Całoroczny program edukacji o przyrodzie, klimacie i wpływie człowieka na zmiany środowiska prowadzony w publicznych przedszkolach (dla wszystkich grup wiekowych).

Program wspiera:
poznawanie i zrozumienie przez dzieci różnic i podobieństw w funkcjonowaniu ludzi, zwierząt i roślin, ale też zależności ekologicznych między nami;
kształtowanie od najmłodszych lat odruchów służących racjonalnemu gospodarowaniu zasobami – wodą, powietrzem, glebą;
rozwijanie w dzieciach wrażliwości na otaczającą przyrodę, również tę mniej atrakcyjną, miejską;
pokazanie dzieciom bogactwa przyrodniczego wielkiego miasta i wynikających z tego korzyści dla ludzi i zwierząt;
uczenie dzieci, od najmłodszych lat, sposobów dbania o zwierzęta żyjące z nami w mieście.

Zakresy tematyczne i sposób prowadzenia poszczególnych warsztatów dostosowujemy do wieku dzieci (3-4 latków, 5-6 latków).

Tytułowe drzewo stało się stałym elementem i osnową tematyczną naszych programów z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Wybraliśmy drzewo ze względu na symbolikę, znaczenie w kulturze, ale przede wszystkim fascynującą biologię, ekologię i znaczenie drzew oraz możliwości inspiracji do pracy z dziećmi. 

Uczymy dzieci dzielenia się swoimi przemyśleniami, słuchania innych, zarówno dorosłych, jak i dzieci.  W miarę możliwości prowadzimy warsztaty w ogrodzie, a dla dzieci starszych w terenie miasta. Pokazy i doświadczenia przeplatamy zabawami ruchowymi i zajęciami plastyczno-technicznymi.

Program odpowiada na wybrane elementy z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Pracujemy z grupami zaawansowanymi i początkującymi. Dla grup zaawansowanych w kolejnym roku szkolnym dodajemy nowe tematy i zmieniamy ukierunkowanie programu.

Ogólne zasady zapisów do naszych programów opisane są w Weź udział

W sześciu edycjach, realizowanych od 2017 roku, uczestniczyły tylko przedszkola. W roku szkolnym 2022/2023 programem objęliśmy klasy I-III szkoły podstawowej

Autorka programu: Daria Schmidt.
Współautorki scenariuszy i pokazów: Daria Schmidt, Gabriela Peda, Magdalena Dukaczewska, Barbara Sulecka.
Projekt pomocy dydaktycznych, ilustracji, rekwizytów: Daria Schmidt, Magdalena Dukaczewska.

Nabór na rok szkolny 2022/2023 został zakończony.

Zobacz aktualności z programu

Realizacja VII edycji programu w roku szkolnym 2022/2023 (opis dotyczy przedszkoli).

Na czym będzie polegała realizacja programu:
dla każdej grupy wiekowej z danego przedszkola przeprowadzimy, rozplanowany na cały rok, cykl 10 warsztatów Przestrzeń do życia w mieście – dla wszystkich;
najstarsze grupy wezmą udział w spacerach przyrodniczych w Parku Skaryszewskim (po 1 spacerze dla każdej grupy; na wiosnę 2023);
z całymi społecznościami przedszkolnymi (dziećmi, ich rodzicami/opiekunami, nauczycielami i innymi pracownikami placówki) przeprowadzimy
działania dla zwierząt, podczas których wykonamy i zainstalujemy proste rozwiązania służące wybranym gatunkom zwierząt żyjącym/przebywającymw ogrodach przedszkolnych (po 2 działania dla każdej z placówek; jesienią 2022 i na wiosnę 2023).

Zakresy tematyczne warsztatów:
biologia i zwyczaje wybranych gatunków zwierząt (zwierząt aktywnych nocą i w dzień, owadów społecznych, ptaków śpiewających, ptaków krukowatych; migracje ptaków);
funkcjonowanie i znaczenie drzew w mieście;
rośliny samosiewne, “chwasty”;
zwierzęta, rośliny, grzyby w miejscach na pozór nieatrakcyjnych biologicznie;
zwierzęta towarzyszące człowiekowi –  ich udomowienie, adopcje:
inne zwierzęta żyjące z nami w domach – jak się nimi zajmować;
dokarmianie i pojenie zwierząt dzikich.

Kto może wziąć udział w programie:
publiczne przedszkola m.st. Warszawy, które zgłoszą wszystkie grupy z placówki i zakwalifikują się do VII edycji programu.

Zasady udziału w programie:
Z placówkami zakwalifikowanymi do programu zostanie podpisane porozumienie o współpracy w roku szkolnym 2022/2023 (szczegółowy opis programu oraz zasady jego realizacji będą opisane w załącznikach do porozumienia).
Placówki przekażą Fundacji Szkatułka, na zasadach określonych poniżej, świadczenia od odbiorów.

Świadczenia od odbiorców.
Za udział każdego dziecka pobrane zostanie jednorazowe świadczenie w wysokości – 40 zł, w ramach prowadzonej przez Fundację Szkatułka działalności odpłatnej pożytku publicznego.
Świadczenia zostaną przekazane zbiorczo (za wszystkie dzieci) przez radę rodziców przedszkola lub nauczycieli na rachunek bankowy Fundacji Szkatułka.
Termin przekazania świadczeń to wrzesień-październik 2022 r.
W uzasadnionych przypadkach placówki będą mogły zwrócić się z wnioskiem do Fundacji o:
akceptację dwóch terminów przekazania świadczeń (I rata wrzesień-październik 2022 r., II rata marzec 2023 r.) lub niepobieranie świadczenia za dziecko uczęszczające do placówki i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (Fundacji nie będą podawane przez placówkę dane, ani żadne informacje o dziecku). Decyzję w sprawie pozytywnego/negatywnego rozpatrzenia wniosku zainteresowanej placówki podejmie Zarząd Fundacji Szkatułka.

Dla przedszkoli będziemy prowadzili równolegle nasz drugi stały program – Wielki mały człowiek.
Drzewo w mieście realizowane będzie też w szkołach publicznych z terenu Warszawy.

Uprzejmie informujemy, że nabór na rok szkolny 2022/2023 został zakończony.