Wielki mały człowiek w roku szkolnym 2023/2024 

Na czym polega realizacja programu.
Program prowadzimy w ramach zadania publicznego Wielki mały człowiek – IV edycja.
Każda grupa przedszkolna/klasa weźmie udział w 10 warsztatach rozplanowanych na cały rok szkolny. Warsztaty poprowadzimy w budynku, i ogrodzie placówki oraz dla starszych dzieciw w plenerze poza placówką.

Zakresy tematyczne dla grup/klas początkujących (wybierzemy dziesięć dostosowanych do wieku dzieci): wprowadzenie do malarstwa, martwa natura, portret, pejzaż, panorama, abstrakcja geometryczna, impresjonizm, rzeźba tradycyjna, rzeźba bez ograniczeń, witraż, lampiony, architektura, labirynty, mosty, okładka i zakładka, plakat i asamblaż, opera, kino nieme, rock and roll.

Zakresy tematyczne dla grup/klas zaawansowanych (nowe):  płaskie i przestrzenne – między obrazem a rzeźbą; kreska i plama – razem i oddzielnie; jazz; muzyka tradycyjna; animacja i polska szkoła animacji; zabawka; teatr; muzyka kameralna i symfoniczna; modernizm, futuryzm, socrealizm.

Z kim pracujemy.
Z grupami przedszkolnymi/klasami I-IV szkoły podstawowej z dwunastu warszawskich placówek oświatowych. Z każdej grupy/klasy programem objęte są wszystkie dzieci.

W roku szkolnym 2023/2024 będziemy prowadzili równolegle nasz drugi stały program Drzewo w mieście. Oba programy adresowana są do publicznych placówek oświatowych.
Zachęcamy do przeczytania założeń do programu Wielki mały człowiek (przedszkola), Wielki mały człowiek (szkoły). 

Szczegółowe informacje: +48 696 295 370, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-16.00.

Nabór na rok szkolny 2023/2024 został zakończony.