Idea | historia


IDEA SZKATUŁKI
Łączymy różne dziedziny, żeby pokazywać młodym osobom złożoność kultury, sztuki i naszego świata.
Zależy nam na stwarzaniu dzieciom warunków do swobodnego wyrażania swoich odczuć, dzielenia się przemyśleniami, bezpiecznego rozwoju psychicznego i społecznego, kształtowania wrażliwości na środowisko naturalne, odnajdywania własnych pasji. A młodzieży okazji do samodzielnego i niezależnego myślenia, umiejętności korzystania z kultury, sztuki i nauki, zainteresowania się kwestiami środowiska naturalnego, podejmowania działań aktywistycznych, jeśli młode osoby mają taką potrzebę.

Sami projektujemy i wykonujemy rekwizyty, maski, kostiumy, pomoce edukacyjne, ilustracje do naszych działań. Staramy się kupować materiały wyprodukowane z dbałością o środowisko naturalne i o godne warunki pracy. Wykorzystujemy zebrane przez nas materiały naturalne i wyselekcjonowane pochodzące z odzysku.

Modelowe programy
Stworzyliśmy cztery modelowe programy:
dla przedszkoli i klas I-IV – Wielki mały człowiek, Drzewo w mieście;
dla klas I-VIII szkół podstawowych- Wyobraźnia do potęgi n-tej;
dla klas I-III szkół ponadpodstawowych- Klimatyczne formy uliczne.

W tych programach, w ciągu jednego roku szkolnego, pracujemy łącznie z 2000-2500 uczniami i przedszkolakami i około 200 nauczycielami.
Każdy kształtował się w ciągu pierwszych siedmiu lat działalności Szkatułki. Zasadą programu Drzewo i Wielki mały człowiek jest praca stała, zaplanowana na kilka lat (chociaż realizowane są w trybie zadań publicznych).
Programy tak zostały stworzone, żeby w przyszłości przygotowywać nauczycieli  poszczególnych poziomów nauczania do pracy samodzielnej w oparciu o te programy i wypracowane w nich metody pracy. Na razie, to edukatorzy Szkatułki prowadzą warsztaty i działania z dziećmi i młodzieżą.

HISTORIA
W latach 2015-2023 zrealizowaliśmy 50 zadań publicznych współfinansowanych ze środków samorządowych oraz rządowych, a także działania finansowane z innych źródeł. Przedsięwzięcia realizowaliśmy w placówkach oświatowych, przyjmowaliśmy uczniów na naszym poddaszu, w pandemii zaczęliśmy pracować też online. W 2021 roku rozpoczęliśmy działania również poza Warszawą.

Poddasze – to mieszkanie prywatne osoby z zespołu udostępniane Szkatułce, w którym przez sześć lat realizowaliśmy programy dla warszawskich uczniów. Przyjmowaliśmy klasy w ciągu roku szkolnego i grupy w ramach Lata i Zimy w mieście.

W przestrzeni pełnej rozwieszonych na ścianach kostiumów, masek, elementów dekoracji, w kameralnej atmosferze odgrywaliśmy z młodymi osobami fragmenty komedii Szekspira, „odbywaliśmy podróż” Odyseusza, robiliśmy maski, kukiełki, rozmawialiśmy o świecie, planetach, bogach, boginiach i ludziach. Nasze poddasze było swego rodzaju domowym domem kultury, poprowadziliśmy tu m.in.- Szekspira w kosmosie, Odyseję – niezwykłą podróż, Don Kichota – wystawę interaktywną, Stare zabawki z kufra, Feniksa, dywan i amulet.

Wraz z pandemią poddasze przestało być miejscem prowadzenia działań dla szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, grup dzieci wraz z rodzicami i opiekunami. Nadal spotykamy się tu z zespołem, projektujemy rzeczy do naszych programów, przechowujemy materiały. Okres działań na poddaszu to rozdział zamknięty, ale wszystkie realizacje w jakiś sposób wpłynęły na obecne programy Szkatułki.