Na czym polega program?
Z młodzieżą szkół branżowych, techników i liceów realizujemy działania w przestrzeni miasta w nurcie sztuki zaangażowanej w kwestie klimatyczne.

Działania są przygotowane, przeprowadzone i udokumentowane wspólnie z młodzieżą. Odbiorcami działań jest społeczność okolicy każdej ze szkół i przechodnie, których włączamy w działanie prowadząc z nimi wywiady uliczne o odczuwalnych w naszym mieście zmianach klimatu, co można zrobić oddolnie, poprzez rzecznictwo i na poziomie decyzyjnym, żeby przeciwdziałać wspólnymi siłami zmianom klimatycznym.

Zanim przygotujemy z młodzieżą działania, każda z klasa bierze udział w czterech warsztatach Sztuka klimatu dotyczących zmian klimatycznych w skali makro i mikro, z odniesieniem do naszego miasta, reagowania na istotne problemy dotyczące środowiska poprzez sztukę i różnych form artystycznych działań w przestrzeni publicznej.
Pracy z młodymi osobami towarzyszy refleksja nad tym jak łatwo artyście zatracić granicę pomiędzy propagowaniem poprzez sztukę ekologii, powstrzymania zmian klimatycznych a równoczesnym wykorzystaniu materiałów szkodliwych dla środowiska, plastiku, marnowania materiałów i przyczyniania się do zanieczyszczenia środowiska, wbrew propagowanej idei nie ingerowania w naturę. Wspólnie z klasami podejmujemy decyzje z jakich, najbardziej bezpiecznych dla środowiska materiałów, wykonamy instalacje, co możemy zebrać, co naturalnego, co z odzysku, co kupić i gdzie dokonując wyborów odpowiedzialnych pod kątem ochrony przyrody i jej zasobów.

W kulminacji programu każda z klas bierze udział w piątym warsztacie podsumowującym realizację działania.

Autorki programu: Nadia Schmidt, Daria Schmidt.


Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawę