Całoroczny program edukacji kulturalno-artystycznej prowadzony w szkołach publicznych (dla klas I-IV szkoły podstawowej).

Realizowany jako cykl warsztatów, rozplanowanych od września do czerwca, w którym uczestniczą wszyscy uczniowie ze zgłoszonych do programu klas I-IV z danej szkoły.

W programie pracujemy nad tym, żeby dzieci z pierwszych klas szkoły podstawowej:
nauczyły się rozmawiać o sztuce;
dzielić się własnymi przemyśleniami i obserwacjami, niezależnymi od tego co słyszą od dorosłych o oglądanych dziełach;
słuchać różnych gatunków muzyki;
stosować precyzyjnie wybrane techniki plastyczne i teatralne;
rozwinęły własną wyobraźnię i zdolność nieskrępowanego tworzenia;
umiejętnie korzystały z nowych terminów dotyczących kultury i sztuki;
potrafiły pracować w skupieniu i wytrwale nad pracą indywidualną i zbiorową.

Cykle prowadzimy dla grup początkujących i zaawansowanych, odpowiednio dobierając zakresy tematyczne i formy pracy.

Szczegóły dotyczące zapisów i programu w kolejnym roku szkolnym umieszczamy na stronie w okresie naboru. Ogólne zasady zapisów do naszych programów opisane są w Weź udział.

Program Wielki mały człowiek prowadzimy nieprzerwanie od 2020 r. na terenie Warszawy. Biorą w nim też udział przedszkola.

Autorka programu: Daria Schmidt.
Scenariusze, projekt i wykonanie rekwizytów, masek, pomocy edukacyjnych: Herbert Raniszewski, Nadia Schmidt, Daria Schmidt.

I, II,  III i IV edycja realizowane w ramach zadań publicznych współfinansowanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Nabór na rok szkolny 2023/2024 został zakończony.

Opis IV edycji realizowanej w 2023/2024.

Zobacz aktualności z programu