Podczas kolejnych spotkań dzieci wcielają się w różne postaci z cyklu „Pięcioro dzieci i coś”, mają do wykonania zadania plastyczne, muzyczne i teatralne. Każdy z pięciu dni jest opowieścią i odgrywaniem innych przygód piątki rodzeństwa.

Ile czasu trwa cały cykl: 5 dni po 4 h zegarowe/każdego dnia; łącznie 20 h.
Dla kogo: dzieci 7-10 lat, grupy zorganizowane (od 6 do 12 osób).

Autorki programu: Daria Schmidt, Anna Rudzińska-Kon.
Projekt i wykonanie kostiumów i rekwizytów do I edycji: Daria Schmidt, Anna Rudzińska-Kon. 

I edycja, realizowana w ramach Lata w Mieście 2015, współfinansowana przez  Biuro Edukacji m.st. Warszawy, była inauguracją działań Szkatułki. 

Obecnie nie prowadzimy naboru.