Idea | historia


IDEA SZKATUŁKI
Łączymy różne dziedziny, żeby pokazywać młodym osobom złożoność kultury, sztuki i naszego świata.
Technicyzacja ma ułatwiać i usprawniać różne dziedziny życia, a nie być głównym dążeniem, jedynym źródłem sposobów komunikowania się między ludźmi. Ziemia nie jest naszą własnością – jak inne zwierzęta, rośliny, grzyby jesteśmy częścią środowiska.
I albo nauczymy się współistnieć z całą przyrodą, albo doprowadzimy do degradacji naszej planety.
Zależy nam na stwarzaniu dzieciom i młodzieży warunków do samodzielnego i swobodnego wyrażania swoich odczuć, dzielenia się przemyśleniami, bezpiecznego rozwoju psychicznego i społecznego, odnajdywania własnych pasji.

Do pracy z młodymi osobami sami projektujemy i wykonujemy rekwizyty, maski, kostiumy, pomoce edukacyjne, ilustracje. Staramy się kupować materiały wyprodukowane z dbałością o środowisko naturalne
i o godne warunki pracy. Wykorzystujemy zebrane przez nas materiały naturalne i wyselekcjonowane pochodzące z odzysku.

Trzy modelowe programy
Od kilku lat, realizujemy trzy modelowe programy:
dla przedszkoli – Wielki mały człowiek, Drzewo w mieście;
dla szkół – Wyobraźnia do potęgi n-tej.

W tych trzech programach, w ciągu jednego roku szkolnego, pracujemy łącznie z od 1500 do 2200 uczniami i przedszkolakami i około 200 nauczycielami.

Każdy, tworzyliśmy w ciągu pierwszych pięciu lat działalności Szkatułki, wykorzystując metody pracy sprawdzające się programach je poprzedzających, łącząc elementy tych programów. Istotą modelowych programów jest praca stała, zaplanowana na kilka lat (chociaż realizowane są w trybie zadań publicznych). W obrębie danego programu możemy pracować z tymi samymi grupami przedszkolnymi / klasami szkolnymi,  ponieważ składają się z b. wielu zakresów tematycznych, i są wciąż wzbogacane o nowe. W przedszkolach w kolejnym roku grupy, które zaczynały jako maluszki, mają inne warsztaty, w dwóch kolejnych latach jeszcze inne – Szkatułka towarzyszy dzieciom przez wszystkie cztery lata pobytu w placówce. Szkoły mają dostęp i wybór kilkunastu działań, realizowanych w różnych formach (dostosowanych do potrzeb klasy – stacjonarnych i w terenie miasta lub obecnie w pandemii – do trybu nauki hybrydowej i zdalnej). Programy tak zostały stworzone, żeby, gdy będzie to możliwe, przygotować nauczycieli poszczególnych poziomów nauczania (przedszkolnych i szkoły podstawowej) do pracy samodzielnej w oparciu o te programy. Na razie, to edukatorzy Szkatułki prowadzą warsztaty i działania z dziećmi i młodzieżą.

HISTORIA
W latach 2015-2022 przeprowadziliśmy 48 programów współfinansowanych ze środków publicznych, wzięło w nich udział ok. 11000 dzieci i młodzieży oraz ok. 1200 nauczycieli. Przedsięwzięcia realizowaliśmy w placówkach oświatowych, przyjmowaliśmy uczniów na naszym poddaszu, w pandemii zaczęliśmy pracować też online. W 2021 roku rozpoczęliśmy działania również poza Warszawą.

Poddasze – to mieszkanie prywatne osoby z zespołu udostępniane Szkatułce, w którym przez  sześć lat realizowaliśmy programy dla warszawskich uczniów. Przyjmowaliśmy klasy w ciągu roku szkolnego i grupy w ramach Lata i Zimy w mieście.

W przestrzeni pełnej rozwieszonych na ścianach kostiumów, masek, elementów dekoracji, w kameralnej atmosferze odgrywaliśmy z młodymi osobami fragmenty komedii Szekspira, „odbywaliśmy podróż” Odyseusza, robiliśmy maski, kukiełki, rozmawialiśmy o świecie, planetach, bogach, boginiach i ludziach. Nasze poddasze było swego rodzaju domowym domem kultury. Prowadziliśmy na nim m.in. – Szekspira w kosmosie, Odyseję – niezwykłą podróż, Don Kichota – wystawę interaktywną, Stare zabawki z kufra, Feniksa, dywan i amulet.

Wraz z pandemią poddasze przestało być miejscem prowadzenia działań dla szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, grup dzieci wraz z rodzicami i opiekunami. Nadal spotykamy się tu z zespołem, projektujemy rzeczy do naszych programów, przechowujemy materiały. Okres działań na poddaszu to rozdział zamknięty, ale wszystkie realizacje w jakiś sposób wpłynęły na obecne programy Szkatułki.