W I edycji O czym marzy… uczestniczyli uczniowie  klas VI-VIII szkół podstawowych i I-II liceum ogólnokształcącego i nauczyciele klas. Łącznie dziesięć klas z Mazowsza, Podlasia, Lubelszczyzny i Dolnego Śląska.

Pracowaliśmy z każdą z klas oddzielnie, prowadząc cykle edukacji środowiskowej i obywatelskiej.

Nauczyciele wzięli udział w cyklu szkoleniowym podczas, którego omawialiśmy kolejne etapy realizacji programu, ale też rozmawialiśmy z nauczycielami o stanie środowiska w naszym kraju, zmianach klimatycznych.

Współautorzy programu i materiałów dydaktycznych: Daria Schmidt, Herbert Raniszewski, Tomasz Zdrojewski, Nadia Schmidt.
Projekt i wykonanie zestawów dla uczniów: Herbert Raniszewski, Zuzanna Młotek, Magdalena Dukaczewska, Agata Nocuń, Tomasz Zdrojewski.

I edycja prowadzona w ramach zadania publicznego od lipca do grudnia 2021 r. dofinansowana w ramach Programu NOWEFIO.

Tu znajdziesz podsumowanie I edycji O czym marzy…
Rozwój instytucjonalny Fundacji Szkatułka w roku 2021sfinansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSOw ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIOna lata 2021–2030