Program edukacji kulturalnej i naukowej, przeznaczony dla klas I-VIII szkoły podstawowej. Składa się z kilkunastu działań, z których każde łączy wybrane dziedziny – literaturę, sztuki wizualne, muzykę, teatr, film, architekturę, ale też historię i naukę.

Trzy słowa określają nasz program – wyobraźnia, antyk i współczesność.

WYOBRAŹNIA. Pracując od siedmiu lat z młodymi osobami, stale zauważamy problem u uczniów w swobodnym korzystaniu z własnej wyobraźni, po to żeby tworzyć, wymyślać, projektować, ale też wczuwać się w sytuację innych, w odniesieniu do sytuacji rówieśniczych i innych zdarzeń w ich życiu, w zrozumieniu literatury, sztuki, historii i nauki.

ANTYK I WSPÓŁCZESNOŚĆ. Zależy nam na zapoznaniu i zainteresowaniu młodych osób tradycją antyczną i formami jej obecności w literaturze, sztuce, nauce i życiu teraźniejszym oraz kształcenie w uczniach umiejętności korzystania z dziedzictwa kultury. 

Programowi patronują wielcy starożytnej Grecji i Rzymu – kobiety i mężczyźni. Antyk, w poszczególnych działaniach, jest różnie wykorzystany – jako zbiór opowieści kształtujących część naszej kultury (mitologia), punkt wyjścia do rozwijania zainteresowań literaturą (motyw władzy i inne motywy), jako inspiracja do poznawania nauki i historii („Metamorfozy” Owidiusza, twierdzenie Pitagorasa, „Dzieje” Herodota).

Formy realizacji:
rezydencje w szkołach (na przestrzeni tygodnia w jednej szkole prowadzimy od 5 do 10 działań; jednego dnia możemy pracować kolejno z dwiema klasami);
spacerów;
lekcje internetowe “klikane” (do wykonania indywidualnie przez uczniów lub wspólnie z nauczycielem).

Przebieg i zgłoszenia szkół na rezydencje i spacery:
Każde działanie podczas rezydencji/spacer trwają 3 h zegarowe.
Na rezydencje szkoły zgłaszają po kilka klas (nauczyciele poszczególnych klas, wybierają odpowiadające klasie działanie/działania; w trakcie rezydencji konkretna klasa może wziąć udział w więcej niż jednym tematycznie działaniu; rozplanowanie rezydencji ustalamy z każdą ze szkół, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem prowadzenia rezydencji).
Na spacery szkoły mogą zgłaszać pojedyncze klasy (nauczyciele poszczególnych klas, wybierają odpowiadający klasie spacer).

Na lekcje internetowe nauczyciel zgłasza swoją klasę i uczniowie rejestrują się zgodnie z instrukcją na stronie Fundacji Szkatułka. 

Autorka programu: Nadia Schmidt.
Scenariusze spotkań: Nadia Schmidt, Maciej Sanigórski, Jacek Walawender.
Pomoce edukacyjne i rekwizyty: Daria Schmidt, Nadia Schmidt, Agata Nocuń.  

I i II edycja realizowane w ramach zadań publicznych współfinansowanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Obecnie nie prowadzimy naboru na rezydencje i spacery. Nauczyciele mogą skorzystać z multimedialnych materiałów do prowadzenia lekcji, powstałych w trakcie realizacji kolejnych edycji programu: Internetowe lekcje klikane, Wyspy z sześciu stron świata.