Całoroczny program edukacji kulturalno-artystycznej realizowany jako cykl warsztatów, rozplanowanych – od września do czerwca.

Ideą programu jest to, że na odkrycie wielkości człowieka nie trzeba czekać aż stanie się ukształtowanym dorosłym. Zalążek wielkości tkwi w nas od najmłodszych lat. Jeśli stworzymy dzieciom odpowiednie warunki do tego by tworzyły, pokażemy im bogactwo i różnorodność sztuki, pozwolimy dzielić się tym co zaobserwowały, usłyszały, pomyślały – odkryjemy w każdym młodziutkim człowieku jego potęgę i odrębność. Obcowanie ze sztuką w naszym programie wyzwala wewnętrzny potencjał, rozwija dzieci – intelektualnie, psychicznie, manualnie i ruchowo.

Każdy z warsztatów w cyklu odnosi się do różnych dziedzin – malarstwa, grafiki, rzeźby, architektury, fotografii, muzyki, teatru i kina, zarówno jeśli chodzi o inspirację do pracy z dziećmi, rodzaje aktywności, jak i temat lub technikę wykonywanych przez dzieci prac.
Program realizowany jest w przedszkolach dla wszystkich grup wiekowych i w klasach I-IV szkół podstawowych.
Zakresy tematyczne i formy pracy dobieramy odpowiednio do wieku dzieci i tego czy pracujemy z grupą / klasą początkującą, czy zaawansowaną.

Formy pracy:
interaktywne prezentacje slajdów i fragmentów filmów;
rozmowy o sztuce, muzyce, o tworzeniu, muzykach, aktorach, malarzach, rzeźbiarzach, rzemieślnikach;
wspólne słuchanie muzyki;
pokazy i nauka zastosowania narzędzi malarskich i rzeźbiarskich;
nauka wybranych technik plastycznych i teatralnych;
plenery artystyczne w ogrodach szkolnych i w terenie miasta;
przygotowanie i wykonanie prac plastycznych – indywidualnych i grupowych.

Szczegółowe informacje o założeniach do programu dla poszczególnych poziomów nauczania oraz naborach i kolejnych edycjach: Wielki mały człowiek (przedszkola) i Wielki mały człowiek (szkoły). 

Autorzy koncepcji programu: Daria Schmidt, Herbert Raniszewski.
Scenariusze, projekt i wykonanie rekwizytów, masek, elementów kostiumów i pomocy edukacyjnych: Daria Schmidt, Herbert Raniszewski, Nadia Schmidt.

I, II, III i IV edycja realizowane w ramach zadań publicznych współfinansowanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. W danym roku szkolnym programem objętych jest od 1000 do 2500 dzieci w wieku od 3 do 10 lat.

Nabór na rok szkolny 2023/2024 został zakończony.
Opis IV edycji realizowanej w 2023/2024.

Zobacz aktualności z programu