Całoroczny program o zwierzętach żyjących z nami w mieście, drzewach, innych roślinach i grzybach. O tym jak o nie dbać i jak je chronić.

Program wspiera:
poznawanie i zrozumienie przez dzieci różnic i podobieństw w funkcjonowaniu ludzi, zwierząt i roślin, ale też zależności ekologicznych między nami;
kształtowanie od najmłodszych lat odruchów służących racjonalnemu gospodarowaniu zasobami – wodą, powietrzem, glebą;
rozwijanie w dzieciach wrażliwości na otaczającą przyrodę, również tę mniej atrakcyjną, miejską;
pokazanie dzieciom bogactwa przyrodniczego wielkiego miasta i wynikających z tego korzyści dla ludzi i zwierząt;
uczenie dzieci, od najmłodszych lat, sposobów dbania o dzikie zwierzęta żyjące z nami w mieście;
wyrabianie potrzeby opieki nad psami i kotami bezdomnymi.

Pracujemy ze wszystkimi grupami przedszkolnymi. Zakresy tematyczne i sposób prowadzenia poszczególnych warsztatów dostosowujemy do wieku dzieci (3-4 latków, 5-6 latków).

Prowadzimy warsztaty w budynku, w ogrodach przedszkolnych/szkolnych i w terenie miasta.

Wykorzystujemy zaprojektowane przez zespół pomoce edukacyjne.

Program odpowiada na wybrane elementy z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Pracujemy z grupami zaawansowanymi i początkującymi. Dla grup zaawansowanych, w kolejnym roku szkolnym, dodajemy nowe tematy lub zmieniamy ukierunkowanie programu.

Szczegóły dotyczące zapisów i programu w kolejnym roku szkolnym umieszczamy na stronie w okresie naboru. Ogólne zasady zapisów do naszych programów opisane są w Weź udział.

Program Drzewo w mieście realizujemy nieprzerwanie od 2017 na terenie Warszawy. Biorą w nim też udział klasy I-IV szkoły podstawowej. 

Autorka programu: Daria Schmidt.
Projekt pomocy dydaktycznych, ilustracji, rekwizytów: Daria Schmidt, Magdalena Dukaczewska.

Edycje I-VIII zrealizowane w ramach zadań publicznych współfinansowanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Nabór na rok szkolny 2023/2024 został zakończony.
Opis edycji VIII realizowanej w 2023/2024.