy w ramach zadania publicznego Drzewo w mieście – VIII edycja.
Każda grupa przedszkolna/klasa weźmie udział w 10 warsztatach rozplanowanych na cały rok szkolny. Będziemy pracowali z dziećmi w budynku, w ogrodzie placówki i z dziećmi starszymi w terenie miasta.

Na warsztatach dla przedszkolaków skupimy się na dzikim życiu miasta w poszczególnych porach roku i sposobach dbania o zwierzęta, rośliny i grzyby. W zakresy tematyczne części warsztatów wpleciemy elementy zaczerpnięte z kultury tradycyjnej, sztuki i literatury dotyczące któregoś z gatunków.  Zwierzęta, które będą głównymi „bohaterami” cyklu to zwierzęta często negatywnie postrzegane przez mieszkańców miast, a równocześnie łatwe do zaobserwowania i spotkania w mieście, żyjące tuż obok nas, na które nie zwracamy uwagi, o które nie dbamy, nie rozumiemy dlaczego mieszkają z nami w mieście: gołębie, muchy, ślimaki, sroki, jaskółki, lisy, jeże, kuny, szczury, krety.

Z uczniami klas I-IV będziemy przez cały rok tworzyli makietę ekosystemu okolicy szkoły i dzięki temu dowiemy się jakie ptaki, owady, ssaki i inne zwierzęta tu żyją, poznamy ich biologię, potrzeby, sposoby ochrony. Zrozumiemy jak funkcjonują w mieście drzewa, rośliny spontaniczne i uprawiane celowo przez człowieka. Nauczymy się dbać o powietrze, wody, glebę i o nas samych.

Z kim pracujemy.
Z grupami przedszkolnymi/klasami I-IV szkoły podstawowej z warszawskich placówek oświatowych. Z danej grupy/klasy programem objęte są wszystkie dzieci.

W roku szkolnym 2023/2024 prowadzimy równolegle nasz drugi stały program –  Wielki mały człowiek.  Oba programy adresowane są do publicznych placówek m.st. Warszawy.
Zachęcamy do przeczytania założeń do programu Drzewo w mieście (szkoły) i Drzewo w mieście (przedszkola). 

Szczegółowe informacje: +48 696 295 370, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-16.00.

Nabór na rok szkolny 2023/2024 został zakończony.