Klimatyczne formy uliczne w roku szkolnym 2023/2024

Jest to II edycja programu Klimatyczne formy uliczne realizowana w warszawskich szkołach ponadpodstawowych.

Na przestrzeni całego roku szkolnego każda z siedmiu klas biorących udział w programie przygotowuje pod kierunkiem edukatorów artystyczne działanie w przestrzeni publicznej na temat wybranego przez klasę zagadnienia dotyczącego degradacji środowiska lub zmian klimatycznych
i sposobów przeciwdziałania negatywnym skutkom działań człowieka niszczących naszą planetę, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Szykując działanie młodzież weźmie udział w cyklu warsztatów Sztuka klimatu, podczas których edukatorzy wprowadzą młode osoby w obszar sztuki zaangażowanej, uporządkują i pogłębią wiedzę uczniów na temat zagadnień klimatyczno-środowiskowych. I co najistotniejsze, ukierunkowują młode osoby na sposoby zaradzenia problemom klimatycznym i środowiskowym, na współdziałanie, pozytywne, twórcze myślenie, konstruktywne działania.

Przebieg pracy z każdą z klas:
I warsztat stacjonarny w szkole (październik-grudzień 2023).
II warsztat stacjonarny w szkole (listopad-grudzień 2023).
III  warsztat stacjonarny w szkole (styczeń-marzec 2024).
IV warsztat stacjonarny w szkole (marzec-kwiecień 2024).
Działanie w przestrzeni publicznej, w okolicy szkoły (maj-czerwiec 2024).
V warsztat stacjonarny w szkole (maj-czerwiec 2024).
Zachęcamy do przeczytania opisu realizacjii I edycji KFU i obejrzenia dokumentacji na Instagramie.

Nabór na rok szkolny 2023/2024 został zakończony.