Wyspy z sześciu stron świata

Dla kogo: klasy I-IV szkoły podstawowej.
Jak z nich korzystać:
nauczyciel wybiera interesujące go lekcje,
na stronie pobiera scenariusze,
wysyła formularz Wyspy z sześciu stron świata, zaznaczając, które lekcje wybrał; w odpowiedzi udostępniamy nauczycielowi prezentację multimedialną do wybranej lekcji/pokazy multimedialne do wybranych lekcji.

Co jest potrzebne do przeprowadzenia lekcji z klasą: internet/wideo offline, projektor/tablica multimedialna, głośnik, miejsce i materiały plastyczne do wykonania prac przez uczniów (szczegóły w scenariuszach).

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Materiały zostały przygotowane w ramach programu Wyobraźnia do potęgi n-tej współfinansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy


Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawę