Zapraszamy placówki z terenu m.st. Warszawy prowadzące Akcję Lato w Mieście 2024 do zgłaszania grup na bezpłatne warsztaty leśne.

Przedział wiekowy: 7-10 lat.
Czas trwania warsztatów: 3 h zegarowe.
Miejsce: do wyboru Las Bielański/Las Sobieskiego/Mazowiecki Park Krajobrazowy/Las Kabacki.

Zapisy przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy Leśne impresje .

Wypełniając formularz prosimy napisać:
ile grup placówka zgłasza,
którymi terminami jest zainteresowana (z tych wymienionych poniżej; radzimy wpisać więcej terminów, niż liczba zgłaszanych grup),
w którym z kompleksów leśnych mamy prowadzić warsztaty dla danej placówki (z tych wymienionych powyżej).

Plan warsztatów:
Powitanie grupy, przejście do granicy lasu.
Wprowadzenie (ustalenie zasad przebywania i korzystania z lasu, jak być gościem, a nie intruzem).
Cz. I Drzewa w lesie.
Cz. II Piętra lasu i  funkcjonowanie ekosystemu leśnego.
Cz. III Las kontra klimat i degradacja środowiska.
Cz. IV Chronimy las.
Podsumowanie i pożegnanie.

Każdą z części będziemy prowadzili w różnych aktywnych formach (obserwacje zespołowe, ćwiczenia, zabaw ruchowe inspirowane życiem i funkcją lasu, kalambury inscenizowane, prace plastyczne indywidualne i zespołowe, komentujące i utrwalające to co dzieci będą odkrywały i czego będą się dowiadywały).

Podczas warsztatów leśnych skupimy się na pokazaniu dzieciom jak działa ekosystem leśny, co daje nam las, jak lasy chronią naszą planetę i jak chronić lasy, żyjące w nich organizmy i chowające się zwierzęta.  Oczywiście te poważne tematy będą dzieciom przekazane w adekwatnych do ich wieku i potrzeb formach. W artystyczno-wakacyjnej oprawie.
Wrażenia z tego jak każde dziecko odbierze las, co w nim odkryje, czego dowie się o jego znaczeniu i ochronie znajdą odzwierciedlenie w pracach plastyczno-technicznych  wykonywanych przez dzieci, odgrywanych scenkach w poszczególnych etapach warsztatów, w tytułowych „leśnych impresjach”.

Łączna liczba możliwych do poprowadzenia warsztatów: 20. W sytuacji konieczności odwołania warsztatów ze względu na niekorzystne warunki pogodowe placówka będzie mogła wziąć w nich udział w innym terminie lub zostanie on zaproponowany placówce z listy rezerwowej (łączna liczba proponowanych terminów jest celowo większa).

Terminy (do wyboru):  czerwiec – 26, 28, lipiec – 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, sierpień – 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23.

Uprzejmie informujemy, że:
Przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń (nie wprowadzamy limitu możliwych do zgłoszenia przez jedną placówkę grup).
Informację o zakwalifikowaniu placówki/nie zakwalifikowaniu/wpisaniu na listę rezerwową wyślemy Państwu mailem.
Zakwalifikowane placówki otrzymają mailem: opis programu i listę ekwipunku na warsztaty, numer telefonu koordynatorki, informację o miejscu zbiórki, w zależności od wybranego przez placówkę kompleksu leśnego. Koordynatorka ze Szkatułki skontaktuje się telefonicznie z koordynatorką/em z danej placówki w celu ustalenia szczegółów dotyczących warsztatów.

Kontakt do koordynatorki:
Grażyna Schmidt, e-mail: szkatulka.lwm@gmail.com .

Warsztaty leśne współfinansowane są przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.