Edukatorzy Szkatułki pokazują nauczycielom jak pracować metodami Szkatułki z wykorzystaniem zestawu pomocy edukacyjnych zaprojektowanych i wykonanych ręcznie przez zespół (każda placówka otrzymuje taki zestaw).

Nauczyciele dowiadują się:
o biologii, behawiorze i zwyczajach wybranych gatunków zwierząt;
które zwierzęta są gatunkami łownymi w Polsce;
dlaczego zwierzęta dzikie żyją w mieście i jak człowiek może im sensownie pomagać;
dlaczego trzeba adoptować koty i psy ze schronisk;
jak uwrażliwiać dzieci na sprawy zwierząt; czemu służą działania ekologów;
jakie są podstawy prawne dotyczące zwierząt dzikich i bezdomnych i jak z nich korzystać w interesie zwierząt;
co może każdy obywatel i każda obywatelka robić w sprawie praw i ochrony zwierząt.

Formy realizacji:
cykl szkoleniowy dla nauczycieli,
warsztaty-praktyki w placówkach.

Autorka programu: Daria Schmidt.
Scenariusze spotkań i warsztatów: Renata Markowska, Tomasz Zdrojewski, Daria Schmidt, Gabriela Peda.
Projekt i wykonanie zestawów pomocy edukacyjnych: Daria Schmidt, Agata Nocuń, Olga Ostas.

W edycji realizowanej w 2020 r., współfinansowanej przez Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, wzięło udział 116 nauczycieli z piętnastu przedszkoli publicznych.

Obecnie nie prowadzimy naboru.