Co robić żeby utrzymać wysoką jakość środowiska przyrodniczego i zadbać o wszystkie jego elementy – zwierzęta, ludzi, rośliny, grzyby, klimat, krajobraz? Jak gospodarować rozsądnie zasobami naturalnymi, tak żeby nie zniszczyć naszej Ziemi?
O tym dyskutujemy z młodymi osobami i staramy się zachęcić ich do podejmowania własnych działań – w wioskach, miastach, miasteczkach, w których żyją. Interesuje nas to co ma do powiedzenia młodzież, na ile sprawy zmian klimatycznych i ochrony środowiska miejsca zamieszkania się dla nich ważne. Jakie mają pomysły zmian poprawiających stan środowiska.
Pracujemy zarówno z młodzieżą jak i nauczycielami. 

Formy realizacji programu: spotkania online, badania terenowe, wywiady z mieszkańcami, osobami z samorządu i lokalnych ngo-sów, projektowanie makiet ekosystemów najbliższej okolicy.

W miarę jak program się rozwinie chcielibyśmy jeszcze bardziej zaangażować społeczności lokalne, wspólnie z mieszkańcami i samorządowcami umożliwić młodzieży realizację ich pomysłów niskonakładowych ekorozwiązań. Zależy nam na tym, żeby wykonane przez klasy makiety stała się punktem wyjścia do zaangażowania młodych osób w sprawy środowiska naturalnego i klimatu, ale też głosem młodych osób w tych sprawach. Dlatego będziemy zachęcali samorządy terytorialne do zrobienia ekspozycji makiet.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030