Co robić żeby utrzymać wysoką jakość środowiska przyrodniczego i zadbać o wszystkie jego elementy – zwierzęta, ludzi, rośliny, grzyby, klimat, krajobraz? Jak gospodarować rozsądnie zasobami naturalnymi, tak żeby nie zniszczyć naszej Ziemi?

O tym dyskutujemy z młodymi osobami i zachęcamy ich do podejmowania własnych działań – w wioskach, miastach, miasteczkach, w których żyją. Interesuje nas to co ma do powiedzenia młodzież, na ile sprawy zmian klimatycznych i ochrony środowiska miejsca zamieszkania są dla nich ważne. Jakie mają propozycje zmian poprawiających stan środowiska. 

Prowadząc I edycję O czym marzy przekonaliśmy się, że młodzież ma świetne pomysły, proste do zrealizowania. Obecnie szykujemy się do utworzenia funduszu, który pozwoli nam rozwinąć program, finansować pomysły młodych osób, włączać nowe szkoły z terenu całego kraju.