Co robić żeby utrzymać wysoką jakość środowiska przyrodniczego i zadbać o wszystkie jego elementy – zwierzęta, ludzi, rośliny, grzyby, klimat, krajobraz? Jak gospodarować rozsądnie zasobami naturalnymi, tak żeby nie zniszczyć naszej Ziemi?

O tym dyskutujemy z młodymi osobami i zachęcamy ich do podejmowania własnych działań – w wioskach, miastach, miasteczkach, w których żyją. Interesuje nas to co ma do powiedzenia młodzież, na ile sprawy zmian klimatycznych i ochrony środowiska miejsca zamieszkania są dla nich ważne. Jakie mają propozycje zmian poprawiających stan środowiska. 

Prowadząc I edycję O czym marzy… przekonaliśmy się, że młodzież ma świetne pomysły, proste do zrealizowania (Proekologiczne projekty młodzieżowe).

Obecnie szykujemy się do utworzenia funduszu, który pozwoli nam rozwinąć program, finansować pomysły młodych osób, włączać nowe szkoły z terenu całego kraju.

Zobacz aktualności z programu

Nic nie znaleziono.