Cykl działań teatralnych prowadzonych dla społeczności przedszkolnych, na który składają się:
warsztaty podczas, których przygotowujemy małych aktorów do odegrania mechanicznych zabawek, a dorosłych do obsługi widowiska i teatru cieni;
zaprezentowanie interaktywnego widowiska w placówce dla dzieci, rodziców, opiekunów, nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

Z kim pracujemy?
Z grupami dzieci i dorosłych związanych z konkretnym przedszkolem.

Każda „trupa” teatralna musi składać się z:
10 dzieci w wieku 6-10 lat (przedszkolaków i ich starszego rodzeństwa), ich rodziców i opiekunów oraz chętnych nauczycieli.

Kto jest naszą widownią?
W interaktywnym widowisku biorą udział przede wszystkim przedszkolaki z danej placówki, ich nauczyciele, inni pracownicy przedszkola, rodzice i opiekunowie dzieci.

Koncepcja i scenariusz: Nadia Schmidt.
Kostiumy i rekwizyty: Daria Schmidt, Nadia Schmidt, Oskar de Saga.
Prowadzenie działań: Daria Schmidt.

W edycji realizowanej w 2019 r., finansowanej przez Wydział Kultury i Promocji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wzięły udział trzy śródmiejskie przedszkola publiczne.

Obecnie nie prowadzimy naboru.