Językiem sztuki o zagrożeniach dla klimatu i środowiska

Z kim pracujemy.
Z młodzieżą publicznych szkół branżowych, techników i liceów.

Na czym polega program.
Prowadząc dla każdej klasy cykl warsztatów porządkujemy wiedzę dotyczącą zmian klimatycznych w skali makro i mikro, z odniesieniem do miejsca zamieszkania, reagowania na istotne problemy środowiska poprzez sztukę, włączania młodzieży w przedsięwzięcia prośrodowiskowe.
W kulminacji programu przygotowujemy i prowadzimy  z klasą działanie artystyczne w przestrzeni publicznej dotyczące wpływu człowieka na zmiany klimatyczne i degradację środowiska.
Odbiorcami działań są mieszkańcy, osoby pracujące w okolicy szkoły, przechodnie, których włączamy w działanie prowadząc z nimi wywiady uliczne.
Koncepcja działania i potrzebne obiekty powstają w toku pracy z klasą, rozplanowanej na cały rok szkolny, podczas realizacji cyklu warsztatów Sztuka klimatu.

Pracy z młodzieżą towarzyszy refleksja nad tym jak łatwo artyście zatracić granicę pomiędzy propagowaniem poprzez sztukę ekologii, powstrzymania zmian klimatycznych a równoczesnym wykorzystaniu materiałów szkodliwych dla środowiska, plastiku, marnowania materiałów i przyczyniania się do zanieczyszczenia środowiska, wbrew propagowanej idei nieingerowania w naturę.

Współautorki projektu: Nadia Schmidt, Daria Schmidt.
Projekty graficzne, konstrukcyjne, materiały dydaktyczne: Nadia Schmidt, Magdalena Dukaczewska, Herbert Raniszewski, Małgorzata Gurowska, Katarzyna Udrycka, Daria Schmidt.

W I edycji realizowanej w 2022/2023 wzięło udział 6 klas ze szkół publicznych z terenu Warszawy. Z każdą przeprowadzone zostały działania dotyczące innego zagadnienia klimatycznego.

I i II edycja realizowane w ramach zadań publicznych współfinansowanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Nabór na rok szkolny 2023/2024 został zakończony.