Całoroczny program o ekosystemie miejskim i dbaniu o zachowanie jego równowagi.

Uczniowie klas I-IV uczestnicząc w programie:
dowiadują się jakie mają znaczenie drzewa w mieście i co bardziej pomijane, że drzewa mają swoje potrzeby jeśli chodzi o siedlisko i ekologię, są domem dla tysięcy innych organizmów;
poznają biologię, potrzeby i zwyczaje wybranych gatunków dzikich zwierząt żyjących i przebywających w stolicy;
dowiadują się się co to jest ekosystem i co mu zagraża w wielkim mieście;
wyrabiają nawyki prośrodowiskowe;
uczą się prowadzić obserwacje zwierząt i innych organizmów, tak żeby im nie szkodzić;
rozwijają umiejętności plastyczno-techniczne;
odnajdują przyjemność we współdziałaniu, zamiast rywalizacji;
wzmacniają poczucie własnej wartości i przekonują się jak wiele każdy potrafi zrobić, odkryć, wykombinować, zauważyć.

Warsztaty odbywają się w budynku i w terenie miasta. Razem z uczniamu wykonujemy proste doświadczenia i obserwacje terenowe, gromadzimy dokumentację o ekosystemie w okolicy szkoły.

Program odpowiada na wybrane elementy z podstawy programowej dla nauczania w klasach I-IV szkoły podstawowej.

Szczegóły dotyczące zapisów i programu w kolejnym roku szkolnym umieszczamy na stronie w okresie naboru. Ogólne zasady zapisów do naszych programów opisane są w Weź udział.

Program Drzewo w mieście realizujemy na terenie Warszawy nieprzerwanie od 2017 r. Pracujemy w szkołach i przedszkolach publicznych.

Edycje I-VIII realizowane w ramach zadań publicznych współfinansowanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Autorka programu: Daria Schmidt.
Projekt pomocy dydaktycznych, ilustracji, rekwizytów: Daria Schmidt, Magdalena Dukaczewska.

Nabór na rok szkolny 2023/2024 został zakończony.
Opis edycji VIII realizowanej w 2023/2024.

Zobacz aktualności z programu