Całoroczny program edukacji kulturalno-artystycznej prowadzony w szkołach publicznych (dla klas I-III szkoły podstawowej).

Realizowany jako cykl warsztatów, rozplanowanych – od września do czerwca, w którym uczestniczą wszyscy uczniowie ze zgłoszonych programu klas I-III z danej szkoły.

W programie pracujemy nad tym, żeby dzieci z pierwszych klas szkoły podstawowej:
nauczyły się rozmawiać o sztuce;
dzielić się własnymi przemyśleniami i obserwacjami, niezależnymi od tego co słyszą od dorosłych o oglądanych dziełach;
słuchać różnych gatunków muzyki;
stosować precyzyjnie wybrane techniki plastyczne i teatralne;
rozwinęły własną wyobraźnię i zdolność nieskrępowanego tworzenia;
umiejętnie korzystały z nowych terminów dotyczących kultury i sztuki;
potrafiły pracować w skupieniu i wytrwale nad pracą indywidualną i zbiorową.

Cykle prowadzimy dla grup początkujących i zaawansowanych, odpowiednio dobierając zakresy tematyczne i formy pracy.

Szczegóły dotyczące zapisów do programu na kolejny rok szkolny umieszczamy na stronie w okresie naboru.
Ogólne zasady zapisów do naszych programów opisane są w Weź udział.

Pierwsze dwie edycje prowadziliśmy wyłącznie dla przedszkoli. W roku szkolnym 2022/2023 programem objęliśmy również klasy I-III szkoły podstawowej.

Autorzy programu: Daria Schmidt, Herbert Raniszewski.
Scenariusze, projekt i wykonanie rekwizytów, masek, pomocy edukacyjnych: Daria Schmidt, Herbert Raniszewski, Nadia Schmidt.

Nabór na rok szkolny 2022/2023 został zakończony.

Zobacz aktualności z programu