Warsztaty prowadzimy na początku roku, nawiązując do okresu karnawału i zapustów. Opowiadamy młodzieży o tym, jakie maski wykonuje się na zapusty w Polsce, skąd wzięły się zwyczaje karnawałowe w wybranych krajach, o maskach w teatrze greckim i rzymskim, w teatrze No i tajlandzkim, o maskach używanych w celach magicznych i obrzędowych. Podczas warsztatów każdy wykonuje gipsową maskę dla siebie. Twórczą pracę umila słuchanie muzyki tradycyjnej z różnych stron świata.

Ile czasu trwają warsztaty: 3 h zegarowe (w tym 15 minutowa przerwa).
Dla kogo: młodzież 11-15 lat.

Autorka programu: Daria Schmidt.
Projekt i wykonanie masek pokazowych (gipsowych, tekstylnych, z papier-mache): Nadia Schmidt, Daria Schmidt.

I edycja, realizowana w ramach Zimy w Mieście 2016, była współfinansowana przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Obecnie nie prowadzimy naboru.